Creació de l’Associació Servidors Públics de Catalunya (spCAT)

Creació de l’Associació Servidors Públics de Catalunya (spCAT)

Els fins de l’associació són:

  1. Contribuir a l’enfortiment i al bon govern de les institucions públiques de Catalunya.
  2. Defensar els drets i les llibertats de les persones en les seves relacions amb les institucions públiques.
  3. Promoure les iniciatives necessàries per a l’aprofundiment de l’Estat de Dret, democràtic i social a Catalunya.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació du a terme les activitats següents:

  • Activitats d’anàlisi, d’estudi o de recerca.
  • Activitats de formació o d’actualització professionals.
  • Activitats de reflexió i debat obertes als associats o al públic general.
  • Activitats de divulgació, publicacions, emissió de comunicats, declaracions o manifestos i participació en mitjans de comunicació social.
  • Activitats de relació amb altres entitats, públiques o privades, i participació en xarxes i en iniciatives conjuntes relacionades amb els fins de l’Associació.
  • Activitats d’assessorament i, si escau, de defensa jurídica a favor de l’Associació i dels fins que li són propis i dels seus associats.
  • En queda exclòs tot ànim de lucre.

Més informació a servidors@servidorscat.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *