Danys d’especial transcendència

Danys d’especial transcendència

11. Danys d’especial trascendència

Nombre 11. Danys d’especial trascendència Font Observacions

1

Cessament del Representant Permanent davant la Unió Europea Fonts pròpies Implica, entre altres afectacions, que no pot exercir la tasca de representació, defensa i promoció dels interessos generals de la Generalitat de Catalunya i de donar suport a les entitats i empreses catalanes davant les institucions i òrgans de la Unió Europea

2

Costos econòmics derivats del trasllat de documentació de les de les Delegacions a l’Exterior a l’arxiu administratiu del Departament així com de la mudança de bens mobles Fonts pròpies S’ha de contractar (amb l’elevada despesa que suposa) un servei de dipòsit i custòdia d’aquests béns.

3

La rescissió dels contractes de lloguer dels locals on es troben les Delegacions. Fonts pròpies Comporta en diversos casos el pagament d’importants indemnitzacions per la resolució anticipada del contracte. El tancament d’alguna delegació fins i tot comporta l’abonament de la totalitat de les mensualitats del contracte, atès que així ho estableix la legislació vigent del país on s’ubica

4

Els Mossos d’Esquadra no poden comprar munició Diari El mundo El Ministerio del interior impedeix a les empreses vendre munició als Mossos d’Esquadra

5

Paralització de la compra d’armilles dels agents rurals Font: www.diaridegirona.cat

Font: www.rac1.cat

Els agents encara no disposen de les armilles que havien d’arribar a finals de 2017 per a tots els efectius, a causa de la intervenció econòmica

6

Manca d’equipament complet dels agents rurals. Font: www.vilaweb.cat Sense Govern ni Parlament tampoc es pot aprovar el nou reglament d’armes i per tant els agents rurals tampoc disposen encara de manilles ni de defenses extensibles com a part de la seva equipació de treball.

7

Paralització del programa relatiu a la reubicació i reassentament de persones refugiades a Catalunya. Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SIMC EXI)

8

El dispositiu de seguretat per a les eleccions del 21 D en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) va integrar agents del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil. Font: elmon.cat La Policia Nacional espanyola, la Guàrdia Civil i agents del CNI omplen l’edifici del  Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) en el que serà una jornada electoral inèdita pel que fa al  dispositiu de seguretat pel 21D

9

L’article 155 encareix d’un 11,8% el preu de l’aigua a l’àrea de Barcelona Font: www.vilaweb.cat El Govern havia proposat posposar la pujada a canvi de renunciar a una part del cànon de la concessió

10

El govern espanyol ha ampliat  les mesures de control sobre la despesa de la Generalitat, en virtut d’un acord que la comissió delegada del govern espanyol per als afers econòmics va aprovar el 21 de desembre, emparant-se amb l’aplicació de l’article 155 de la constitució espanyola Font: www.vilaweb.cat Font: www.boe.es

11

Control previ de les agendes oficials dels alts càrrecs. Fonts Pròpies el control de les agendes així com la necessitat d’autorització per a realitzar actes de caràcter ordinari, propis de l’Adminsitració de la Generlaitat.

12

Catalunya no va estar representada en el Consejo interterritorial de Salud. Fonts Pròpies La manca de representació va suposar que Catalunya no va poder defensar i proposar iniciatives, com per exemple la realtiva a la universalització de l’assistència sanitària.

13

Suspensió de la partida pressupostària relativa a vacunes Fonts Pròpies Demanada SAIP per determinar amb exactitud el nombre i tipus de vacunes.

14

Concessió de 13 llicències per extreure corall vermell  Font: La Vanguardia El Ministeri no escolta als científics i concedeix 12 llicències d’extracció de corall vermell a la Costa Brava.