Inventari de danys

Inventari de danys

Visualitza l’inventari de danys complet aquí

PRESENTACIÓ

Aquest Inventari de danys elaborat per ServidorsCAT posa en relleu l’impacte i les conseqüències reals de les mesures adoptades per l’Estat espanyol en aplicació de l’article 155 de la CE i fa evidents les dimensions i la intensitat d’aquests danys. Respon, així, a la necessitat de tenir recollits en un sol lloc tots els danys soferts per les institucions i la societat catalana, atès que les mesures que els provoquen sovint són desconegudes o bé són objecte d’una publicació dispersa o, més simplement, no són objecte de cap tipus de publicitat.

L’objecte d’aquest Inventari és, doncs, servir alhora com a instrument de denúncia, com a eina al servei de la informació i la memòria col·lectiva i com a mecanisme que pugui ésser útil al proper Govern legítim de Catalunya. La seva consulta permet constatar que l’aplicació de l’article 155 i, en general, la intervenció de les institucions de la Generalitat per part de l’Estat espanyol, no és en absolut ni legítima ni suau. A més d’un ús inadequat d’aquesta previsió constitucional (com ja vàrem denunciar amb el Comunicat signat amb altres entitats, en relació amb el cessament del president, del vicepresident, del Govern i d’altres autoritats i amb la dissolució i la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya), l’aplicació de les mesures d’intervenció adoptades dins de l’Administració de la Generalitat ha suposat i suposarà danys de gran magnitud per a les institucions, per a persones concretes i per a tota la ciutadania.

L’Administració de la Generalitat no funciona amb normalitat, com afirmen propagandísticament les autoritats espanyoles mentre la mantenen escapçada, vigilada, al ralentí i amb un nivell d’activitat molt inferior a l’habitual. Mai no havia funcionat tan malament i aquest Inventari de danys així ho confirmarà.

Pel que fa a l’estructura, distingim entre tres tipus de danys: els danys que han afectat directament persones concretes; els perjudicis per a les institucions, els organismes i els òrgans públics objecte de supressió, dissolució o intervenció; i la resta de danys causats en termes de pèrdua o paralització d’iniciatives, d’inversions, de subvencions o d’altres actuacions pròpies de les polítiques públiques.

La informació recollida té fonts diverses, des de l’elaboració pròpia a partir de dades oficials i públiques, fins a la informació publicada per mitjans de comunicació de solvència contrastada o les informacions de fonts internes, igualment contrastades, de l’Administració catalana.

Si observeu mancances o errors us demanem que ens feu arribar la informació a través de les adreces de correu denuncia@servidorscat.cat . En particular, l’apartat relatiu a altres danys s’ha de nodrir de la informació sectorial sobre les afectacions diverses que l’aplicació d’aquestes mesures pugui tenir, especialment pel que fa a la paralització d’inversions, d’iniciatives, projectes, etc, informació que es pot fer arribar a l’adreça esmentada.

Llicència de Creative Commons
L’Inventari de danys per aplicació de l’article 155 de la CE és una obra de l’Associació Servidors Públics de Catalunya, ServidorsCAT i està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons
Creat a partir d’una obra disponible a https://www.servidorscat.cat/wp-content/uploads/2018/02/Inventari-de-danys-0215-1-1.pdf