Inventari de danys – Document complet

Inventari de danys – Document complet

Descarrega inventari complet en format PDF

INVENTARI DE DANYS

Tercer informe

15 de febrer de 2018

Nota. Aquest document conté el tercer informe de l’Inventari de Danys elaborat per ServidorsCAT.

S’ha de considerar com un esborrany i pot contenir alguns buits o errors. També hi consta informació pendent de confirmar. ServidorsCAT vol tractar amb el màxim rigor la informació que difongui. Les fonts d’informació són principalment de tres classes: les publicacions oficials (DOGC, BOE), els mitjans de comunicació i les fonts internes (llocs webs, elaboració pròpia, etc). L’Inventari de Danys s’actualitza de forma permanent. Totes les persones hi poden col·laborar
trametent informació d’interès a la bústia denuncia@servidorscat.cat. ServidorsCAT garanteix la confidencialitat dels missatges rebuts. A la Presentació d’aquest informe hi consten els objectius que perseguim amb la seva elaboració.

Versions anteriors:

Segon Informe, fet públic el 19 de desembre de 2017 (disponible aquí)

Primer Informe, fet públic l’1 de desembre de 2017 (disponible aquí).

INVENTARI DE DANYS.
TERCER INFORME (15/02/18)

PRESENTACIÓ

I. PERSONES AFECTADES (actualitzat)

1.1 Membres del Govern a l’exili
1.2 Persones empresonades
1.3 Persones detingudes
1.4 Persones cessades (actualitzat)
1.5 Persones no seleccionades

II. ORGANISMES AFECTATS

2.1 Organismes suprimits
2.2 Organismes dissolts
2.3 Organismes intervinguts

III. ALTRES DANYS (actualitzat)

1. Decaïment d’iniciatives normatives

1.1 Decaïment d’iniciatives legislatives en tràmit al Parlament
1.2 Decaïment d’iniciatives legislatives en tràmit a Govern
1.3 Iniciatives reglamentàries decaigudes

2. Altres danys institucionals (actualitzat)

2.1 Indefensió jurídica i pèrdua d’accions
2.2 Nomenament de càrrecs pel Govern espanyol
2.3 Desplaçament d’alts càrrecs a Madrid. Duplicitat burocràtica (actualitzat)
2.4 Pèrdua projecció internacional. Publicitat oficial
2.5 Alteració o paralització del funcionament d’òrgans de govern de’organismes dels sector públic.

3. Gestió econòmica

3.1 Intervenció econòmica
3.2 Retards en el pagament
3.3 Afectacions en la contractació

4. Llengua catalana (actualitzat)

5. Recursos humans (actualitzat)

6. Plans i projectes (actualitzat)

7. Activitats cancel·lades/suspeses

8. Inversions (actualitzat)

9. Subvencions (actualitzat)

10. Pèrdua d’oportunitats econòmiques (actualitzat)

11. Danys d’especial transcendència (actualitzat)

12. Vulneració de drets fonamentals (actualitzat)

13. Accions i decisions polítiques del govern de l’Estat del 155 (nou)

ALGUNES XIFRES D’INTERÈS

Membres del Govern a l’exili 5
Persones empresonades 10
Persones detingudes 10
Persones cessades 254
Organismes suprimits o dissolts 24
Organismes intervinguts 16
Iniciatives normatives decaigudes 108
Nomenament de càrrecs pel Gobierno 12
Afectacions en la contractació 92
Activitats cancel·lades o suspeses 12
Línies subvencions aturades 21
Pèrdua d’oportunitats econòmiques 8

Inventari de danys

PRESENTACIÓ

Aquest Inventari de danys posa en relleu l’impacte i les conseqüències reals de les mesures adoptades per l’Estat espanyol en la intervenció de la Generalitat i en aplicació de l’article 155 de la CE i fa evidents les dimensions i la intensitat d’aquests danys. Respon, així, a la necessitat de tenir recollits en un sol lloc tots els danys soferts per les institucions i la societat catalana, atès que les mesures que els provoquen sovint són desconegudes o bé són objecte d’una publicació dispersa o, més simplement, no són objecte de cap tipus de publicitat.

L’objecte d’aquest Inventari és, doncs, servir alhora com a instrument de denúncia, com a eina al servei de la informació i la memòria col·lectiva i com a mecanisme que pugui ésser útil al proper Govern legítim de Catalunya. La seva consulta permet constatar que l’aplicació de l’article 155 i, en general, la intervenció de les institucions de la Generalitat per part de l’Estat espanyol, no és en absolut ni legítima ni suau. A més d’un ús inadequat d’aquesta previsió constitucional (com ja vàrem denunciar amb el Comunicat signat amb altres entitats, en relació amb el cessament del president, del vicepresident, del Govern i d’altres autoritats i amb la dissolució i la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya), l’aplicació de les mesures d’intervenció adoptades dins de l’Administració de la Generalitat ha suposat i suposarà danys de gran magnitud per a les institucions, per a persones concretes i per a tota la ciutadania.

L’Administració de la Generalitat no funciona amb normalitat, com afirmen propagandísticament les autoritats espanyoles mentre la mantenen escapçada, vigilada, al ralentí i amb un nivell d’activitat molt inferior a l’habitual. Mai no havia funcionat tan malament i aquest Inventari de danys així ho confirmarà.

D’altra banda, els danys recollits tenen una naturalesa força i una concreció temporal força distintes: alguns es poden constatar i comptabilitzar fàcilment (organismes suprimits, persones cessades, etc.), mentre que d’altres tenen un caràcter immaterial i són de difícil avaluació (com l’autocensura o la por generada per la intervenció i la repressió sobre els servidors públics). Uns ja s’han produït i seran plenament efectius, però d’altres només es comencen a percebre (retard en pagaments a proveïdors, subvencions paralitzades) i molt probablement no serem conscients dels seus efectes reals -i de la intensitat del danys que provocaran- fins a l’any 2018.

Pel que fa a l’estructura, distingim entre tres tipus de danys: els danys que han afectat directament persones concretes; els perjudicis per a les institucions, els organismes i els òrgans públics objecte de supressió, dissolució o intervenció; i la resta de danys causats en termes de pèrdua o paralització d’iniciatives, d’inversions, de subvencions o d’altres actuacions pròpies de les polítiques públiques.

La informació recollida té fonts diverses, des de l’elaboració pròpia a partir de dades oficials i públiques, fins a la informació publicada per mitjans de comunicació de solvència contrastada o les informacions de fonts internes, igualment contrastades, de l’Administració catalana.

Si observeu mancances o errors us demanem que ens feu arribar la informació a través de les adreces de correu denuncia@servidorscat.cat . En particular, l’apartat relatiu a altres danys s’ha de nodrir de la informació sectorial sobre les afectacions diverses que l’aplicació d’aquestes mesures pugui tenir, especialment pel que fa a la paralització d’inversions, d’iniciatives, projectes, etc, informació que es pot fer arribar a l’adreça esmentada.

1. Persones afectades

1.1 MEMBRES DEL GOVERN A L’EXILI

 

NOMBRE 

NOM

CÀRREC

DIES

1

Carles Puigdemont i Casamajó President de la Generalitat de Catalunya


171

2

Clara Ponsatí i Obiols Consellera d’Ensenyament


171

3

Antoni Comín i Oliveres Conseller de Salut


171

4

Lluís Puig i Gordi Conseller de Cultura


171

5

Meritxell Serret i Aleu Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació


171

 

1.2 PERSONES EMPRESONADES

 

NOMBRE 

NOM

CÀRREC

DATA EMPRESONAMENT

DIES

1

Carme Forcadell i Lluís Presidenta del Parlament

1

2

Oriol Junqueras i Vies Vicepresident del Govern

Conseller de Vicepresidència, d’Economia i Hisenda

Interlocutòria de presó provisional comunicada i sense fiança de 2.11.2017


168

3

Joaquim Forn i Chiariello Conseller d’Interior Interlocutòria de presó provisional comunicada i sense fiança de 2.11.2017


168

4

Raül Romeva i Rueda Conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Interlocutòria de presó provisional comunicada i sense fiança de 2.11.2017

32

5

Meritxell Borràs i Solé Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Interlocutòria de presó provisional comunicada i sense fiança de 2.11.2017

32

6

Jordi Turull i Negre Conseller de la Presidència
Portaveu del Govern
Interlocutòria de presó provisional comunicada i sense fiança de 2.11.2017

32

Josep Rull i Andreu Conseller de Territori i Sostenibilitat Interlocutòria de presó provisional comunicada i sense fiança 2.11.2017

32

8

Carles Mundó i Blanch Conseller de Justícia Interlocutòria de presó provisional comunicada i sense fiança de 2.11.2017

32

9

Dolors Bassa i Coll Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies Interlocutòria de presó provisional comunicada i sense fiança de 2.11.2017

32

10

Santiago Vila i Vicente Conseller d’Empresa i Coneixement Interlocutòria de presó provisional eludible mitjançant fiança de 50.000€

1

A més dels responsables de les institucions públiques, també cal recordar l’empresonament dels presidents de l’Assemblea Nacional de Catalunya, Sr. Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Sr. Jordi Cuixart


185

 

1.3 PERSONES DETINGUDES

 

 NOMBRE

NOM

CÀRREC

 DATA

1

Josep Maria Jové i Lladó Secretari general d’Economia i Hisenda del VEH 20.09.2017

2

Josep Lluís Salvadó i Tenesa Secretari d’Hisenda del DVEH 20.09.2017

3

Francesc Sutrias Grau Director General de Patrimoni del DVEH 20.09.2017

4

Natàlia Garriga Ibáñez Directora de Serveis del DVEH 20.09.2017

5

Josué Sallent Ribes Director d’Estratègia i Innovació del CTTI 20.09.2017

6

Xavier Puig Farré Director d’Àrea TIC del DVEH 20.09.2017

7

David Franco Sánchez Coordinador TIC 20.09.2017

8

Juan Manuel Gómez Sanz CESICAT 20.09.2017

9

Mercè Martínez Martós Tècnica de la Subdirecció General de Finançament i Sostenibilitat Finançera del DVEH 20.09.2017

10

Joan Ignasi Sánchez Santín Assessor en matèria d’opinió pública del DGAH 20.09.2017

 

1.4 PERSONES CESSADES

197-232

 Personal delegacions a l’exteriorPendent confirmació via dret d’accés a la informació

235-252

 Personal del DiplocatPendent confirmació via dret d’accés a la informació.

 NOMBRE

 NOM  CÀRREC

 NORMATIVA

1

Carles Puigdemont i Casamajó President de la Generalitat de Catalunya RD 942/2017, de 27 d’octubre

2

Oriol Junqueras i Vies Vicepresident del Govern. Conseller de la Vicepresidència, d’Economia i Hisenda RD 943/2017, de 27 d’octubre

3

Jordi Turull i Negre Conseller de la Presidència. Portaveu del Govern RD 943/2017, de 27 d’octubre

4

Raül Romeva i Rueda Conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència RD 943/2017, de 27 d’octubre

5

Meritxell Borràs i Solé Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge RD 943/2017, de 27 d’octubre

6

Clara Ponsatí i Obiols Consellera d’Ensenyament RD 943/2017, de 27 d’octubre

7

Antoni Comín i Oliveres Conseller de Salut RD 943/2017, de 27 d’octubre

8

Joaquim Forn i Chiarello Conseller d’Interior RD 943/2017, de 27 d’octubre

9

Josep Rull i Andreu Conseller de Territori i Sostenibilitat RD 943/2017, de 27 d’octubre

10

Lluís Puig i Gordi Conseller de Cultura RD 943/2017, de 27 d’octubre

11

Carles Mundó i Blanch Conseller de Justícia RD 943/2017, de 27 d’octubre

12

Dolors Bassa i Andreu Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies RD 943/2017, de 27 d’octubre

13

Santiago Vila i Vicente Conseller d’Empresa i Coneixement Decret 164/2017, de 27 d’octubre

14

Meritxell Serret i Aleu Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació RD 943/2017, de 27 d’octubre

15

Maria Badia i Cutchet Secretària d’Afers Exteriors i de la Unió Europea Decret 166/2017, de 27 d’octubre

16

Melchor Arcarons Rua Director General de Formació professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament Decret 167/2017, de 27 d’octubre

17

Albert Serra Martín Secretari General del Departament de Salut Decret 168/2017, de 27 d’octubre

18

Adrià Comella i Carnicé Secretari General del Departament de Justícia Decret 169/2017, de 27 d’octubre

19

Teresa Masjuan i Mateu Directora General d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, pesca i Alimentació Decret 170/2017, de 27 d’octubre

20

Josep Rius i Alcaraz Cap de l’Oficina del President de la Generalitat RD 945/2017, de 27 d’octubre

21

Lluís Juncà Pujol Cap de l’Oficina del Vicepresident de la Generalitat RD 945/2017, de 27 d’octubre

22

Carles Viver i Pi-Sunyer President del Consell Assessor per a la Transició Nacional

Director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern

RD 945/2017, de 27 d’octubre

i

RD 954/2017, de 31 d’octubre

23

Albert Royo Marine Secretari General PCM Diplocat RD 945/2017, de 27 d’octubre

24

Martí Anglada i Birulés Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a França RD 945/2017, de 27 d’octubre

25

Sergi Marcén i López Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Regne Unit RD 945/2017, de 27 d’octubre

26

Marie Kapretz Delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Alemanya RD 945/2017, de 27 d’octubre

27

Andrew Scott Davis Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya als Estats Units RD 945/2017, de 27 d’octubre

28

Adam Casals i Jorba Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Àustria RD 945/2017, de 27 d’octubre

29

Luca Bellizzi Cerri Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia RD 945/2017, de 27 d’octubre

30

Ramon Font i Bové Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Portugal RD 945/2017, de 27 d’octubre

31

Francesca Guardiola i Sala Delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Dinamarca RD 945/2017, de 27 d’octubre

32

Ewa Adela Cylwik Delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Polònia RD 945/2017, de 27 d’octubre

33

Eric Hauck Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Croàcia RD 945/2017, de 27 d’octubre

34

Manuel Manonelles i Tarragó Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya davant les organitzacions internacionals amb seu a Ginebra, Estrasburg, París i Viena. RD 945/2017, de 27 d’octubre

35

Ferran Mascarell i Canalda Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Madrid RD 945/2017, de 27 d’octubre

36

Amadeu Altafaj i Tardio Representant Permanent davant la Unión Europea RD 945/2017, de 27 d’octubre

37

César Puig i Casañas Secretari General del Departament d’Interior RD 945/2017, de 27 d’octubre

38

Pere Soler i Campins Director General de la Policia RD 945/2017, de 27 d’octubre

39

Josep Lluís Trapero Álvarez Major de l’Escala Superior del Cos de Mossos d’Esquadra Ordre INT/1038/2017, de 28 d’octubre

40

Víctor Cullell i Comellas Secretari per al Desenvolupament de l’Autogovern RD 954/2017, de 31 d’octubre

41

Josep Maria Reniu i Vilamala Director de l’Oficina per a la millora de les institucions de l’autogovern RD 954/2017, de 31 d’octubre

42

Guillem Clapés Cosialls Adjunt a l’Oficina per a la millora de les institucions de l’autogovern RD 954/2017, de 31 d’octubre

43

Lluís Juncà Pujol Secretari General del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda RD 954/2017, de 31 d’octubre

44

Miquel Àngel Escobar Gutiérrez Delegat Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona RD 954/2017, de 31 d’octubre

45

Eudald Casadesús i Barceló Delegat Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya A Girona RD 954/2017, de 31 d’octubre

46

Ramón Farré Roure Delegat Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Lleida RD 954/2017, de 31 d’octubre

47

Òscar Peris i Ródenas Delegat Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona RD 954/2017, de 31 d’octubre

48

Francesc Xavier Pallarès Povill Delegat Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Terres de l’Ebre RD 954/2017, de 31 d’octubre

49

Laura Vilagrà Pons Delegada Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Catalunya Central RD 954/2017, de 31 d’octubre

50

Rosa Amorós i Capdevila Delegada Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a l’Alt Pirineu i Aran RD 954/2017, de 31 d’octubre

51

Ana Maria Sànchez Molins Eventual PRE. Adjunt a l’oficina de la Secretaria del Conseller

52

Laura Morgades Herranz Eventual PRE. Adjunt al Gabinet de Comunicació del President

53

M. Isabel Lansac Guasch Eventual PRE. Adjunt al Gabinet de relacions externes i protocol

54

Jose Maria Paris Artigues Eventual PRE. Adjunt al Gabinet de relacions externes i protocol

55

Ramon Pujol Nuñez Eventual PRE. Adjunt al Gabinet de relacions externes i protocol

56

Lluís F. Nuñez De Castro Valles Eventual PRE. Adjunt al Gabinet del Conseller

57

M. Assumpció Cubero Latorre Eventual PRE. Adjunt al Secretari General RESOLUCIÓ PRE/2596/2017, de 28 d’octubre

58

 

