Danys d’especial transcendència

Danys d’especial transcendència

11. Danys d’especial trascendència

Nombre 11. Danys d’especial trascendència Font Observacions

1

Cessament del Representant Permanent davant la Unió Europea Fonts pròpies Implica, entre altres afectacions, que no pot exercir la tasca de representació, defensa i promoció dels interessos generals de la Generalitat de Catalunya i de donar suport a les entitats i empreses catalanes davant les institucions i òrgans de la Unió Europea

2

Costos econòmics derivats del trasllat de documentació de les de les Delegacions a l’Exterior a l’arxiu administratiu del Departament així com de la mudança de bens mobles Fonts pròpies S’ha de contractar (amb l’elevada despesa que suposa) un servei de dipòsit i custòdia d’aquests béns.

3

La rescissió dels contractes de lloguer dels locals on es troben les Delegacions. Fonts pròpies Comporta en diversos casos el pagament d’importants indemnitzacions per la resolució anticipada del contracte. El tancament d’alguna delegació fins i tot comporta l’abonament de la totalitat de les mensualitats del contracte, atès que així ho estableix la legislació vigent del país on s’ubica

4

Els Mossos d’Esquadra no poden comprar munició Diari El mundo El Ministerio del interior impedeix a les empreses vendre munició als Mossos d’Esquadra