Rahma El Badoui Aloui

Eventual PRE. Assessor del President

59

Aleix Clarió Herranz Eventual PRE. Assessor del president en gestió de xarxes socials

60

Juan Martínez Vergel Eventual PRE. Assessor del Secretari General RESOLUCIÓ PRE/2599/2017, de 28 d’octubre

61

 

Xavier Jorda Arias

Eventual PRE. Assessor en l’àmbit del món local

62

Salvador Grifell Hernandez Eventual PRE. Assessor en matèria de comunicació digital RESOLUCIÓ PRE/2598/2017, de 28 d’octubre

63

Marc Sanjaume I Calvet Eventual PRE. Assessor en matèria de polítiques comparades d’autogovern RESOLUCIÓ PRE/2604/2017, de 28 d’octubre

64

Pau Bossacoma Busquets Eventual PRE. Eventual PRE. Assessor en matèria d’estudis i coordinació de polítiques públiques RESOLUCIÓ PRE/2595/2017, de 28 d’octubre

65

Jordi Finestres Martínez Eventual PRE. Coordinador de la gestió de la informació i atenció a la ciutadania

66

Jordi Moreso Rodolfo Eventual PRE. Coordinador de l’Oficina del President

67

Maria Dolors Rusines Bonet Eventual PRE. Coordinadora de les polítiques públiques per a l’estat del benestar

68

Sonia Potau Vallverdu Eventual PRE. Coordinadora de projectes en matèria de comunicació RESOLUCIÓ PRE/2603/2017, de 28 d’octubre

69

Pere Martí Colom Eventual PRE. Gabinet de comunicació del President

70

Carles Fabró Ràfols Eventual PRE. Gabinet de relacions externes i protocol

71

Alexis Serra Rovira Eventual PRE. Gabinet del Conseller

72

Rosa Maria Mestres Guell Eventual PRE. Oficina de Comunicació Dep. Presidència  i del Portaveu del Govern

73

Miren Irune Ulazia Iraolagoitia Eventual PRE. Oficina de la Secretaria del Conseller

74

Susagna Caseras Vives Eventual PRE. Oficina de premsa

75

Francesc Xavier Miret Corretge Eventual PRE. Oficina de protocol

76

Roc Fernàndez Badiella Eventual PRE. Responsable de continguts Digitals RESOLUCIÓ PRE/2597/2017

77

Jaume Mestre Anguera Eventual PRE. Responsable de difusió institucional RESOLUCIÓ PRE/2600/2017, de 28 d’octubre

78

Cayetano Enrich López Eventual PRE. Responsable de la Residència del President

79

Mònica Osacar Andreu

 

Eventual PRE. Responsable de publicitat institucional RESOLUCIÓ PRE/2601/2017, de 28 d’octubre

80

Anna Maria Gutiérrez Vila Eventual PRE. Secretaria del President

81

Joan Maria Piqué Fernàndez Eventual PRE. Director del Programa Internacional de Comunicació i Relacions Públiques Eugeni Xammar RESOLUCIÓ PRE/2602/2017, de 28 d’octubre

82

Guillem Clapes Cosialls Eventual VEH. Adjunt a l’oficina per a la millora de les institucions d’autogovern

83

Eugenia Llonch Bonamusa Eventual VEH. Adjunt al responsable de l’oficina del Delegat

84

Helena Ricoma Galofre Eventual VEH. Assessor en polítiques transversals

85

Alberto Puig Pascual Eventual VEH. Assessor especial en comunicació d’economia

86

Raül Murcia Tobalo Eventual VEH. Assessor especial en matèria de difusió institucional

87

Sergi Sol Bros Eventual VEH. Gabinet de Comunicació

88

Anna Teixidó Audet Eventual VEH. Gabinet de relacions externes i protocol

89

David Camps Vila Eventual VEH. Gabinet de relacions institucionals

90

Cesca Domènech Ruera Eventual VEH. Responsable de l’Oficina del Delegat

91

Jose Ramon Fondevilla Isus Eventual VEH. Responsable de l’Oficina del Delegat

92

Josep Mas Febrer Eventual VEH. Responsable de l’Oficina del Delegat

93

Maria Teresa Moya Gine Eventual VEH. Responsable de l’Oficina del Delegat

94

Ramona Ortin Olesa Eventual VEH. Responsable de l’Oficina del Delegat

95

Susanna Quintana Pujol Eventual VEH. Responsable de l’Oficina del Delegat

96

Raquel Sans Guerra Eventual VEH. Responsable de l’Oficina del Delegat

97

Silvia Sàbat Zapater Eventual VEH. Secretaria del Vicepresident

98

Gerard Vives Fernàndez Eventual EXI. Assessor d’anàlisi estratègica i prospectiva

99

Cristina Bigorda Vargas Eventual EXI. Assessor del grup parlamentari de Catalunya Sí Que Es Pot

100

Jordi Font Renom Eventual EXI. Assessor del grup parlamentari de Junts Pel Sí

101

Jordi Ochoa Oliva Eventual EXI. Assessor del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya

102

Nuria Perez Llavero Eventual EXI. Assessor del grup parlamentari Socialista

103

Alina Perez Barcelo Eventual EXI. Assessor en actuacions i continguts estratègics

104

Carles Rutia Faura Eventual EXI. Assessor en projectes de comunicació

105

Joaquim Torra Pla Director del Centre d’estudis de Temes Contemporanis. EXI

106

Ivan Altisent Fornons Eventual EXI. Gabinet del Conseller

107

Anna Molas Subirats Eventual EXI. Oficina de comunicació

108

Joana Muñoz Tellez Eventual EXI. Oficina de la Secretaria

109

Andreu Lallana Bendicho Eventual EXI. Oficina de protocol

110

Debora Miralles Solé Eventual EXI. Oficina de relacions institucionals

111

Alejandro Moga Vidal Eventual GAH. Assessor del Conseller en les matèries relacionades amb l’Aran

112

Manuel Bardavio Novi Eventual GAH. Assessor en gestió del coneixement, el talent intern i la innovació

113

Esther Martín Beltran Eventual GAH. Assessor en matèria d’habitatge

114

Joan Ignasi Sànchez Santin Eventual GAH. Assessor en matèria d’opinió pública

115

Jordi Cabrafiga Macias Eventual GAH. Gabinet del Conseller

116

Anna Grabalosa Font Eventual GAH. Oficina de comunicació

117

Montserrat Comas Valls Eventual GAH. Oficina de la Secretaria

118

Maria Sedó Guiu Eventual GAH. Oficina de protocol

119

Elena Domènech Moral Eventual GAH. Oficina de relacions institucionals

120

Roger Mestre Fàbregas Eventual GAH. Responsable. Relacions amb Cases Regionals d’altres comunitats autònomes a Catalunya

121

Anna Jolonch Anglada Eventual ENS. Assessor del Conseller en matèria de polítiques educatives comparades

122

Xavier Bosch Garcia Eventual ENS. Assessor en l’aplicació del pla departamental

123

Luis Font Espinós Eventual ENS. Assessor en matèria de seguiment i comunicació en l’àmbit d’ensenyament

124

Ima Mis Cabeza Eventual ENS. Gabinet del Conseller

125

Enric Domingo Díaz Eventual ENS. Oficina de comunicació

126

M.del Pilar Sarroca Diez Eventual ENS. Oficina de la Secretaria del Conseller

127

Gerard Piñol Sabino Eventual ENS. Oficina de protocol

128

Pol Xart Terradellas Eventual ENS. Oficina de relacions institucionals

129

Miquel Ferret Miralles Eventual SLT. Gabinet del Conseller

130

Marc Bataller Serra Eventual SLT. Oficina de comunicació

131

Elvira Duran Costell Eventual SLT. Oficina de la Secretaria del Conseller

132

Ana Maria Mas Mata Eventual SLT. Oficina de protocol

133

Miquel Casares Roca Eventual SLT. Oficina de relacions institucionals

134

Guillem d’Efak Fullana Ferre Eventual SLT. Responsable de comunicació estratègica

135

Eduard Illa Massuet Eventual SLT. Responsable de comunicació institucional

136

Marc Ramentol Sintàs Eventual SLT. Responsable de l’Oficina d’anàlisi i estratègia

137

Meritxell Sala Queralto Eventual INT. Adjunt al Cap del Gabinet del Conseller

138

Xavier Tomás Blanquet Eventual INT. Assessor del Conseller en l’àmbit de la comunicació corporativa

139

Josep Ramon Morell Sau Eventual INT. Assessor en matèria de seguretat pública

140

Núria Colomé Rodríguez Eventual INT. Coordinadora de Relacions amb l’administració Local

141

Pere Ferrer Sastre Eventual INT. Gabinet del Conseller

142

Esther Sastre Papaseit Eventual INT. Oficina de comunicació

143

Núria Gil Jovells Eventual INT. Oficina de la Secretaria del Conseller

144

F.Xavier Ponsa Castro Eventual INT. Oficina de protocol

145

Laura Méndez Pérez Eventual INT. Oficina de relacions institucionals

146

Roger Rosich Balcells Eventual TES. Adjunt al Cap del Gabinet del Conseller

147

Maria Cristina Buesa Trujillo Eventual TES. Assessor del Conseller

148

Josep Rafus Isern Eventual TES. Assessor del Conseller per a les relacions amb governs locals i el territori

149

José Recaredo Vidiella Roca Eventual TES. Assessor especial del Conseller

150

Emilio Alberich Oyonarte Eventual TES. Gabinet del Conseller

151

Eva Maria Godas Abril Eventual TES. Oficina de comunicació

152

Núria Nin Gomez Eventual TES. Oficina de la Secretaria del Conseller

153

Alejandro Mañe Magri Eventual TES. Oficina de protocol

154

Albert Farré Marzo Eventual TES. Oficina de relacions institucionals

155

Raquel Viloca Robles Eventual CLT. Adjunt al Cap del Gabinet del Conseller

156

Madeline Carey Eventual CLT. Assessor en matèria de comunicació i difusió

157

Jordi Cabré Trias Eventual CLT. Assessor en matèria de coneixements culturals i projecció externa

158

Àfrica Masó Sumsi Eventual CLT. Assessor en matèria de relacions externes d’àmbit cultural

159

Joaquim Bohils Cuberta Eventual CLT. Gabinet del Conseller

160

Hugo Cortés Fernàndez Eventual CLT. Oficina de comunicació

161

Àngela Martí Ametller Eventual CLT. Oficina de la Secretaria del Conseller

162

Roser Gatell Pujol Eventual CLT. Oficina de protocol

163

Gemma Brugués Clopés Eventual CLT. Oficina de relacions institucionals

164

Eduardo Gil Carbó Eventual JUS. Assessor en dades massives i anàlisi de demanda social

165

Ana Rubio Carbó Eventual JUS. Assessor en matèria de formació, tecnologies d’informació i comunicació interna

166

Sònia Navarrete Perez Eventual JUS. Assessor en planificació estratègica

167

Mercè Salvat Guinjoan Eventual JUS. Gabinet del Conseller

168

Oriol Burgada Mascaró Eventual JUS. Oficina de comunicació

169

Mònica Casals Serra Eventual JUS. Oficina de la Secretaria del Conseller

170

Susana Cucurella Vila Eventual JUS. Oficina de protocol

171

Oriol Sagrera Saula Eventual JUS. Oficina de relacions institucionals

172

Gregori Martínez Palome Eventual TSF. Assessor del Conseller

173

Maria del Carme Porta Abad Eventual TSF. Assessor en matèria d’igualtat i Ciutadania

174

Paula Terribas Junquera Eventual TSF. Gabinet del Conseller

175

Laura Aubert Ribas Eventual TSF. Oficina de comunicació

176

Rosa Maria Cassà Vila Eventual TSF. Oficina de la Secretaria del Conseller

177

Sonia Claveras Orcau Eventual TSF. Oficina de protocol

178

Nil Papiol Champagne Eventual TSF. Oficina de relacions institucionals

179

Meritxell Benedi Altes Eventual TSF. Responsable de projectes estratègics

180

Carles Mas Lloveras Eventual EMC. Adjunt al Cap del Gabinet del Conseller

181

Carles Arboli Padrosa Eventual EMC. Assessor del Conseller en projectes transversals RESOLUCIÓ EMC/2591/2017, de 7 de novembre

182

Jesus Martinell Campanera Eventual EMC. Assessor del Conseller en projectes de comunicació RESOLUCIÓ EMC/2591/2017, de 7 de novembre

183

Lluís Pitarch Casas Eventual EMC. Oficina de relacions institucionals RESOLUCIÓ EMC/2591/2017, de 7 de novembre

184

Carles Ribera Rustullet Eventual EMC. Gabinet del Conseller RESOLUCIÓ EMC/2591/2017, de 7 de novembre

185

Andreu Sagarra Figueras Eventual EMC. Oficina de protocol RESOLUCIÓ EMC/2591/2017, de 7 de novembre

186

Olga Solé Mula Eventual EMC. Assessor del Conseller en polítiques sectorials RESOLUCIÓ EMC/2591/2017, de 7 de novembre

187

Marta Vidal Marco Eventual EMC. Oficina de comunicació RESOLUCIÓ EMC/2591/2017, de 7 de novembre

188

Dolors Vilarrodona Serrat Eventual EMC. Oficina de la Secretaria del Conseller RESOLUCIÓ EMC/2591/2017, de 7 de novembre

189

Susana Maria Sainz Trapaga Garcia Eventual ARP. Adjunt al Cap del Gabinet del Conseller

190

Bernat Costas Castilla Eventual ARP. Assessor del Conseller

191

David Vila Ligero Eventual ARP. Assessor en matèria d’acció territorial

192

Jordi Salvador Nicolau Eventual ARP. Gabinet del Conseller

193

Gemma Pujol Valles Eventual ARP. Oficina de comunicació

194

Gemma Español Cornet Eventual ARP. Oficina de la Secretaria del Conseller

195

Clara Lobo Baquer Eventual ARP. Oficina de protocol

196

Alba Balcells Barril Eventual ARP. Oficina de relacions institucionals

197

 Roger Buch Ros Eventual EXI. Responsable del Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica

198

 Jaume Sobrequés Callico Eventual EXI. Director del Centre d’Història Contemporània de Catalunya

199-234

Personal delegacions a l’exterior Pendent confirmació via dret d’accés a la informació

235-254

Personal del Diplocat Pendent confirmació via dret d’accés a la informació

1.5 PERSONES NO SELECCIONADES

Ens consta que l’Administració de l’Estat ha vetat la selecció de persones per a cobrir llocs vacants (interinatges, llocs de reforç), en particular, de persones amb vinculació de caràcter eventual, integrades en els equips de les conselleries, que havien quedat automàticament cessades com a conseqüència del cessament de les persones que les havien nomenat.

Es tracta de persones que complien els requisits previstos en les convocatòries, el nomenament de les quals havia estat proposat per l’òrgan de selecció corresponent. Encara no s’ha pogut esbrinar el nombre de persones afectades, que es tractarà d’esbrinar per la via de l’exercici del dret d’accés a la informació pública. En qualsevol lloc, posa en relleu el control de l’Administració de l’Estat sobre la cobertura de llocs de base, així com la seva oposició a cobrir-ne alguns amb les persones proposades, la qual cosa comporta que quedin vacants, amb la pèrdua del capital humà corresponent

2. Organismes Afectats

2.1 ORGANISMES SUPRIMITS

 

 NOMBRE

 NOM

CREACIÓ

 SUPRESSIÓ

1

Oficina del President de la Generalitat Decret 385/2004, de 21 de setembre, pel qual es regulen l’estructura i les funcions de l’Oficina de la Presidència de la Generalitat RD 945/2017, de 27 de octubre

2

Oficina del Vicepresident de la Generalitat Decret 33/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda RD 945/2017, de 27 de octubre

3

Consell Assessor per a la Transició Nacional Decret 113/2013, de 12 de febrer, de creació del Consell Assessor per a la Transició Nacional RD 945/2017, de 27 de octubre

4

Comissió especial sobre la violació de drets fonamentals en Catalunya. Acord GOV/138/2017, de 2 d’octubre, pel qual es crea la Comissió especial sobre la violació de drets fonamentals a Catalunya RD 945/2017, de 27 de octubre

 

5

Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM- DIPLOCAT) Decret 149/2012, de 20 de novembre, de modificació dels Estatuts i de la denominació del Patronat Catalunya Món, que esdevé Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) RD 945/2017, de 27 de octubre

Dissolució:

16 de desembre

6

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a  França. Decret 49/2008, d’11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França. RD 945/2017, de 27 de octubre

7

Delegació del Govern de la Generalitat  de Catalunya a  Regne Unit Decret 50/2008, d’11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya al Regne Unit RD 945/2017, de 27 de octubre

8

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a  Alemanya. Decret 51/2008, d’11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Alemany RD 945/2017, de 27 de octubre

9

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a  Àustria Decret 167/2014, de 23 de desembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Àustria RD 945/2017, de 27 de octubre

10

Delegació del Govern de la Generalitat  de Catalunya a  Italià Decret 168/2014, de 23 de desembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia RD 945/2017, de 27 de octubre

11

Delegació del Govern de la Generalitat  de Catalunya a  Marroc Decret 103/2015, de 16 de juny, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya al Marroc RD 945/2017, de 27 de octubre

 

12

Delegació del Govern de la Generalitat  de Catalunya a  la Santa Seu. Decret 104/2015, de 16 de juny, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Santa Seu RD 945/2017, de 27 de octubre

 

13

Delegació del Govern de la Generalitat  de Catalunya a  Portugal. Decret 105/2015, de 16 de juny, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Portugal RD 945/2017, de 27 de octubre

 

14

Delegació del Govern de la Generalitat  de Catalunya a  Dinamarca Decret 290/2016, de 6 de setembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Dinamarca RD 945/2017, de 27 de octubre

 

15

Delegació del Govern de la Generalitat  de Catalunya a  Polònia.  Decret 291/2016, de 6 de setembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Polònia RD 945/2017, de 27 de octubre

 

16

Delegació del Govern de la Generalitat  de Catalunya a  Croàcia Decret 292/2016, de 6 de setembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Croàcia RD 945/2017, de 27 de octubre

17

 Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant les organitzacions internacionals amb seu Ginebra. Decret 32/2017, d’11 d’abril, de modificació del Decret 49/2008, d’11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França. RD 945/2017, de 27 de octubre

 

18

 Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant les organitzacions internacionals amb seu a Estrasburg, Decret 32/2017, d’11 d’abril, de modificació del Decret 49/2008, d’11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França. RD 945/2017, de 27 de octubre

 

19

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant les organitzacions internacionals amb seu París Decret 32/2017, d’11 d’abril, de modificació del Decret 49/2008, d’11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França. RD 945/2017, de 27 de octubre

 

20

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya als Estats Units Decret 179/2008, de 9 de setembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya als Estats Units d’Amèrica RD 945/2017, de 27 de octubre

 

21

Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern Decret 266/2016, de 5 de juliol, de reestructuració del Departament de la Presidència. RD 945/2017, de 27 de octubre

 

22

Oficina per a  la millora de les institucions d’autogovern. Decret 40/2017, de 2 de maig,  de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i de Economia i Hisenda RD 945/2017, de 27 de octubre

 

23

Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’autogovern Decreto 205/2016, de 1 de març, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’autogovern RD 945/2017, de 27 de octubre

 

 

2.2 ORGANISMES DISSOLTS

 

 NOMBRE

 NOM

 CONSTITUCIÓ

 DISSOLUCIÓ

1

Parlament de Catalunya XI Legislatura constituïda el 26 d’octubre de 2015 RD 946/2017, de 27 de octubre, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña y de su disolución

2

DIPLOCAT (consorci interadministratiu) Decret 149/2012, de 20 de novembre, de modificació dels Estatuts i de la denominació del Patronat Catalunya Món, que esdevé Patronat CatalunyaMón – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/16/pdfs/BOE-A-2017-14904.pdf

 

2.3 ORGANISMES INTERVINGUTS

 NOMBRE

 NOM

 INTERVENCIÓ

1

Presidència de la Generalitat Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Presidencia del Senado

2

Vicepresidència de la Generalitat

3

Govern  de la Generalitat de Catalunya Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Presidencia del Senado

4

Administració de la Generalitat de Catalunya RD 944/2017, de 27 de octubre

 

Altres danys

1. Decaïment d’iniciatives normatives

 

 • 1.1 Decaïment d’iniciatives legislatives en tràmit al Parlament
 • 1.2 Decaïment d’iniciatives legislatives en tràmit a Govern
 • 1.3 Iniciatives reglamentàries decaigudes

 

1.1 Decaïment d’iniciatives legislatives en tràmit al Parlament

(com a conseqüència de la dissolució del Parlament per part del Govern espanyol)

 

 NOMBRE

 INICIATIVA

 FONT

71

Totes les iniciatives vigents i no finalitzades en la XI Legislatura RD 946/2017, de 27 d’octubre

Projectes de llei decaiguts (9)

1

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
Publicades les esmenes a l’articulat (28.03.17). Tràmit següent que hagués correspost: elaboració de l’informe de la Ponència.
www.parlament.cat

Base de dades SIAP

(Sistema d’Informació de l’Activitat Parlamentària)

2

Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública

Publicat el nomenament de la Ponència (2.05.17). Tràmit següent que hagués correspost: tinguda de les compareixences.

200-00009/11

Base de dades SIAP

3

Projecte de llei de modificació de la Llei 5/1986, del 17 d’abril, de creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat

Tramitació per lectura única.

Tràmit següent que hagués correspost: debat i votació.

200-00012/11

Base de dades SIAP

4

Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

Publicat el dictamen de la Comissió i l’informe de la Ponència (14.09.17). Tràmit següent que hagués correspost: debat final.

200-00014/11

Base de dades SIAP

5

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger

Publicades les esmenes subsegüents al dictamen del CGE (7.09.17). Tràmit següent que hagués correspost: debat final en el Ple.

200-00017/11

Base de dades SIAP

6

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Publicades les esmenes a l’articulat (03.08.2017). Tràmit següent que hagués correspost: elaboració de l’informe de la Ponència.

200-00023/11

Base de dades SIAP

7

Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris

Publicades les esmenes a la totalitat (13.10.17). Tràmit següent que hagués correspost: debat de totalitat.

200-00025/11

Base de dades SIAP

8

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Publicades les esmenes a la totalitat (26.10.17). Tràmit següent que hagués correspost: debat de totalitat.

200-00026/11

 

Base de dades SIAP

9

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya

Presentada la iniciativa i sol·licitud de tramitació pel procediment de lectura única (26.10.17)

200-00027/11

Base de dades SIAP

   Proposicions de llei decaigudes (56)

10

Proposició de llei sobre l’audiovisual www.parlament.cat

Base de dades SIAP

(Sistema d’Informació de l’Activitat Parlamentària)

11

Proposició de llei sobre la regulació de la situació administrativa especial de segona activitat del Cos de Mossos d’Esquadra, dels cossos de policies locals i del Cos de Bombers de la Generalitat www.parlament.cat

Base de dades SIAP

12

Proposició de llei d’espais agraris www.parlament.cat

Base de dades SIAP

13

Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat www.parlament.cat

Base de dades SIAP

14

Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions www.parlament.cat

Base de dades SIAP

15

Proposició de llei d’estabilitat pressupostària www.parlament.cat

Base de dades SIAP

16

Proposició de llei de derogació de les multes lingüístiques en l’àmbit del consum www.parlament.cat

Base de dades SIAP

17

Proposició de llei de l’eliminació dels mòduls prefabricats als centres educatius públics de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

18

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès www.parlament.cat

Base de dades SIAP

19

Proposició de llei contra l’abús bancari www.parlament.cat

Base de dades SIAP

20

Proposició de llei de creació i finançament del Sistema d’Escoles Bressol de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

21

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès www.parlament.cat

Base de dades SIAP

22

Proposició de llei de reforma de la Llei del Consell de Garanties Estatutàries www.parlament.cat

Base de dades SIAP

23

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès www.parlament.cat

Base de dades SIAP

24

Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció www.parlament.cat

Base de dades SIAP

25

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d’Esquadra i al de les policies locals www.parlament.cat

Base de dades SIAP

26

Proposició de llei de foment del desenvolupament rural sostenible en la programació i l’execució del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 finançat per la Unió Europea www.parlament.cat

Base de dades SIAP

27

Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès www.parlament.cat

Base de dades SIAP

28

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les dones víctimes de la violència de gènere www.parlament.cat

Base de dades SIAP

29

Proposició de llei de coordinació de la farmàcia assistencial per al millorament del sistema de salut www.parlament.cat

Base de dades SIAP

30

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

 

www.parlament.cat

Base de dades SIAP

31

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer d’habitatges socials i assequibles www.parlament.cat

Base de dades SIAP

32

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

33

Proposició de llei de mesures urgents per al millorament de la qualitat en la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris www.parlament.cat

Base de dades SIAP

34

Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de dependència www.parlament.cat

Base de dades SIAP

35

Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació www.parlament.cat

Base de dades SIAP

36

Proposició de llei d’accés als llibres de text per mitjà d’un sistema de préstec www.parlament.cat

Base de dades SIAP

37

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer d’habitatges socials i assequibles www.parlament.cat

Base de dades SIAP

38

Proposició de llei de mesures urgents per a la prevenció i tractament de les situacions de maltractament de menors en l’àmbit educatiu www.parlament.cat

Base de dades SIAP

39

Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les persones físiques a Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

40

Proposició de llei de mesures urgents de protecció dels més desafavorits amb relació a l’accés als subministraments bàsics www.parlament.cat

Base de dades SIAP

41

Proposició de llei de modificació de la legislació de Catalunya en matèria audiovisual www.parlament.cat

Base de dades SIAP

42

Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès www.parlament.cat

Base de dades SIAP

43

Proposició de llei electoral de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

44

Proposició de llei de garantia del temps màxim de resposta en l’atenció sanitària www.parlament.cat

Base de dades SIAP (

45

Proposició de llei de mesures urgents de racionalització del temps dedicat per l’alumnat a activitats acadèmiques fora de l’horari lectiu www.parlament.cat

Base de dades SIAP

46

Proposició de llei de reforma de l’impost de successions i donacions www.parlament.cat

Base de dades SIAP

47

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea www.parlament.cat

Base de dades SIAP

48

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys www.parlament.cat

Base de dades SIAP

49

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari www.parlament.cat

Base de dades SIAP

50

Proposició de llei de matèria audiovisual www.parlament.cat

Base de dades SIAP

51

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

52

Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

53

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació www.parlament.cat

Base de dades SIAP

54

Proposició de llei de l’Administració tributària catalana www.parlament.cat

Base de dades SIAP

55

Proposició de llei de règim jurídic català www.parlament.cat

Base de dades SIAP

56

Proposició de llei integral de protecció social catalana www.parlament.cat

Base de dades SIAP

57

Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

58

Proposició de llei de reforma horària www.parlament.cat

Base de dades SIAP

59

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, per a l’eliminació dels concerts de les escoles que separen per sexes www.parlament.cat

Base de dades SIAP

60

Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc www.parlament.cat

Base de dades SIAP

61

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, pel que fa a l’eliminació dels concerts dels centres docents que separen per sexe www.parlament.cat

Base de dades SIAP

62

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, pel que fa als criteris de tancament de centres www.parlament.cat

Base de dades SIAP

63

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, per a garantir la laïcitat www.parlament.cat

Base de dades SIAP

64

Proposició de llei de creació d’un marc normatiu estable sobre el servei de menjador escolar www.parlament.cat

Base de dades SIAP

65

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa www.parlament.cat

Base de dades SIAP

   

Proposicions de llei d’iniciativa legislativa popular

66

Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 www.parlament.cat

Base de dades SIAP

(Sistema d’Informació de l’Activitat Parlamentària)

67

Proposició de llei del sistema educatiu de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

68

Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre www.parlament.cat

Base de dades SIAP

69

Proposició de llei sobre la conciliació de la vida laboral i la familiar i la lluita contra la violència de gènere i l’assetjament laboral en les administracions públiques de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

70

Proposició de llei electoral de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

71

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge www.parlament.cat

Base de dades SIAP

 

1.2 Decaïment d’iniciatives legislatives en tràmit a Govern

Nombre

1.2 DECAÏMENT D’INICIATIVES LEGISLATIVES EN TRÀMIT A GOVERN

Font

Observacions

 

1

Avantprojecte de llei de modificació del text refós de la llei de caixes d’estalvi de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, d’11 de març. Fonts internes. Webs i intranets gencat Previst per al Govern de 26.10.2017.

2

Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya. Fonts internes. Webs i intranets gencat Setembre-octubre 2017.

3

Avantprojecte de llei d’ordenació del litoral. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern de 17.10.2017.

4

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de caça. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern 4.7.2017.

5

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells. Fonts internes. Webs i intranets gencat Previst per al Govern de 26.10.2017.

6

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei per a la d’adaptació de la societat catalana a l’envelliment. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern 25.7.2017.

7

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les activitats econòmiques. Fonts internes. Webs i intranets gencat Previst per al Govern de 26.10.2017.

8

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern el 12.9.2017.

9

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern el 18.7.2017.

10

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei sobre serveis funeraris. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern el 18.7.2017.

11

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei del patrimoni de la Generalitat. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern el 18.7.2017

12

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern el 20.6.2017.

13

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern el 9.5.2017.

14

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells. Fonts pròpies A més del perjudici objectiu que causa la paralització de l’acció de govern en general aquest avantprojecte preveia que els ingressos derivats de l’impost ses destinessin a la dotació del Fons Climàtic. La creació de l’impost responia als objectius de la Decisió 1386/2013/UE el Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, relativa al Programa General d’Acció de la Unió en matèria de Medi Ambient fins al 2020 “Viure bé, respectant els límits del nostre planeta”

15

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les activitats econòmiques. Fonts pròpies L’objectiu bàsic de la iniciativa és la implantació d’un nou tribut mediambiental que, comporti l’assumpció per part dels agents econòmics dels costos mediambientals que provoquen en el desenvolupament de la seva activitat econòmica. La creació de l’impost respon als objectius de la Decisió 1386/2013/UE el Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, relativa al Programa General d’Acció de la Unió en matèria de Medi Ambient fins al 2020 “Viure bé, respectant els límits del nostre planeta”

16

Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya. Fonts pròpies L’avantprojecte havia de donar un marc jurídic actual i ajustat a les cambres oficials de comerç , indústria, i navegació; així com facilitar la col·laboració amb les diferents administracions

 

1.3 Iniciatives reglamentàries decaigudes

Nombre INICIATIVA REGLAMENTÀRIA Font Observacions
 

1

Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya. Fonts internes. Web gencat
2 Projecte de decret sobre el Parc Natural del Montseny i sobre els espais del PEIN el Montseny i Cingles de Bertí. Fonts internes. Web gencat
3 Projecte de decret pel qual es regulen les condicions i les normes d’organització per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part de les infermeres i els infermers. Fonts internes. Web gencat
4 Projecte de decret pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’administració de finques. Fonts internes. Web gencat
5 Projecte de decret del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals. Fonts internes. Web gencat
6 Projecte de decret pel qual es modifiquen les delimitacions del Parc Naturals de l’Alt Pirineu i de l’espai del PEIN Alt Pirineu, previstes en el Decret 194/2008, d’1 d’agost, de declaració del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Fonts internes. Web gencat
7 Projecte de decret pel qual es regula la Comissió de Delimitació Territorial. Fonts internes. Web gencat La CJA va emetre el dictamen corresponent (28.9.17)
8 Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant. Fonts internes. Web gencat
9 Projecte de decret pel qual es regula la recollida, el transport, el condicionament, la comercialització i el consum de caça silvestre. Fonts internes. Web gencat
10 Projecte de decret de venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final. Fonts internes. Web gencat La CJA va emetre el dictamen corresponent (2.11.17)
11 Elaboració d’un projecte de decret sobre la concertació territorial en l’àmbit de l’ocupació. Fonts internes. Web gencat
12 Elaboració d’un projecte de decret per aprovar el reglament sobre la utilització d’armes per part dels membres del Cos d’Agents Rurals. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
13 Elaboració d’un projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
14 Elaboració d’un projecte de decret per a l’aprovació del pla territorial sectorial d’habitatge. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
15 Elaboració d’un projecte de decret per aprovar el reglament de situacions residencials sense títol habilitant , en habitatges propietat o gestionats per administracions o entitats públiques.

 

Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
16 Avantprojecte de decret sobre el Registre de Grups d’Interès de Catalunya. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
17 Elaboració d’un projecte de decret per aprovar el reglament sobre demarcació registral. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
18 Elaboració d’un projecte de decret per aprovar el reglament relatiu a la forma de representació, al règim de designació dels representants, a la concreció de les funcions i altres aspectes funcionals de la Taula Social del Transport Públic de Catalunya. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
19 Elaboració d’un projecte de decret per a la creació de l’Observatori de l’Equitat en el sistema educatiu no universitari. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
20 Elaboració d’un projecte de decret regulador de l’ACTIC. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
21 Projecte de decret dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre a Catalunya. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
22 Projecte d’ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
23 Projecte d’ordre per la qual s’aprova el reglament del Registre electrònic de voluntats digitals. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
24 Elaboració d’un projecte d’ordre per a l’aprovació de l’índex de referència del lloguer d’habitatges. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
25 Projecte de decret de reglament de turisme Fonts Pròpies La paralització del projecte de decret suposa una suspensió en la regulació del sector del truisme, que causa greus perjudicis a les administracions i als particulars que esperaven la regulació pel que fa a l’econòmica col·laborativa (llars compartides)
26 Projecte de decret pel qual es regulen les condicions i les normes d’organització per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part de les infermeres i els infermers Fonts Pròpies Perjudici en el funcionament normal de la sanitat pública catalana

2. Altres danys institucionals

 

 • 2.1 Indefensió jurídica i pèrdua d’accions
 • 2.2 Nomenament de càrrecs pel Govern espanyol
 • 2.3 Desplaçament d’alts càrrecs a Madrid. Duplicitat burocràtica
 • 2.4 Pèrdua projecció internacional. Publicitat oficial
 • 2.5 Alteració o paralització d’òrgans de govern d’organismes del sector públic

 

2.1 Indefensió jurídica i pèrdua d’accions

Nombre 2. 1 INDEFENSIÓ JURÍCIA I PÈRDUA D’ACCIONS Font Observacions

1

Impossibilitat de defensa jurídica de la Generalitat de les obres del Museu de Lleida adquirides procedents del Monestir de Sixena Diari Nació digital
Diari El Nacional
De Vigo obliga a la Generalitat a retirar un recurs per l’ús de la força en el trasllat de les obres de Sixena.

1 bis

Indefensió de la Generalitat al limitar la defensa dels seus interessos pel que fa a les obres de Sixena traslladades emprant l’ús de la força Diari Nació digital No es permet la presentació d’accions de defensa del patrimoni català

2

El Tribunal  Constitucional paralitza la tramitació del recurs contra la llei de voluntats digitals catalana perquè el govern català no hi pot presentar al·legacions CCMA No es permet la presentació d’accions de defensa de la normativa catalana

3

Manca de transparència, ja que es declara secreta l’actuació policial de l’1 O Diari El país Impossibilitat d’accés a la informació relativa  a la violència policial del dia 1 d’octubre del 2017, que dificulta la investigació i l’eventual presentació de denúncies.

4

No personació en la causa contra la violència policial de l’1 d’octubre Fonts pròpies Impedeix la defensa dels  interessos públics bé en el rescabalament del cost dels béns destrossats per la violència policial bé en la depuració de responsabilitats.

5

Impossibilitat de reunió de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes (atès que aquesta Subcomissió està formada pels presidents de cada una de les representacions i pels secretaris respectius) Catalunya Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes Fonts Pròpies Vulnera la capacitat de defensa de l’àmbit competencial propi per part de la Generalitat de Catalunya i posant de manifest la supressió de l’autonomia política de la Generalitat.
Cal destacar que la negociació corresponent a la Llei 5/2017, de 28 de març, finalitza el proper dia 2 de gener de 2018. En aquest sentit i atesa la impossibilitat de reunió de la Subcomissió serà impossible arribar a un acord la qual cosa implicarà molt possiblement la interposició del corresponent recurs d’inconstitucionalitat per part de l’Estat.

6

impossibilitat de plantejament de sol·licituds d’obertura de noves negociacions Fonts Pròpies Vulneració de la capacitat de defensa de l’àmbit competencial propi per part de la Generalitat de Catalunya i posant de manifest la supressió de l’autonomia política de la Generalitat de Catalunya.

7

Supressió i dissolució del DIPLOCAT Fonts Pròpies A nivell indirecte caldrà tenir present els costos associats a la gestió de la supressió, sobretot tenint present la manera com s’ha efectuat aquesta, sense seguir el procediment de supressió dels consorcis establert legalment a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, la qual cosa comporta una situació de manca absoluta de seguretat jurídica.

8

Liquidació directa del DIPLOCAT pel Consejo de Ministros Fonts Pròpies Sense passar pel CT, s’inclou un Acord en el Consejo de Ministros pel qual “se dispone la liquidación del Patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) y se constituye un órgano liquidador para este cometido.”

9

Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel govern espanyol contra la llei catalana del comerç, serveis i fires, i en conseqüència es suspèn la normativa. Diari El mon El TC ha suspès el termini per a la presentació d’al·legacions per part de la Generalitat mentre està vigent l’aplicació de l’article 155 “per evitar un conflicte” en la defensa dels interessos de l’Estat i de Catalunya. Dit d’una altra manera: El Constitucional s’ha carregat un tràmit tant propi d’una democràcia com el de presentació d’al·legacions mentre hi hagi el 155 en vigor.

10

Indefensió jurídica i pèrdua d’accions: Impossibilitat de presentar al·legacions contra la suspensió de la Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya Fonts pròpies Genera indefensió i manca de defensa jurídica davant la suspensió d’aquesta norma.

 

2.2 Genera indefensió i manca de defensa jurídica davant la suspensió d’aquesta norma.

Nombre 2.2 Nomenament de càrrecs pel Govern espanyol

Font

1 Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, por el que se designa a órganos y autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas dirigidas al Gobierno y a la Administración de la Generalitat de Cataluña, autorizadas por acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12329

 

2 Juan Antonio Puigserver Martínez

Secretari General Tècnic del Ministeri de l’Interior, designat per a exercir determinades funcions corresponents a la Secretaria General del Departament d’Interior i l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars del Departament de la Vicepresidència i d’Economia y Hisenda

Real Decreto 965/2017, de 3 de novembre. 
3 ORDRE INT/1074/2017, de 7 de novembre, sobre delegació de funcions en òrgans del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, en virtut de les mesures autoritzades amb data 27 d’octubre del 2017 pel Ple del Senat en relació amb la Generalitat de Catalunya en aplicació de l’article 155 de la Constitució https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12873

 

4 Esther Montserrat Sastre i Papasseit,

Cap de l’Oficina de Comunicació del Departament d’Interior (personal eventual)

RESOLUCIÓ INT/2720/2017, de 7 de novembre
5 Rosa Anna Castillo i Picas

Directora general de Modernització de l’Administració de Justícia

 

RD 983/2017, de 10 de novembre
6 Àngel Cortadelles i Bacaria

Director de Serveis de Justícia, designat com a suplent temporal del Secretari General del Departament de Justícia i del Director del Centre de Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada

Orden JUS/1147/2017, de 16 de novembre

 

7  Miquel Mateo García

Director general  de Centres Concertats i Centres Privats

Real Decreto 990/2017, de 17 de novembre 
8 Lluís Baulenas i Cases

Secretari general d’Ensenyament, nomenat president del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona

ORDRE ENS/249/2017, de 22 de novembre.
9 Cristina Bigorda Vargas

Eventual EXI. Assessor/a del grup parlamentari de Catalunya SI Que Es Pot

10 Jordi Font Renom

Eventual EXI. Assessor/a del grup parlamentari de Junts Pel Si

11 Jordi Ochoa Oliva

Eventual EXI. Assessor/a del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya

12 Nuria Perez Llavero

Eventual EXI. Assessor/a del grup parlamentari Socialista

 

2.3 Desplaçament alts càrrecs a Madrid . Duplicitat burocràtica

Nombre 2.3 Desplaçament alts càrrecs a Madrid . Duplicitat burocràtica Font Observacions

1

Alts càrrecs diversos Departaments han hagut de desplaçar-se a Madrid per rebre instruccions, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat Fonts pròpies Pendent resposta de la sol·licitud d’accés d’informació

2

Manca de respecte a l’estructura organitzativa de la Generalitat i obligatorietat a adaptar-se a l’estructura orgànica dels Ministeris
 • Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017, por el que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución, se tiene por no atendido el requerimiento planteado al M. H. Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña, para que la Generalitat de Cataluña proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general, y se proponen al Senado para su aprobación las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del mencionado interés general.
 • Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre,, por el que se designa a órganos y autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas dirigidas al Gobierno y a la Administración de la Generalitat de Cataluña, autorizadas por acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución.
Desajustaments i duplicitats burocràtiques en diferents Departaments:

 • Departament de la Presidència
 • Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
 • Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
 • Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
 • Departament de Justícia
 • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • Departament d’Empresa i Coneixement

3

Subjecció dels Acords i projectes de Decret del govern a criteris establerts pel Gobierno Fonts pròpies Els criterios que han de subscriure els SG no tenen rang ni legal ni reglamentari i no obstant comporten a la pràctica una modificació de facto de la Llei 26/2010 i també de la Llei estatal 39/2015

4

Elaboració d’informes complementaris ( en castellà) i superflus per part dels funcionaris Fonts pròpies Els treballadors públics han d’elaborar informes que no estan previstos per la normativa vigent, i, en alguns supòsits, en relació a qüestions sobre les que no haurien d’informar

5

Creació i implementació de programes i d’aplicatius informàtics per tal que l’Estat exerceixi el control financer, polític i d’oportuniat de la despesa de la Generalitat de Catalunya Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre Presentada SAIP al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, per tal que informi sobre el cost de tot l’operatiu (programes i personal)

 

2.4 Pèrdua projecció institucional. Publicitat oficial

 

Nombre 2.4 Pèrdua projecció institucional. Publicitat oficial Font Observacions
1 Clausura del  web president.cat  

 

 S’impossibilita l’accés a la web relativa al  130è president de la Generalitat, el que suposa un greu dany a la imatge institucional
2 Clausura del  web govern.cat S’impossibilita l’accés a la web del Govern de la Generalitat , el que suposa un greu dany a la imatge institucional
3 Manca de publicació en el DOGC de les disposicions, actes, acords i resolucions adoptades pel Consell de Ministres en substitució del Govern de la Generalitat de Catalunya i pels altres òrgans habilitats

 

Reial Decret 944/2017, de 27 d’octubre Impossibilita el tracte successiu, minva la transparència
4 Cancel·lació actes agenda Webs departamentals La manca de representació institucional i la substitució fa que molts dels actes programats no es puguin celebrar per manca de representació.
5 Tancament de registres ubicats en les Delegacions RD 945/2017, de 27 de octubre

 

La supressió implica que els catalans a l’exterior no disposen de cap entitat de registre fora de Catalunya on sol·licitar els certificats digitals IdCAT i IdCAT Mòbil, que serveixen per operar amb les administracions públiques i assegurar la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques que s’envien per Internet.
6 Publicacions a les webs departamentals  intervingudes Fonts pròpies És precisa l’aprovació per part dels òrgans habilitats pel Ministeri corresponent per a realitzar publicacions oficials en les webs departamentals
7 Veto a  la trobada de regions i ciutats a Brussel·les sobre un àmbit social feta fa dos divendres i organitzada per la Comissió Europea s’hi havia convidat a Catalunya Diari nació digital
8 No actualització de les webs de sala de premsa d’alguns departaments Fonts pròpies El departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència no ha actualitzat la seva pàgina en tot el mes de novembre
9 Inadmissió del recurs presentat contra el 155 Interlocutòria TC La inadmissió del recurs per extemporani impedeix la defensa del Govern de Catalunya
10 Impossibilitat de control del Govern per part del Parlament de Catalunya Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Presidencia del Senado D’acord amb l’article 55 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el Parlament controla l’acció del Govern, i actualment no pot realitzar aquest control
11 Clausura de la web del DIPLOCAT Invisibilitza la gestió realitzada per aquesta entitat des de la seva creació i, en conseqüència, comporta perjudicis a la ciutadania que no pot obtenir informació de cap tipus ni sobre l’entitat ni sobre l’activitat duta a terme
12 Clausura webs de les Delegacions Invisibilitza la gestió de promoció de la cultura catalana i de les empreses catalanes a l’exterior
13 Denegació de permís per assistir a la conferència sobre “Ciutats i Refugi” de 17 de novembre. Fonts Pròpies Aquesta decisió posa de relleu la manca de col·laboració
14 Ajornament del calendari per l’elaboració d’un nou Pla Director de Cooperació del Govern de Catalunya Davant l’absència del conseller, que és el president del Consells Consultius, es decideix aturar la convocatòria als Consells Consultius, prevista pel darrer trimestre del 2017, i que té per objectiu elaborar el nou Pla Director de Cooperació del Govern 2018-202. Aquesta convocatòria deriva del compliment del Pla Anual de Cooperació presentat al Parlament de Catalunya.
15 Bloqueig de la renovació de diverses institucions catalanes Diari El Español

 

2.5 Alteració o paralització d’òrgans de govern d’organismes del sector públic

 

Nombre 2.5 Alteració o paralització d’òrgans de govern d’organismes del sector públic Font Observacions
1 Impossibilitat de realitzar el Consell d’Administració de l’ICAEN Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics. També és greu la repercussió en assumptes que afecten a la situació de personal treballador que finalitzen contractes
2 Agència Catalana de l’Aigua: Consell d’Administració. Conseller departament adscripció. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
3 Agència Catalana de Turisme: Consell de Direcció. President el conseller del departament competent en turisme. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
4 Agència Catalana de Turisme: Consell de Direcció. President el conseller del departament competent en matèria de consum. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
5 Agència Catalana de Consum: Consell de Direcció. President el conseller del departament competent en matèria de consum. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
6 Agència catalana del patrimoni cultural: Consell d’Administració. President el conseller del departament competent en matèria de cultura. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
7 Agència de Residus de Catalunya: Consell de Direcció. President el conseller competent en matèria de medi ambient. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
8 Agència per a la competitivitat de l’empresa: Consell d’Administració. President el conseller competent en matèria d’indústria (segons estatuts), però ara el competent en empresa i coneixement. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
9 Autoritat del transport metropolità, Consorci per a la coordinació del sistema metropolità del transport públic a l’àrea de Barcelona:. Consell d’Administració. President el conseller competent en matèria de transports o persona en qui delegui. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
10 Biblioteca de Catalunya: Consell Rector. President conseller de cultura Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
11 Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya: Patronat. President el President de la Generalitat de Catalunya. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
12 Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya: Consell Rector.  President el conseller competent en matèria de seguretat pública. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
13 Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada: Consell Rector. President el conseller del departament de Justícia. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
14 Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE): Consell d’Administració. President el conseller del departament competent en matèria d’execució penal. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
15 Centre de la Propietat Forestal. Consell Rector: President el conseller competent en matèria de forests. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
16 Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona: Patronat. President el conseller competent en matèria de salut. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
17 Centre de Recerca en Economia Internacional: Consell Rector. President el conseller competent en matèria de recerca o persona en qui delegui. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
18 Centre de Recerca Matemàtica. Consell de Direcció: President el conseller competent en matèria de recerca o persona en qui delegui. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
19 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI): Consell d’Administració. President el conseller titular del departament al qual estigui adscrit el centre, actualment el de Presidència. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
20 Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC): President el conseller titular del departament de Governació (GAH). Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
21 Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya: Junta. President el conseller del departament competent en matèria de boscos. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
22 Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals: Patronat. Presidència del conseller competent en matèria de medi ambient. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
23 Centre de Recerca en Economia i Salut: Consell Rector. President el Rector de la Universitat Pompeu Fabra o persona en qui delegui, i Vicepresident el conseller del departament de Salut o persona en qui delegui, en torn rotatori, altrament serà vocal. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
24 Consorci de l’Aeròdrom de la Cerdanya: Consell Rector. Conseller de Política Territorial i Obres Públiques (avui TES). Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
25 Consorci de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya: Consell de Govern. Presidència de la persona titular del departament competent en matèria d’inspecció de treball de la Generalitat de Catalunya. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
26 Consorci dels Serveis Socials de Barcelona: Consell de Govern. La Presidència és del conseller de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya o, si s’escau, la persona que designi el Govern de la Generalitat. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
27 Consorci del Barri de la Mina: Consell de Govern: Presidència rotatòria per períodes biennal entre la persona titular del departament competent en l’àmbit dels serveis socials i la persona titular de l’alcaldia de Sant Adrià de Besós. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
28 Consorci del Gran Teatre del Liceu: Junta de Govern. Presidida pel President de la Generalitat de Catalunya. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
29 Consorci del Museu Casteller de Catalunya: Junta de Govern. Presidència del conseller de Cultura que pot delegar el càrrec de manera permanent o per a una reunió determinada en un altre òrgan del departament de Cultura. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
30 Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona: Consell General. Presidència rotatòria, per períodes de dos anys, entre la persona titular del departament de la Generalitat competent en matèria de Cultura i l’alcalde de Barcelona. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
31 Consorci del Museu de Lleida, diocesà i comarcal: Plenari. President el conseller de Cultura. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
32 Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs: Consell Plenari. President el conseller de Política Territorial i Obres Públiques (avui TES). Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
33 Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat: Consell d’Administració. President conseller de Política Territorial i Obres Públiques (avui TES) o persona en qui delegui. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
34 Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat: Consell d’Administració. President conseller de Política Territorial i Obres Públiques (avui TES) o persona en qui delegui. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
35 Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat: Consell d’Administració. President conseller de Política Territorial i Obres Públiques (avui TES) o persona en qui delegui. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
36 Consorci Institut Europeu de la Mediterrània: Junta de Govern. Presidida pel President de la Generalitat de Catalunya. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
37 Consorci Centre Recreatiu  de Vilaseca i Salou: Junta direcció. El president és la persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’Economia o la persona en qui delegui. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
38 Consorci Memorial dels Espais de la batalla de l’Ebre: Consell General.  President el titular del departament competent en matèria de memòria democràtica. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
39 Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona: Consell General. Presidit per la Presidència de la Generalitat. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
40 Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona: Consell Rector. President el titular del departament competent en matèria de Recerca Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
41 Consorci Patrimoni mundial de la Vall de Boí: Comissió de Govern. Presidència la persona titular del departament de Cultura. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
42 Consorci Patronat de la Vall de Núria: Junta. President el President de la Generalitat de Catalunya. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
43 Fundació “Institut de Ciències Fotòniques”: Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca o la que designi. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
44 Fundació Centre de Regulació Genòmica: Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
45 Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
46 Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca (HUVH IR): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
47 Fundació Institució Catalana de de Recerca i Estudis Avançats (ICREA): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
48 Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca o persona a qui designi. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
49 Fundació Institut Català d’Investigació Química: Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
50 Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
51 Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
52 Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge: Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
53 Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
54 Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
55 Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
56 Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras: Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
57 Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques: Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
58 Fundació Mediterrània, Fira d’Espectacles d’arrel tradicional: Patronat. És membre el conseller del departament competent en matèria de Cultura. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
59 Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya: Patronat. És membre el titular del departament de la Generalitat competent en matèria d’Ensenyament. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
60 Fundació Privada Catalana per a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i l’Educació en Anglès: Patronat. És membre el conseller del departament de la Generalitat competent en matèria d’Economia. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
61 Fundació Privada del Món Rural: Patronat. És President el conseller del departament de la Generalitat competent en matèria d’Agricultura. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
62 Fundació Privada Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC): Patronat. Són membres els consellers de territori, habitatge, infraestructures, sostenibilitat, patrimoni, coneixement i empresa.. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
63 Fundació TICSALUT: Patronat. És membre el conseller del departament de la Generalitat competent en matèria de Benestar Social.

.

Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
64 Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca (HUVH IR): Patronat. És membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
65 Institut Català d’Arqueologia Clàssica: Consell de Direcció. President és el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
66 Institut Català d’Oncologia: Consell d’Administració. President el conseller titular del departament competent en matèria de Salut. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
67 Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció: Consell Rector. President el conseller titular del departament competent en matèria de d’acolliment i adopció. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
68 Institut Català de la Vinya i el Vi: President és el conseller competent en matèria d’Agricultura. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
69 Institut Català de les Empreses Culturals: Consell General. President el conseller competent en matèria de Cultura. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
70 Institut d’Estadística de Catalunya: Junta de Govern. President el conseller competent en matèria de gestió de SEC. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
71 Institut de Física d’Altes Energies: Consell de Govern. President el conseller del departament competent en matèria de recerca o persona        què designi. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
72 Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya: Consell Rector. President el conseller del departament al qual és adscrita la Secretaria General de l’Esport. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
73 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE): Consell Rector. La Presidència recau en un conseller de la Generalitat. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
74 Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran: Consell Rector. President el conseller del departament al qual està adscrit l’Institut. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
75 Memorial Democràtic: Junta de Govern. President és el conseller del departament al qual està adscrit el Memorial Democràtic. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
76 Patronat de la Muntanya de Montserrat: Ple. La Presidència pertoca al President de la Generalitat de Catalunya. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
77 Servei Català de Trànsit: Presidència. Correspon la Presidència al conseller titular del departament de Governació. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics
78 Servei Públic d’Ocupació de Catalunya: Consell de Direcció. President és el conseller del departament competent en matèria d’Ocupació. Fonts Pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que
paralitza projectes estratègics

3. Gestió econòmica

 • 3.1 Intervenció econòmica
 • 3.2 Retards en el pagament
 • 3.3 Afectacions en la contractació

 

3.1 Intervenció econòmica

Nombre 3.1 Intervenció econòmica Font Observacions

1

Fiscalització prèvia dels pagaments de les activitats dels Anexos I i II de l’Acord de la Comissió Delegada   del Gobierno de 15 septiembre de 2017 Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña Qualsevol activitat de caire econòmic comporta l’emplenament i l’enviament necessaris al Ministerio per part de la Intervenció

1 bis

Intervenció econòmica. Declaracions responsables. Qualsevol despesa afectada per la intervenció econòmica, per escassa que sigui, ha d’ésser objecte d’una declaració responsable per part de l’òrgan que la proposi o origini, declaració responsable que cal firmar i carregar en un aplicatiu de l’Agència Tributària. Aquesta obligació afecta fins i tot a les despeses generades a la Generalitat com a conseqüència del desplaçament dels alts càrrecs a Madrid, a requeriment dels ministeris corresponents. El text de les declaracions responsables té uns continguts similars als següents: XXX, amb DNI núm. xxx, director/a general de xxx, en virtut de l’Ordre HFP/878/2017, de 15 de setembre de 2017…DECLARA RESPONSABLEMENT: Que les despeses derivades del viatge que he realitzat a Madrid, a petició del/de la Ministre/a de xxx, per mantenir una reunió amb el senyor/a xxx, director/a general del Ministeri de xxx, factura número xxx, presentada per xxx, de data xxx, per un import de xxx €, no tenen relació amb el finançament de cap activitat il·legal ni contrària a les decisions dels tribunals” Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Aquest tipus de declaració responsable és aplicable a qualsevol mena de despesa i suposa una notòria pèrdua de temps i una càrrega burocràtica excessiva i desproporcionada

2

Fiscalització prèvia de les activitats  de crèdit Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre

 

Es requereix autorització prèvia per a qualsevol activitat de crèdit

3

Autorització prèvia del Consejo de Ministros per a les operacions d’endeutament Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Es requereix autorització prèvia per a les operacions ordinàries d’endeutament de l’Administració

4

Suspesos els pagaments de les indemnitzacions als expresos polítics de la Guerra Civil i el Franquisme, Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Suposa  la impossibilitat de donar compliment a l’activitat de foment per a la recuperació i impuls del patrimoni democràtic i de la memòria democràtica, la promoció de la pau i dels drets humans

Informació pendent de confirmació via sol·licitud  d’accés a la informació

5

Pla de Viabilitat de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Aquest pla té com a finalitat eixugar les pèrdues de patrimoni net de l’ACCD a partir d’estalvis propis i dels romanents de tresoreria. Va ser aprovat pel Consell d’Administració de l’ACCD i estava pendent iniciar la tramitació al Consell Tècnic i posteriorment l’acord de Govern, però aquesta tramitació ha quedat aturada. Això comporta iniciar l’any el 2018 amb un resultat comptable negatiu i dificulta la presentació a projectes europeus i externs de gran envergadura.

6

El govern espanyol reclama l’IVA dels diners públics destinats a la CCMA i a diverses entitats culturals aquests darrers anys Diari Vilaweb Es requereix autorització prèvia per a les operacions ordinàries d’endeutament de l’Administració

7

El Consejo de Ministros deixa sense efecte acords adoptats pel Govern de la Generalitat en matèria de tramitació tributària i cotitzacions socials. Fonts Pròpies El dia 15 de desembre es presenta al Consejo de Ministros (sense que sigui aprovat pel CT) un “Acuerdo por el que quedan sin efecto determinados acuerdos en materia de tramitación de los tributos y de las cotizaciones sociales en la Comunidad Autónoma de Cataluña”

8

El pressupost de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha quedat bloquejat a partir del setembre de 2017 per a totes les contractacions que no estaven adjudicades Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre El Departament de Territori i Sostenibilitat té la competència del control de la contaminació acústica de les infraestructures de transport i l’obligació d’assistir tècnicament als ajuntaments que ho sol·licitin en problemes de soroll generats per activitats o veïnat.

9

Paralització del Pla integral d’urgències de Catalunya Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Aquest pla preveia una dotació de 16 milions d’euros a fi de dotar de recursos sobretot als hospitals en el període d’hivern.

10

Paralització del conveni entre el departament de salut, la generalitat, el CSB, l’ajuntament de Barcelona I l’ASPB Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre El conveni tenia com a finalitat assegurar el finançament i desenvolupament del serveis de salut pública a Barcelona per al període 2017-2020, autoritzant una despesa de 51 milions d’euros a favor de l’Agència de Salut públic de Barcelona

11

Paralització de l’aportació de la Generalitat de 71 milions d’euros al Consorci d’Educació de Barcelona Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Queda en suspès el pagament de l’aportació econòmica de la generalitat, afectant a la gestió de tots els centres públics d’educació infantil, educació primària i d’educació secundària obligatòria; així com la formació professional específica; la gestió del servei de transport i del servei de menjador

12

Paralització de l’abonament per part de la generalitat dels Fons de cooperació local de Catalunya Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Aquesta transferència és de 3.179.057 euros pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona. Resta pendent confirmar la quantia respecte dels altres ens locals

13

No disponibilitat de determinats crèdits de despesa Orden HFP/886/2017, de 20 de septiembre, por la que se declara la no disponibilidad de créditos en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cataluña para el 2017 Aquesta transferència és de 3.179.057 euros pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona. Resta pendent confirmar la quantia respecte dels altres ens locals

14

Intervenció econòmica. Acord del Consell de Ministres pel qual es deixen sense efecte els acords que centralitzaven el pagament de tributs estatals i cotitzacions corresponents als ens públics catalans Consejo de Minisitros Atac a l’autonomia organitzativa i convenis amb altres institucions deixats sense efecte, sense possibilitat de fer nous tràmits previstos i amb l’obligació d’informar als ministeris competents sobre les actuacions de liquidació dutes a terme en el termini d’un mes

3.2 Retards en el pagament

Nombre 3.2 Retard en els pagaments Font Observacions

1

Retard en el pagament de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en matèria de joventut. DOCG

Web departament

Perjudicis a les 224 associacions que havien de percebre 5,51 milions d’euros de la Direcció General de Joventut

2

Retard en el pagament de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. DOCG

Web departament

Perjudicis a les 307 entitats que havien de rebre un total de 4,5 milions d’euros anuals de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària

3

Retard en el pagament de les subvencions en matèria de recolzament a l’associacionisme juvenil, en concret de projecte juvenils Fonts pròpies Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania

4

Retard en el pagament de les subvencions relatives al recolzament a l’educació en el temps de lleure Fonts pròpies Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania

5

Retard en l’abonament de les quanties per dur a terme els Pla anuals d’actuació d’associacions juvenils rellevants i d’àmplia implantació territorial Fonts pròpies Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania

6

Retard en pagament per a executar els plans anuals d’entitats d’àmbit local o comarcal Fonts pròpies Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania

7

Retard en l’abonament de les subvencions  dels programes de recolzament a federacions i moviments d’educació en el temps lliure de petits i Mitjans Fonts pròpies Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania

8

Retard en el pagament del programes de recolzament a les grans federacions moviments d’educació en el temps lliure Fonts pròpies Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania

10

Endarreriment en el pagament de les  subvencions a les entitats socials per als programes d’ajuda contra les drogues per part del Departament de Sanitat i Seguretat Social Diari Ara Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania.

11

Bloqueig de la verificació anual obligatòria de sonòmetres i calibradors Fonts pròpies Sense aquests equips, el Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica no pot realitzar avaluacions dels nivells sonors de infraestructures de transport ni d’activitats industrials atès que sense aquesta verificació, que pertocava realitzar a finals d’octubre, els mesuraments que es realitzin no tenen validesa legal.

3.3 Afectacions en la contractació

Nombre 3.3 Afectacions en la contractació Font Observacions
1 PTOP-2017-468 Fonts contaminants atmosfèrics Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
2 PTOP-2017-648 Sistema de Gestió Actius geotècnics Disseny i Imp Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
3 PTOP-2017-587 Sector tèxtil Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
4 PTOP-2017-587 sector begudes Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
5 PTOP-2017-608 Marcatge esturions Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
6 PTOP-2017-744 AT Actualització dades Banc de Biodiversitat Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
7 PTOP-2017-894 Millora pista forestal Aigüestortes Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
8 PTOP-2017-1040 Campanya difusió i sensibilització bones pràctiques ús biomassa Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
9 PTOP-2017-946 Servei de redacció del catàleg del Premi Catalunya d’Ecodisseny 2017 Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
10 PTOP-2017-1052 Servei de disseny impressió catàleg Premi Catalunya Ecodisseny 2017 Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
11 PTOP-2017-1026 Protocol d’actuació davant episodis ambientals de contaminació Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
12 PTOP-2017-975 Producció de 3 programes en format TV per divulgar les actuacions de la DGQACC Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
13 Estudio implantació DG del Llibre-Biblioteques-Lectura Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
14 Visites virtuals Arxius Com. Garrotxa i Conca de Barberà i Hist.Lleida Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
15 Documentació gràfica d’elements patrimonials de S.Sadurni i Vilafranca Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
16 Treball catalogació fons desamortitzat Biblioteca Monestir Escornalbou Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
17 Creació dictats en línia en occità varietat referencial Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
18 Reconèixer estructures de Seu Nova Lleida afectades per nius cigonyes Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
19 Anàlisi de l’estat d’exposicions permanents de 16 museus registrats Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
20 Subministrament material oficina homologat Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
21 Llibre “Disparant amb el cor” Joana Biarnés. Edició gràfica i text Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
22 Llibre “Disparant amb el cor” Joana Biarnés. Investigació bibliogràfica Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
23 Edició de planimetries per al llibre 40 anys de Restauració Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
24 Creació de dictats en línia d’occità,  varietat referencial nivell elemental Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
25 Producció tècnica del Kastanya.cat 2017 Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
26 Subtitulació pel·lícules Mòstra de Cinèma Occitan 2017 Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
27 Suport a la recopilació i análisi de dades per propostes de millores en el SAC Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
28 Serveis postals Dept.Cultura: notificacions octubre/desembre Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
29 Treball model avaluació i seguiment polítiques púb. gestió cultural Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
30 Serveis postals Dept.Cultura: resta productes postals octubre/desembre Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
31 Honoraris d’artista exposició : ¿Què en sap la història de mossegar- se les ungles? a l’Arts Santa Mònica Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
32 (II)Honoraris d’artista exposició : ¿Què en sap la història de mossegar- se les ungles? a l’Arts Santa Mònica Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
33 Subministrament d’equips de visió nocturna per a la DGP Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
34 Subministrament accessoris portàtils equips hidràulics de la DGP Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
35 22701 Contracte honoraris  i altres tasques  expoBrian Eno Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
36 Suport en la comunicació de l’any Casas Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
37 Adquisició del fons documental CanCarreras de Cabanes d’Empordà Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
38 Adquisició de l’obra fotogràfica “1888” de Jorge Ribalta Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
39 Adquisició de 4 fotografies de Ferran Freixa Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
40 Adquisició de dues fotografies de Marcel Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
41 Adquisició d’una escultura de Josep M. Subirachs Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
42 Campaña Producció Nacional de dansa Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
43 Simposi Internacional Noucentisme a Sitges 2014 Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
44 Adquisició de dues obres de l’artista Lluis Trepat Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
45 Projecte “Ciutat de vacances” -22728- Producció/muntatge punt inform. Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
46 Biblioteques Insolitas 22728 embalatge i transport Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
47 Adquisició d’una obra de l’artista Javier Peñafiel Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
48 Adquisició d’una obra de l’artista Joan Morey Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
49 Adquisició d’una obra de l’artista Angel Jové Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
50 Adquisició d’una obra de l’artista Jordi Mitjà Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
51 Adquisició d’una obra de l’artista Núria Güell Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
52 Adquisició d’una obra de l’artista Norman Narotzky Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
53 Adquisició d’una obra de l’artista Enric Farrés Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
54 Paviment vinil 1a planta SSTT Lleida Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
55 Paviment viníl planta baixa BPL Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
56 Impermeabilització amb nou paviment terrassa AHG Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
57 Desmuntatge antiga Casa Solterra Girona Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
58 Coordinació del Congrés Puig i Cadafalch Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
59 Disseny i impressió acte de la batalla de les flors Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
60 Impressió programes de la batalla de les flors Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
61 Despeses de sonorització batalla de les flors Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
62 SUBM. 50 PILES 1.4V PRACTIQUES SEGUIMENTS I VIGILANCIES DIES 18/09 AL 22/12 Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
63 SUBM.32KGS.PLANXA LAMINADA, 80 DECAPADA DE 2,5MM, 18MTS DE TCS, 16KGS D’ANGLE DE 40MM,10 PERNOS, 250 ELECTRODES Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
64 SUBM.16 PANCARTES IMPRESES A 4 TINTES 1,20X1,50M. PER SENYALITZACIO INSTRUCTORS DE SEGURETAT ZONES Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
65 SUBM.5 PONXOS IGNIFUS PROTECCIO MODEL XF9001/XXL PER COBRIMENT EQUIPS RESPIRACIO AUTONOMA Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
66 SERV.LLOGUER DURANT 2 MESOS 1 CAMERA TERMICA AMB WIFI I BLUETOOTH MARCA FLIR MODEL E60 Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
67 SUBM.2 NEVERES I 2 MICROONES Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
68 SUBM.20 ESTOIGS MEDALLA I INSIGNIA FUNDICIO DE PLATA I 27 AGULLES PORTA-MEDALLES DE LLAUTO

 

Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
69 MPARTIR CONDUCCIO SEGURA VEHICLES LLEUGER EN ASFALT LOT 1 Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
70 IMPARTIR 188H. BUSSEIG TECNIC POLICIAL I 44H. TECNIQUES I PROTOCOLS DE MESCLES DE GASOS DIES 9/10 AL 20/11

 

Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
71 SERV. LLOGUER 24 VESTITS DE NEOPRE PER 18 JORNADES DIES 20/09 AL 25/10 CURS BASIC EN MEDI AQUATIC Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
72 SUBM.4 PROTECTORS CASC IGNIFUGS FLASHOVER PER COBRIMENT CAS GALLET F1 XF-L Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
73 SUBM.20 CAIXES FILTRES RECEPTORS INDUCCIO (10 PECES) REFERENCIA 6098294C DIES 18/09 AL 21/12 CURS SEGUIMENTS I VIGILANCIES Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
74 SUBM. 1 ANEMOMETRE DE FIL CALENT TESTO 405I PER PRACTIQUES VENTILACIO EN ESPAIS CONFINATS Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
75 SERV.LLOGUER 1 CAMERA TERMOGRAFICA MARCA FLIR I MODEL K55 (RESISTENT A ALTES TEMPERATURES I ATMOSFERES NOCIVES) Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
76 SERV.LLOGUER 1 MES 1 DESFIBRIL.LADOR OPERATIU 26/09 AL 26/10

 

Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
77 SERV.REPARACIO CARCASSA BATERIA CAMERA TERMICA MSA EVOLUTION 5200 DEL MAGATZEM DE MATERIALS I EQUIPS DE BOMBERS Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
78 213- TRASLLAT DE MAQUINARI MULTIFUNCIÓ ENTRE DIV.DEP. DEPARTAMENT Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
79 566 Servei de fabricació i col·locació de vinils exposició “La Model” Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
80 160 Reedició 530 llibres “Història de la presó Model de Barcelona” Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
81 Drets de reproducció de dues il·lustracions La Model ens parla: 113 anys. 13 històries Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
82 160 Acomp tècnic i conceptual, maquetació i grafisme dJustícia.cat Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
83 2017 1016 Servei de transport de taxi del personal de les Oficines judicials de Rubí per la pràctica de notificacions i altres actes de comunicació judicial. Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
84 2017 1094 Servei de transport de taxi de les Oficines judicials de Mollet del Vallès consistents en la pràctica de notificacions judicials, en l’assistència als lletrats en el cas dels llançaments (desnonaments)  i ens els reconeixements a presumptes incapaços Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
85 2017 1096 Servei de manutenció i desplaçaments membres del Tribunal del Jurat a la demarcació de Lleida per els mesos de novembre i desembre Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
86 Transport del personal adscrit als CP BR1, BR2, JO, QC, PB i ME. Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
87 620 Subministrament d’un elevador telescòpic elèctric per al CP Brians 1 Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
88 Ampliació de l’estudi dels consums mínims de subministraments de serveis bàsics d’aigua potable, electricitat i gas Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
89 UR-2017-64 Serveis per activitats de divulgació científica de caràcter pedagògic Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
90 Subministrament de banderes per a l’Edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona (EC 2017 243) Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
91 Retimbrat i carrega gas sistema contra incendis Edif.Hospitalet,ANC i Campana Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
92 DAM Material d’oficina homologat diverses CP’S Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.

4. Llengua Catalana

 

 

Nombre 4. Llengua Catalana Font Observacions
1 Els documents interns dels expedients d’Acords que ha d’aprovar el Consejo de Minsitros substituint al Govern s’elaboren en castellà o s’hi tradueixen Fonts pròpies Es vulnera la normativa catalana sobre la llengua en què s’han d’elaborar els documents interns
2 Els documents interns adreçats a les persones que substitueixen al Govern s’han de traduir o elaborar en castellà Diari Nacional Digital Es vulnera la normativa catalana sobre la llengua en què s’han d’elaborar els documents interns
3 La traducció de tots els informes i notes internes elaborades per l’Administració genera un cost temporal Fonts pròpies L’associació professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya  calcula el cost de 7 hores la traducció de 2500 paraules sempre que no siguin documents de caire tècnic.
4 La traducció de tots els informes i notes internes elaborades per l’Administració genera un cost econòmic Fonts pròpies El cost econòmic correspon a les hores invertides pel funcionari en realitzar tasques de traducció al castellà en comptes de realitzar les funcions que li correspondrien. D’acord amb la metodologia del Model de Costos Estàndard i les Directrius en matèria d’avaluació de l’impacte, per a la reducció de les càrregues administratives.

Tipus d’ocupació Preu (p):

 • Empleats administratius 15,23
 • Tècnics i professionals de suport 21,13
 • Tècnics i professionals científics 25,85
 • Directius administració i empreses 43,83
5 La supressió de la Delegació del Govern de la Generalitat a Itàlia pot comportar la supressió de la representació del Govern a l’Alguer Diari La Repubblica A la seu de la representació de l’Alguer  s’hi realitza una important tasca de difusió de la llengua i la cultura catalanes i que es du a terme en un local cedit per l’Ajuntament de l’Alguer
6 Promoció de la participació de les persones immigrades, refugiades i retornades: traducció de textos literaris de referència d’altres cultures (DGPL)

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
7 Programa sobre el reconeixement de qualificacions i titulacions professionals per a persones immigrades, refugiades i retornades: tallers de llengua i socialització de les famílies en l’entorn educatiu

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
8 Programa d’alfabetització i promoció de l’ús de la llengua catalana: promoció de l’ús de la llengua catalana a través del Voluntariat per la llengua i dels programes de Llengua i Cultura

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
9 Programa d’alfabetització i promoció de l’ús de la llengua catalana: Difusió de recursos linguístics en línia

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
10 Programa de servei de primera acollida: Prestació directa del servei de primera acollida en format presencial (mòdul A)

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
11 Programa d’alfabetització i promoció de l’ús de la llengua catalana: Trobades del programa voluntariat per la Llengua

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
12 Programa  de servei de primera acollida: Plans d’acolliment lingüístic del Consorci per a la Normalització Lingüística

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
13 Programa  de servei de primera acollida: Accions de difusió, màrqueting i bones pràctiques en lectura fàcil
Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020
Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
14 Programa  de servei de primera acollida: difusió de la guia per a l’avaluació de la competència en llengua castellana per al mòdul A del servei de primera acollida
Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020
Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
15 Programa  de servei de primera acollida: elaboració de materials didàctics per a l’aprenentatge inicial de la llengua

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
16 Programa de formació dels professionals dels serveis d’acollida: Plataforma Aula mestra per als professionals d’acollida

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
17 Programa de formació dels professionals dels serveis d’acollida: reforç de la formació en llengua catalana en el món laboral

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
18 Programa de formació dels professionals dels serveis d’acollida: organització de campanyes, estudis i altres accions de suport

 

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
19 Suspensió  del Pla pilot per fomentar l’ús del català als jutjats Font: eljurista.cat El Pla pilot incentivava l’ús del català als jutjats.

5. Recursos humans

Nombre 5. Recursos humans Font Observacions

1

Paralització de la convocatòria de 455+50 places per al cos de Mossos d’Esquadra Fonts pròpies Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública del cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017

Durant el mes de gener s’han convocat 450 d’aquestes places

2

Trasllat de treballadors / noves tasques al Departament d’ Ensenyament Fonts pròpies Hem sol·licitat l’accés a la informació corresponent per determinar el nombre exacte de treballadors afectats (29/11/17)

3

Trasllat de treballadors / noves tasques al Departament de la  Vicepresidència Fonts pròpies Hem sol·licitat l’accés a la informació corresponent per determinar el nombre exacte de treballadors afectats (29/11/17)

4

Paralització de la implementació d’un Pla estratègic pels Agents Rurals Fonts pròpies La paralització en la tramitació Proposta d’acord del Govern en relació amb el Pla estratègic del Cos d’Agents Rurals per al període 2017-2025 comporta un greuge molt important

5

Paralització de la regulació per permetre als Agents Rurals  per portar armes Fonts pròpies La paralització en la tramitació del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament d’armes del Cos d’Agents Rurals posa en risc la seva seguretat

6

Pèrdua o desaprofitament de capital humà (El ministeri de l’Interior destina el major Trapero a tasques administratives) Diari Ara

7

Pèrdua o desaprofitament de capital humà, pel fet que diversos efectius sol·liciten la “segona activitat”

 

Diari Directe.cat Alts càrrecs dels mossos demanen la segona activitat

8

Necessitat de reubicar els becaris que realitzaven les seves pràctiques en les delegacions exteriors RD 945/2017, de 27 de octubre Malgrat la previsió de reubicar  als becaris i becàries les  seves expectatives i la seva formació han estat clarament  malmeses

9

Rescissió dels contractes laborals d’alta direcció dels delegats o representants del Govern RD 945/2017, de 27 de octubre

 

Comporta grans costos econòmics, a més de la pèrdua de capital humà i de l’afectació a les persones

10

Acomiadament de personal del territori de les Delegacions. RD 945/2017, de 27 de octubre Comporta, a més del patiment i la pèrdua de capital humà, grans costos econòmics i jurídics a l’hora de tramitar tots els acomiadaments, que resten subjectes a la normativa de l’Estat on es trobava emplaçada la Delegació

11

Cessament de la persona que ostentava la presidència de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en representació de la Generalitat de Catalunya RD 945/2017, de 27 de octubre Impossibilita la reunió de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes (atès que aquesta Subcomissió està formada pels presidents de cada una de les representacions i pels secretaris respectius)  la qual té atribuïda, entre altres funcions, la solució extraprocessal de controvèrsies no formalitzades davant el Tribunal Constitucional d’acord amb allò previst a l’article 33.2. de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional

12

Acomiadament de 20 persones que treballaven al DIPLOCAT. Fonts Pròpies Aquest acomiadament comporta una pèrdua de capital humà importantíssim i podria implicar el pagament d’indemnitzacions especialment elevades atesa l’antiguitat de molts dels seus treballadors ja que cal tenir en compte que aquesta entitat (abans Patronat Català Pro Europa) va ser creada l’any 1982

13

Censura als treballadors públics I amenaces disciplinàries I de possibles responsabilitats penals. Diari Vilaweb Els Mossos retiren cartells i llaços grocs de les conselleries: ‘Els arrencaven dels despatxos, un per un’

14

Amenaces als alts càrrecs de cessament i de possibles responsabilitats penals Fonts Pròpies Vulneració de drets fonamentals.

15

Recursos humans: Vet de l’Administració de l’Estat a cobrir llocs vacants amb les persones proposades pels òrgans catalans de selecció Fonts Pròpies Vegeu apartat “I. Persones afectades”, subapartat 1.5 “Persones no seleccionades”.

16

Endarreriment de les bases del concurs-oposició per la convocatòria per incorporar 150 bombers nous a la Generalitat Fonts Pròpies Presentada SAIP i pendent de la resposta de l’afectació concreta.

6. Plans i projectes

 

Nombre 6. Plans i projectes Font Observacions

1

Paralització projectes de recerca i investigació CERCA Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña Pendents de la confirmació del nombre i dels projectes exactes, via sol·licitud  d’accés a la información (29/11/17)

2

Paralització projectes de recerca i investigació ACUP Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, Pendents de la confirmació del nombre i dels projectes exactes, via sol·licitud d’accés a la información (29/11/17)

3

Paralització projectes de recerca i investigació ACER Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, Pendents de la confirmació del nombre i dels projectes exactes, via sol·licitud d’accés a la información (29/11/17)

4

Paralització projectes i iniciatives d’innovació Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre

 

Pendents de la confirmació del nombre i dels projectes exactes, via sol·licitud d’accés a la información (29/11/17)

5

Paralització del Pla sobre espais PEIN el Montseny i Cingles de Bertí. Fonts pròpies Projecte de decret sobre el Parc Natural del Montseny i sobre els espais del PEIN el Montseny i Cingles de Bertí. 16 d’octubre del 2017

6

Cancel·lació o suspensió de programes que estaven previstos en el marc de la Garantia Juvenil Fonts pròpies Garantia Juvenil és la principal eina per a millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral dels joves.

Informació pendent de confirmació, via sol·licitud  d’accés a la información (29/11/17)

7

Endarreriment de la posada en marxa del Recull de mesures per al retorn: Obrim les portes al retorn, per als joves que han emigrat per motius laborals. Fonts pròpies Informació pendent de confirmació, via sol·licitud  d’accés a la información (29/11/17)

8

Aturada l’aprovació del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals Fonts pròpies Projecte de decret sotmès  a CJA, però que no pot ser aprovat ni publicat com a conseqüència de la intervenció del Govern de la Generalitat

9

Paralització del projecte “escoles verdes” Fonts pròpies Informació pendent de confirmació, via sol·licitud  d’accés a la información (29/11/17)

10

Paralització del desenvolupament reglamentari del règim de la concertació territorial amb les administracions locals, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, i, si escau, les entitats representatives de cada territori, per assolir un desenvolupament de les polítiques d’ocupació vigents. Web Departament La concertació territorial per tal de facilitar l’encaix en el territori, la coordinació i la integració de les actuacions ocupacionals previstes al Pla de Desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació i a més el projecte preveia proveir d’assistència tècnica i financera per dur a terme els projectes i mesures previstos en les estratègies territorials

11

Aturada de la construcció de la nova biblioteca de Sort Diari Nació digital

12

Aturada del Pla de millora de la qualitat i la sostenibilitat de les residències de gent gran Fonts pròpies Aquest Pla havia de permetre la implementació dels concerts socials per al 2018 per dotar d’estabilitat i fortalesa al conjunt del sector o millorar progressivament les tarifes de Grau II.

El Pla també proposava estudiar altres mesures com l’augment dels concerts de l’atenció diürna, incrementar les ràtios de persona d’atenció directa per al personal de Grau II o recuperar el complement en el cas de les prestacions econòmiques vinculades per a les persones de Grau II.

 

13

Programa de visibilitat de la diversitat cultural: elaboració d’una guia per a la integració de la diversitat cultural en el món del treball

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya(SOC)

14

Programa de millora de l’ocupabilitat de les persones immigrades, refugiades i retornades: serveis ocupacionals de l’àmbit de l’orientació professional i serveis ocupacionals de l’àmbit de la qualificació professional

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya(SOC)

15

Programa de millora de l’ocupabilitat de les persones immigrades, refugiades i retornades:  desenvolupament d’estratègies formatives i d’acreditació adreçades a nínxols d’ocupació en els quals el coneixement de llengües d’origen sigui un factor d’avantatge.

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials.  Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya(SOC)

16

Programa de millora de l’ocupabilitat de les persones immigrades, refugiades i retornades: accions per a la millora de la gestió de les ofertes de treball de temporer agrícola

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials.

 

Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya(SOC)

17

Programa de lluita contra la irregularitat sobrevinguda: promoció de l’ús de recursos TIC de formació i capacitació laboral, especialment per a dones migrades amb càrregues familiars

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya(SOC)

18

Programa de suport als catalans en procés d’emigració i emigrats: manteniment i gestió del portal informatiu i de serveis Món Cat

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya(SOC)

19

Programa de suport als catalans en procés d’emigració i emigrats: assessorament i suport a les persones en processos d’intermediació a través de la xarxa EURES

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya(SOC)

20

Programa de suport als catalans en procés d’emigració i emigrats:  promoció i gestió dels programes de mobilitat internacional en el marc de la Garantia Juvenil

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya(SOC)

21

Programa de suport al retorn dels catalans emigrats i dels seus descendents: facilitació de la intermediació laboral a Catalunya per a catalanes i catalans  residents a l’exterior.

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya(SOC)

22

Programa de gestió de fluxos d’immigració cap a Catalunya: intermediació laboral i formació en origen

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya(SOC)

23

Programa de ciutadania activa contra les discriminacions, el racisme i les ideologies de l’odi: promoció de continguts i material formatius específics per a la no discriminació en la formació empresarial i en les escoles de negoci

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SUR)

24

Programa de l’exercici dels drets de ciutadania: informació sobre la igualtat de drets en els processos de selecció de treball

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SOC)

 

25

Programa d’accessibilitat als serveis públics i a les prestacions socials: actuacions d’accessibilitat de la pràctica, la competició i la dinamització esportives en l’àmbit escolar

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SGE)

26

Programa d’accessibilitat als serveis públics i a les prestacions socials: actuacions de prevenció de les dependències a través de l’esport

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SGE)

27

Programa d’accessibilitat als serveis públics i a les prestacions socials:  actuacions de formació de tècnics i dinamitzadors esportiusPrograma d’accessibilitat als serveis públics i a les prestacions socials: promoció de la participació de les noies i dones joves d’origen immigrat en la pràctica esportiva

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SGE)

28

Programa d’accessibilitat als serveis públics i a les prestacions socials: suport a la xarxa de mediació per al lloguer socials a preus assequibles

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (AHC)

29

Programa d’accessibilitat als serveis públics i a les prestacions socials: Prestacions d’ajuda al pagament de lloguers
Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020
Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (AHC)

30

Programa d’accessibilitat als serveis públics i a les prestacions socials: assessorament sobre deute hipotecari (Ofideute)

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (AHC)

31

Paralització de la tramitació dels nous Contractes programa amb les 7 universitats de Catalunya Fonts pròpies. A causa l’Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre no s’ha pogut tramitar pel cessament del Conseller

32

Paralització del projecte de modificació dels estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya Fonts pròpies. A causa l’Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre no s’ha pogut tramitar pel cessament del Conseller

33

Paralització del Conveni de col·laboració en violència de gènere Fonts pròpies. A causa l’Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre no s’ha pogut tramitar pel cessament del Consellers competents

7. Activitats cancel·lades / suspeses

Nombre 7. Activitats cancel·lades / suspeses Font Observacions

1

L’Arts Santa Mònica cancel·la un cicle i una exposició per la intervenció dels comptes de la Generalitat Diari Ara

 

Danys en la cultura catalana

2

Paralització en la investigació (vèncer  el càncer de mama, entre d’altres), a l’Institut de Recerca biomèdica de Lleida Fonts pròpies Greus perjudicis no solament per a l’IRBL sinó sobretot per a la ciutadania

3

Ajornament sine die de la 20a edició del Fòrum d’Estudis sobre la Joventut, que s’havia de celebrar els dies 26 i 27 d’octubre Greus perjudicis  per a les entitats participants i per a la ciutadania

4

El Pla d’actuacions en fosses de desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista per a l’any 2017 inclou accions en fosses i restes òssies en superfície a l’Alt Pirineu i Aran, al Camp de Tarragona, a la Catalunya Central, a Girona, a Lleida i a les Terres de l’Ebre. Diari Nació digital Informació pendent de confirmació

5

No elaboració dels butlletins informatius i de recursos Jove.cat Fonts pròpies Perjudicis al col·lectiu afectat i a la ciutadania

6

No elaboració dels butlletins informatius i de recursos E-Joventut i E-Joventut Fonts pròpies Perjudicis a la ciutadania

7

Cancel·lació exposició artista Lúa Coderch Diar La Vanguardia Perjudicis en l’àmbit de la cultura catalana i a l’artista en concret

8

Festival Nacional de Poesia 2017 Institut de Lletres Catalanes 15 al 22 octubre) Perjudicis a la ciutadania

9

Festival Poesia als balcons 2018 Fonts pròpies Perjudicis a la ciutadania

10

El meu clàssic (cicle de conferències a l’Arts Santa Mònica) Fonts pròpies Perjudicis a la ciutadania

11

Commemoració de l’aniversari 30+80 Fonts pròpies Perjudicis a la ciutadania

12

Cancel·lació del Festival Lluèrnia Web Lluèrnia Perjudicis a la ciutadania

8. Inversions

Nombre 8. Inversions Font Observacions
1 Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya Fonts pròpies
2 No execució dels treballs per a la restauració de la Seu Vella de Lleida Fonts pròpies Informació pendent confirmació, via sol·licitud  d’accés a la información (29/11/17)
3 Paralització compra de fons d’art en el marc del Pla Integral de les Arts Visuals Fonts pròpies Informació pendent confirmació, via sol·licitud  d’accés a la información (29/11/17)
4 Paralització del projecte de desviament de camions de l’ N 340 Diari de Tarragona Foment evita posar data al desviament obligatori de camions de l’N-340 a l’AP-7

Accident mortal a la N 340 ocorregut el passat 4 de febrer, al Vendrell, que va deixar tres víctimes

5 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a ajuts d’urgències socials
6 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a professionals i equips bàsics
7 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a atenció a persones vulnerables
8 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a SAD dependència i SAD social
9 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a Projecte específic de persones sense llar
10 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a un programa específic d’inclusió social
11 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions al servei de transport adaptat a Barcelona
12 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions al servei d’atenció a la infància EAIA
13 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions al servei d’atenció a la infància i a l’adolescència SIFE
14 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a Acció comunitària
15 Paralització en la inversió als centres d’atenció primària pel valor de 13 milions d’euros Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña El repartiment dels recursos per a la millora dels equips d’atenció primària no es pot dur a terme segons les previsions
16 Paralització del projecte relatiu al disseny per tal que l’EAPC esdevingui un centre de recerca Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña La intervenció dels recursos propis de la Generalitat i de les Institucions catalanes impossibilita l’acompliment de millores i innovació en el sector públic.
17 Paralització del projecte de disseny del pla formatiu dels directius públics Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña La intervenció dels recursos propis de la Generalitat i de les Institucions catalanes impossibilita l’acompliment de millores i innovació en el sector públic.
18 Paralització de la modificació el decret 167/2010, de 9 novembre, d’homologacions d’accions formatives i de creació de la comissió tècnica de responsables de formació Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña La intervenció dels recursos propis de la Generalitat i de les Institucions catalanes impossibilita l’acompliment de millores i innovació en el sector públic.
19 Paralització d’actuacions del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 Treball i afers socials Aprovat pel Govern el Pla d’acció l 2017 per un total de 246.493.347 €, que inclou les actuacions que s’havien de dur a terme l’últim trimestre del 2017. Moltes actuacions no s’han iniciat donada la intervenció econòmica per Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre.
Presentada SAIP per saber el detall de l’execució del Pla d’acció 2017, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
20 Paralització d’inversió en l’optimització de la xarxa d’habitatges d’inclusió social.
Actuacions del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020
Treball i afers socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (AHC)
21 Paralització en la inversió per accés a l’habitatge social.
Actuacions del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020
Treball i afers socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (AHC)
22 Paralització en la inversió per accés a l’habitatge d’emergència social
Actuacions del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020
Treball i afers socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (AHC)
23 Manca de la inversió prevista per a la reparació dels vehicles de bombers de la Generalitat http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1305823-el-155-posa-al-limit-el-cos-dels-bombers-de-la-generalitat.html El 155 posa al límit el cos dels Bombers de la Generalitat. Hi ha un centenar de vehicles aturats perquè no hi ha prou diners per reparar-los.

9. Subvencions

 

Nombre 9. Subvencions Font Observacions
1 Manca d’abonament de subvenció pendent de 500.000 € a la Federació de persones sordes de Catalunya Web FESOCA Importants perjudicis als treballadors i a la comunitat de persones sordes
2 Bloqueig en l’aprovació i execució del programa temporal per a l’atenció de menors d’edats no acompanyats Fonts pròpies Aquest bloqueig perjudica no solament als menors no acompanyats que no reben l’atenció que els correspon sinó també als professionals (235) que resten pendents que es faci efectiva la seva contractació
Informació pendent de confirmació xifres i dades exactes, via sol·licitud d’accés (29/11717)
3 Bloqueig en la contractació de personal investigador novell Fonts pròpies La no concessió d’aquestes causa un greu perjudici  a les universitats, als centres de recerca i  a les fundacions hospitalàries així com als investigadors novells

Informació pendent de confirmació xifres i dades exactes, via sol·licitud d’accés (29/11/17)

4 No execució de la previsió de creació Places amb finançament públic a la demarcació de Tarragona per a gent gran, persones amb discapacitat, persones amb malaltia mental i atenció precoç Web departament Previsió d’un increment de places amb finançament públic per a persones grans, persones amb discapacitat, persones amb malaltia mental i hores d’atenció precoç a la demarcació de Tarragona, per valor de  més de 700.000 euros
5 No execució de la previsió de creació de places amb finançament públic a la demarcació de Barcelona per a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental Fonts pròpies El departament havia d’aprovar la inversió el darrer trimestre del 2017 de  més de 8,5 milions d’euros en la creació de noves places a la demarcació de Barcelona, el que suposava 34 milions d’euros d’increment en la despesa l’any 2018
6 Aturada la concessió de les subvencions per a les comunitats catalanes de l’exterior Fonts pròpies L’objecte d’aquestes subvencions és el finançament de les despeses derivades de: funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior; organització d’activitats de promoció i difusió i promoció de Catalunya i la seva cultura i llengua; organització de cursos d’ensenyament de la llengua catalana; programes d’ajuts socials per a membres de les comunitats catalanes de l’exterior i suport a la nova emigració.

Informació pendent de confirmació, via sol·licitud d’accés (29/11/17)

7 Aturada en la convocatòria de subvencions per a projectes destinats a la recuperació i foment de la memòria democràtica, i de promoció de la pau i dels drets humans Fonts pròpies L’objecte d’aquestes subvencions és el finançament de les despeses derivades de: funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior; organització d’activitats de promoció i difusió i promoció de Catalunya i la seva cultura i llengua; organització de cursos d’ensenyament de la llengua catalana; programes d’ajuts socials per a membres de les comunitats catalanes de l’exterior i suport a la nova emigració.

Informació pendent de confirmació, via sol·licitud  d’accés (29/11/17)

8 Aturada en la convocatòria del Premi Francesc Boix a les iniciatives de recuperació de la història local, del període 1931-1980, realitzades pels ens locals i entitats de Catalunya Fonts pròpies L’objecte d’aquestes subvencions és el finançament de les despeses derivades de: funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior; organització d’activitats de promoció i difusió i promoció de Catalunya i la seva cultura i llengua; organització de cursos d’ensenyament de la llengua catalana; programes d’ajuts socials per a membres de les comunitats catalanes de l’exterior i suport a la nova emigració.

Informació pendent de confirmació, via sol·licitud  d’accés (29/11/17)

9 Aturada en la convocatòria  de subvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980 Fonts pròpies L’objecte d’aquestes subvencions és el finançament de les despeses derivades de: funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior; organització d’activitats de promoció i difusió i promoció de Catalunya i la seva cultura i llengua; organització de cursos d’ensenyament de la llengua catalana; programes d’ajuts socials per a membres de les comunitats catalanes de l’exterior i suport a la nova emigració.

Informació pendent de confirmació via sol·licitud  d’accés (29/11/17)

10 Endarreriment en la publicació de la resolució definitiva de la convocatòria de programes plurianuals per les ONGs Fonts pròpies Atesa la imposició actual de publicació al BOE, aquest endarreriment comporta greus perjudicis
11 Aturada l’ampliació de la partida pressupostària en 500.000 euros, prevista pel segon semestre del 2017, adreçada a millorar el percentatge de recursos destinats a cooperació al desenvolupament i donar compliment als compromisos del Pla Director de Cooperació amb l’objectiu del 07, pactada amb organismes multilaterals i ONGs al mes de juliol Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña Aquesta aturada comporta que aquest tipus d’entitats no poden executar els programes i activitats previstos
12 Subvenció directa a la Governació de Nariño per la implementació dels acords de pau de Colòmbia Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña En el marc de les propostes de relació amb el Govern de Colòmbia per ajudar a la implementació dels acords de pau amb la guerrilla de les FARC, es va aprovar un programa a desenvolupar en la Governació de Nariño, on les entitats catalanes tenen importants contraparts en la societat civil. La discussió amb el Govern Central per definir els termes de la col·laboració i el posterior acord amb la Governació de Nariñó ha produït, d’una banda, un important endarreriment i, de l’altra, encara resta pendent l’ampliació de la partida en 500.000 euros per poder tramitar l’acord
13 Endarreriment de la concessió de la subvenció directa al PNUD-Art per import de 60.000 euros. Fonts pròpies Aquesta subvenció té per objecte l’elaboració d’un projecte d’investigació en matèria d’estratègies regionals per a l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible. Aquest projecte inclou l’elaboració de metodologia, l’estat de la qüestió, selecció de casos, trobades i viatges
14 Afectació als ajuts destinats a les entitats que voluntàriament treballen en la protecció del medi ambient Fonts pròpies Risc per les estructures d’aquestes entitats sense ànim de lucre
15 Afectació als ajuts per reduir la contaminació lumínica dels parcs eòlics de la Terra Alta, el Segrià i les Garrigues Fonts pròpies Aquests parcs eòlics generen molèsties als ciutadans de les comarques afectades i els ajuts són necessaris per al benestar de la població
16 Afectació als ajuts provinents dels Fons europeus, al programa ós bru dels Pirineus Fonts pròpies Pendent de SAIP per confirmació de quanties i resta de detalls
17 Afectació al programa de col·laboració transpirinenca entre Parcs naturals Fonts pròpies Pendent de SAIP per confirmació de quanties i resta de detalls
18 Afectació al programa relatiu a la cura de peixos migratoris Fonts pròpies Pendent de SAIP per confirmació de quanties i resta de detalls
19 Afectació al programa de lluita contra el canvi climàtic Fonts pròpies Pendent de SAIP per confirmació de quanties i resta de detalls
20 Afectació al funcionament normal de les comunitats catalanes a l’exterior https://www.elnacional.cat/ca/politica/155-deixa-sense-subvencio-comunitats-catalanes-exterior_225063_102_amp.html El Govern espanyol per l’aplicació de l’article 155 deixa sense subvenció les comunitats catalanes a l’exterior
21 Suspensió del procediment de concessió de subvencions relatiu a la convocatòria del Premi Voluntariat per a l’any 2017, com a conseqüència de l’aplicació de l’Ordre HFP/88672017, de 20 de setembre, per la qual es declara la no disponibilitat de crèdits  per al 2017, atesa la impossibilitat de continuar el procediment, al no disposar de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses que se’n deriven. Aquestes subvencions es van convocar mitjançant la resolució TSF/2099/2017, de 27 de juny. Fonts pròpies

10. Pèrdua d’oportunitats econòmiques

Nombre 10. Pèrdua d’oportunitats econòmiques Font Observacions

1

El bloqueig de l’acció del Govern impedeix efectuar les actuacions pròpies d’ACCIÓ Fonts pròpies Acció no està duent a terme des de l’aplicació del 155 cap acció  de les que realitza habitualment amb la finalitat de fomentar la innovació i la internacionalització empresarial, que compta, a més, amb una xarxa de 40 oficines arreu del món

2

L’Estat veta que el Port de Barcelona faci missions comercials a l’exterior Diari El punt avui Aquest serà el primer any que l’APB no lideri aquesta missió comercial des de que les va idear com a part de la seva internacionalització el 1998. La missió d’enguany es farà durant tota la setmana que ve i està previst que els empresaris tornin divendres 17

3

Paralització de la implementació de les assegurances obligatòries als administradors de finques. Fonts pròpies El Projecte de decret pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’administració de finques es troba paralitzat en estar intervingut el Govern

 

4

Avança no pot dur a terme operacions de finançament empresarial. Fonts pròpies El bloqueig de l’acció del Govern impedeix efectuar les actuacions ordinàries d’AVANÇA

5

Cost econòmic de la celebració d’eleccions en dia laborable Diari El país El cost econòmic i social és elevadíssim tal i com es posa en relleu en la informació publicada

6

Canvi de seu de les empreses catalanes Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional.

 

El canvi de seu no comporta un perjudici econòmic directe sinó la pèrdua d’expectatives econòmiques per la mala imatge creada

7

La supressió de les Delegacions a l’exterior pot suposar que ACCIÓ hagi de traslladar la seves seus RD 945/2017, de 27 de octubre Algunes delegacions comparteixen dependències amb altres entitats públiques com l’Agència per la competitivitat de l’empresa (Acció) o l’Institut Ramon Llull, de manera que, en suprimir-les, aquestes entitats es poden veure obligades a assumir el cost total del lloguer i, en conseqüència és possible que s’hagin de plantejar la seva reubicació

8

Risc per les productores audiovisuals catalanes Font: www.elnacional.cat Problemes de finançament  a TV3 que provoquen la desaparició sobtada de programes i el risc de desaparició d’altres

11. Danys d’especial trascendència

Nombre 11. Danys d’especial trascendència Font Observacions

1

Cessament del Representant Permanent davant la Unió Europea Fonts pròpies Implica, entre altres afectacions, que no pot exercir la tasca de representació, defensa i promoció dels interessos generals de la Generalitat de Catalunya i de donar suport a les entitats i empreses catalanes davant les institucions i òrgans de la Unió Europea

2

Costos econòmics derivats del trasllat de documentació de les de les Delegacions a l’Exterior a l’arxiu administratiu del Departament així com de la mudança de bens mobles Fonts pròpies S’ha de contractar (amb l’elevada despesa que suposa) un servei de dipòsit i custòdia d’aquests béns.

3

La rescissió dels contractes de lloguer dels locals on es troben les Delegacions. Fonts pròpies Comporta en diversos casos el pagament d’importants indemnitzacions per la resolució anticipada del contracte. El tancament d’alguna delegació fins i tot comporta l’abonament de la totalitat de les mensualitats del contracte, atès que així ho estableix la legislació vigent del país on s’ubica

4

Els Mossos d’Esquadra no poden comprar munició Diari El mundo El Ministerio del interior impedeix a les empreses vendre munició als Mossos d’Esquadra

5

Paralització de la compra d’armilles dels agents rurals Font: www.diaridegirona.cat

Font: www.rac1.cat

Els agents encara no disposen de les armilles que havien d’arribar a finals de 2017 per a tots els efectius, a causa de la intervenció econòmica

6

Manca d’equipament complet dels agents rurals. Font: www.vilaweb.cat Sense Govern ni Parlament tampoc es pot aprovar el nou reglament d’armes i per tant els agents rurals tampoc disposen encara de manilles ni de defenses extensibles com a part de la seva equipació de treball.

7

Paralització del programa relatiu a la reubicació i reassentament de persones refugiades a Catalunya

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SIMC EXI)

8

El dispositiu de seguretat per a les eleccions del 21 D en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) va integrar agents del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil. Font: elmon.cat La Policia Nacional espanyola, la Guàrdia Civil i agents del CNI omplen l’edifici del  Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) en el que serà una jornada electoral inèdita pel que fa al  dispositiu de seguretat pel 21D

9

L’article 155 encareix d’un 11,8% el preu de l’aigua a l’àrea de Barcelona Font: www.vilaweb.cat El Govern havia proposat posposar la pujada a canvi de renunciar a una part del cànon de la concessió

10

El govern espanyol ha ampliat  les mesures de control sobre la despesa de la Generalitat, en virtut d’un acord que la comissió delegada del govern espanyol per als afers econòmics va aprovar el 21 de desembre, emparant-se amb l’aplicació de l’article 155 de la constitució espanyola Font: www.vilaweb.cat

Font: www.boe.es

12. vulneració de drets fonamentals

 

Nombre 12. vulneració de drets fonamentals Font Observacions

1

La policia espanyola identifica Mireia Boya i membres de la CUP en un acte de campanya a Lleida https://www.vilaweb.cat/noticies/la-policia-espanyola-identifica-mireia-boya-i-membre-de-la-cup-en-un-acte-de-campanya-a-lleida/ Vulneració de drets d’una treballadora pública

2

Els Mossos retiren llaços grocs de les conselleries per ordre de la Junta Electoral https://www.vilaweb.cat/noticies/els-mossos-retiren-cartells-i-llacos-grocs-de-les-conselleries-els-arrencaven-dels-despatxos-un-per-un/ En els departaments de Salut, Empresa i Coneixement, Governació, Territori i Justícia s’ha vulnerat el dret dels treballadors públics a exercir la seva llibertat d’expressió (eliminant les decoracions dels arbres de Nadal)

3

Els Mossos retiren cartells de les conselleries per ordre de la Junta Electoral https://www.ara.cat/eleccions21d/llacos-grocs-Nadal-arbres-mossos-vodevil-departament-empresa_0_1924607727.html A Girona els treballadors públics de la Generalitat han hagut de tapar la decoració nadalenca de color groc amb una bossa d’escombraries.

4

La Junta Electoral Central ha obert un expedient sancionador a TV3 per la cobertura que va fer sobre la manifestació de Brussel·les http://elmon.cat/politica/obren-expedient-sancionador-tv3-cobertura-manifestacio-brusselles Es vulnera doncs amb aquesta sanció la llibertat d’informació.

5

Els Mossos estan obligats a notificar els llaços grocs i les pancartes penjats en edificis i llocs públics que segons la Junta Electoral suposen una “ingerència en la campanya” http://www.ccma.cat/324/la-junta-electoral-no-vol-ni-llacos-grocs-ni-pancartes-pels-presos/noticia/2826016/ La junta electoral obliga doncs als treballadors públics (Mossos) a dur a terme actuacions de censura prèvia, vulnerant drets fonamentals dels ciutadans, dels funcionaris i d’ells mateixos.

6

Limitacions en assistència a assemblees departamentals organitzades pels sindicats Fonts pròpies Vulneració del dret a la llibertat sindical.

7

Control de les xarxes socials dels alts càrrecs i altres funcionaris http://elmon.cat/politica/155-castellanitza-generalitat Vulneració de dret d’expressió, d’opinió i també d’intimitat.

8

Ruptura i no entrega de la carta que els servidors públics del Departament de la Presidència van enviar al conseller Turull, mentre es trobava en presó preventiva Fonts pròpies Vulneració del dret a la intimitat de les comunicacions.

9

Eleccions anormals, amb candidats a la presó altres exiliats, sense possibilitat de fer campanya normalment Diari The New York Times Vulneració del dret a la igualtat i a la participació política que comporta danys a les institucions catalanes i a la ciutadania

10

Dirigents polítics, servidors públics, membres dels CDR i altres persones indeterminades són amenaçades amb l’anunci de l’ampliació de les investigacions i querelles relacionades amb el referèndum de l’1 d’octubre a un ampli nombre de persones (40 o més de 100, segons les fonts), just després de les eleccions. El Diario.es l’anunci de l’ampliació de les investigacions i querelles incideix en la campanya electoral, pot comportar una autolimitació en la llibertat d’expressió i aprofundeix la repressió i la por sobre els servidors públics de forma indeterminada.

11

La repressió, les amenaces, les actuacions dels mossos d’esquadra d’acord amb les actuacions de la Junta Electoral, a iniciativa pròpia o per denúncia, i altres circumstàncies similars estenen la por, l’autocensura en la llibertat d’expressió i el temor a prendre decisions entre els servidors públics. Fonts pròpies. Dimensió i intensitat dels danys de difícil avaluació.

12

Tancament temporal de la seu de la Delegació del Govern a Brussel·les Font: elmon.cat La Delegació del Govern a Brussel·les va ser tancada el passat 24 de gener a partir de les 11 del matí per ordre del Ministeri d’Afers Exteriors espanyol. El Ministeri va fer arribar un ofici per fax i l’agregat adjunt d’Interior de l’ambaixada espanyola a Bèlgica també es va desplaçar per lliurar-lo presencialment. En el text s’indicava que es prohibia celebrar la reunió entre el President del Parlament de Catalunya Roger Torrent i el Molt Honorable Carles Puigdemont anunciada per aquell matí i s’exigia que la delegació quedés tancada a partir de les 11 del matí “hasta nuevo aviso”. Els treballadors van sortir de l’edifici poc abans de les 11.

13. Accions i decisions polítiques del govern de l’Estat del 155

 

L’actuació del govern de l’Estat en substitució del Govern de la Generalitat implica l’adopció de decisions polítiques (prioritzant unes actuacions respecte d’altres per raons d’oportunitat política) que només correspon prendre a un govern que compti amb el suport de la ciutadania expressat en les urnes, com pertocaria al Govern de la Generalitat legítimament constituït.

Nombre Dany  Font Observacions
1 Comunicació de la resolució del secretari general del departament d ‘interior pel qual s’autoritza la tramitació d’emergència per a la contractació de subministraments i serveis per atendre les necessitats operatives i logístiques de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra en el dispositiu de l’1 d’octubre de 2017

 

Fonts pròpies Despesa de 89.000 € en concepte de noliejament d’helicòpters, avituallament  de policies, lloguer de vehicles, etc.
2 Comunicació de la resolució del secretari general del departament d ‘interior pel qual s’autoritza la tramitació d’emergència per a la contractació de subministraments i serveis per atendre les necessitats operatives i logístiques de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra en relació amb les concentracions i mobilitzacions ciutadanes produïdes arran de la cojuntura política actual

 

Fonts pròpies Despesa de 139000 € en noliejament d’helicòpters els dies 25 d’octubre a 5 de novembre i del 8 de novembre al 22 de novembre, així com d’avituallament del personal.
3 Contracte de subministrament d’energia elèctrica en alta tensió a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Línia 9 de Metro de Barcelona)

 

Font: Contractació Pública Gencat
4 Anuncio del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda por el que se hace pública la formalización de un contrato para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en los edificios y dependencias adscritos al Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda

 

Font: Contractació Pública Gencat
5 Acord marc del subministrament de combustible Font: Contractació Pública Gencat La Generalitat ha adquirit a Repsol, la seva filial SolRed, BP Oil España i Petrocat  50 milions d’euros de combustible,en virtud d’un acord marc que  té com a objecte el subministrament de carburant per a vehicles terrestres mitjançant el pagament amb targeta de banda magnètica, carburants i olis per a motors nàutics, carburant per a helicòpters dins d’una estació aeroportuària aliena i/o mitjançant transport terrestre i carburant per a grups electrògens i sistemes de calefacció als Departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i a les entitats adherides al Sistema central d’adquisicions de la Comissió Central de Subministraments.

 

6  2017 326 Servei d’assessorament jurídic extern sobre el deute públic i operacions financeres de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic empresarial i les tasques de supervisió en matèria de mercat de valors

 

Font: Contractació Pública Gencat
7 Comunicació al Govern de la resolució del secretari general del Departament d’Interior per la qual s’autoritza la tramitació d’emergència per la contractació dels subministraments i serveis per atendre les necessitats logístiques derivades dels atemptats dels dies 17 i 18 d’agost de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.02.2018
8 Comunicació al Govern de la resolució del secretari general del Departament d’Interior per la qual s’autoritza la tramitació d’emergència per a la contractació de l’arrendament de 250 vehicles amb capacitat màxima de 4 persones per garantir les necessitats logístiques del dispositiu de seguretat de la jornada electoral del 21 de desembre de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.02.2018
9 Comunicació al Govern de la resolució del secretari general del Departament d’Interior per la qual s’autoritza la tramitació d’emergència per a la contractació del servei de manteniment preventiu (vehicles de propietat) i correctiu (vehicles de propietat i rènting) de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.02.2018
10 Comunicació al Govern de les actuacions dutes a terme per tal de reconèixer el deute derivat de la prestació, per part de l’empresa “TDN-Tècniques de Neteges SL”, del servei de neteja de la seu a Barcelona de l’Àrea de Suport a l’Execució Penal entre juny i octubre de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 2.02.2018
11 SIG18EMC0001  – Proposta d’acord del Govern pel qual s’autoritza la modificació dels Estatuts socials de la societat IDIADA Automotive Technology, SA, per tal d’adaptar el seu contingut a la Llei de societats de capital. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 2.02.2018
12 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència de la contractació dels treballs d’adequació per ubicar el centre de recollida de dades per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 26.01.2018

El Secretari General Tècnic del Ministeri de l’Interior de 15 de novembre de 2017  va declarar d’emergència la tramitació de l’expedient de contractació per a la realització dels treballs d’adequació de l’espai polivalent de capacitació tecnològica t per ubicar el centre de recollida de dades per a les eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 21 de desembre de 2017, i es va adjudicar a l’empresa COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT S.A.U amb un cost estimat de 331.400,24 € (IVA inclòs).

Mitjançant una nova Resolució de 18 de desembre de 2017, va caldre ampliar la declaració d’emergència per incorporar serveis addicionals, amb un cost estimat de 161.605,31 euros

13 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència de la contractació del subministrament de material electoral amb motiu de la celebració d’eleccions al Parlament de Catalunya el 21 de desembre de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 26.01.2018

El Secretari General Tècnic del Ministeri de l’Interior de 15 de novembre de 2017  va declarar d’emergència la tramitació de l’expedient de contractació per a la realització dels treballs d’adequació de l’espai polivalent de capacitació tecnològica t per ubicar el centre de recollida de dades per a les eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 21 de desembre de 2017, i es va adjudicar a l’empresa COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT S.A.U amb un cost estimat de 331.400,24 € (IVA inclòs).

 

14 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència de la contractació dels treballs d’adequació del centre de premsa i difusió per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 26.01.2018

Mitjançant Resolució de 21 de desembre de 2017, s’amplia la declaració d’emergència per incorporar serveis addicionals amb un cost màxim d’11.609,95 euros

 

15 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència de la contractació d’una campanya de publicitat institucional informativa sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 26.01.2018

Mitjançant Resolució del Secretari General Tècnic del Ministeri de l’Interior de 16 de novembre de 2017 (dictada per delegació del Ministre de l’Interior en virtut del disposat al Reial Decret 965/2017, de 3 de novembre), es va declarar d’emergència la tramitació de l’expedient de contractació per a la realització dels treballs de conceptualització i producció d’una campanya de publicitat institucional informativa sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017 i es va adjudicar a l’empresa VAINILLA BROSS, SL, la realització d’aquestes treballs, amb un cost estimat de 60.112,80 € IVA inclòs.

16 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 450.000,00 euros (quatre-cents cinquanta mil). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 19.01.2018
17 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 450.000,00 euros (quatre-cents cinquanta mil). (Acord diferent a l’anterior). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 19.01.2018
18 Proposta d’acord del Govern pel qual s’autoritza l’Ajuntament del Prat de Llobregat a celebrar un contracte de servei de neteja de l’espai públic i recollida de residus, amb mesures de contractació pública sostenible, d’igualtat de dones i homes i d’altres aspectes socials i laborals, amb una durada de vuit anys i amb possibilitat de pròrroga d’un any. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 19.01.2018
19 Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Parc Empresarial d’Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat de Viladecans, que passa a denominar-se Consorci Urbanístic per al Desenvolupament dels sectors Ca n’Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, Deltabcn, i el seu text refós. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 12.01.2018
20 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència d’execució d’una obra. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 12.01.2018

 

Per resolució del titular del Departament de Territori i Sostenibilitat de 10 d’octubre de 2017 es va declarar d’emergència “Obra d’emergència. Estabilització de talús a la carretera L-510, PK 0+500. Tram: Tírvia” per un import de 256.198,35 euros, més 53.801,65 euros corresponents a l’IVA, que suposa un import total de 310.000,00 euros.

 

El ministre de Foment en pren coneixement el 12 de gener del 2018.

 

 

 

 

21 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència d’execució d’un servei. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 12.01.2018

Per resolució del titular del Departament de Territori i Sostenibilitat de 26 d’octubre de 2017 es va declarar d’emergència de l’execució d’operacions de conservació d’obra civil, senyalització vertical i barreres de seguretat als trams de carretera adscrits a l’àmbit de conservació de Sabadell”. Clau: SC-CEB-17102 per un import de 430.895,54 euros, més 90.488,06 euros corresponents a l’IVA, que suposa un import total de 521.383,60 euros.

 

El ministre de Foment, el Govern en pren coneixment el 12 de gener del 2018.

 

 

22 Proposta d’acord del Govern Acuerdo por el que se procede a la subsanación de una omisión en el Acuerdo por el que se modifican las tablas retributivas de los centros penitenciarios del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 12.01.2018
23 Acord del Govern pel qual s’aprova l’adhesió de la Comunitat Autònoma de Catalunya al conveni de col·laboració de 29 de desembre de 2016, entre l’Administració General de l’Estat i l’Associació Nacional Empresarial de la Indústria Farmacèutica. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
24 Acord del Govern pel qual s’autoritza a COMSA Concesiones, SLU, la transmissió d’accions de Superficiària COMSA I, SAU, i Superficiària CP Mas d’Enric, SAU, a favor de MIRCOM Concesiones de Infraestructuras, SL en relació amb diversos contractes. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
25 Acord del Govern pel qual s’autoritza la modificació de determinades actuacions previstes en el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, formalitzat en data 10 de gener de 2017, per a la reordenació dels equipaments penitenciaris a la ciutat de Barcelona. Fonst pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
26 Proposta d’acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per import màxim de 3.500.000,00 (tres milions cinc-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estast 29.12.2017
27 Proposta d’acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per import màxim de 100.000,00 (cent mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
28 SIG17VEH1099  – Proposta d’acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per import màxim d’1.000.000,00 (un milió) d’euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
29 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 250.000,00 (dos-cents cinquanta mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
30 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Empresa i Coneixement, la modificació pressupostària per import de 498.758 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
31 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció del conveni pel qual es formalitza l’encàrrec de gestió de la Direcció General de la Mutualitat de Funcionaris Civils de l’Estat a l’institut Català d’Avaluacions Mèdiques, de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut per a la prestació de funcions d’assessorament i informe, i se n’autoritza la seva signatura. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
32 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció de l’Acord de modificació del Protocol general entre el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al qual està adscrita l’Agència de Residus de Catalunya, per al suport del Centre d’Activitat Regional per a la Producció Neta durant el quadrienni 2012-2015, i se n’autoritza la signatura. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
33 Acord del Govern pel qual es modifiquen les taules retributives dels centres penitenciaris del Departament de Justícia Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
34 Acord del Govern d’encàrrec d’una actuació d’infraestructura a realitzar per l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) i d’actualització del Pla Econòmic Financer d’aquesta societat en relació amb les actuacions i aportacions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
35 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) per al suport, millora i el desenvolupament de l’esport escolar. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
36 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a l’entitat Fundació Catalana per a l’Esport per al suport de la promoció i difusió de l’esport català i de la cultura de l’esport. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
37 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a l’entitat Federació Catalana de Basquetbol per al suport i la millora del basquetbol català de competició al més alt nivell, durant l’any 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
38 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), per al suport, millora i el desenvolupament de l’esport català, especialment de l’esport federat. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
39 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Universitària Jaume Balmes (Universitat de Vic) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 2.000.000,00 (dos milions) d’euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
40 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya a renovar per un import inferior una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 400.000,00 euros (quatre-cents mil). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
41 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la modificació de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs dels Departaments d’Empresa i Coneixement i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per a fer front als imports que es derivin de les reclamacions que pugui realitzar l’Institut Català de Finances en relació amb la totalitat de l’aval formalitzat per aquesta entitat a favor de Barna Steel, SA, o qualsevol empresa del Grup CELSA, amb un venciment no superior a 31 de desembre de 2018, com a garantia davant de proveïdors de fins a un import de 20.000.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
42 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de Justícia, la modificació pressupostària per import de 893.288,72 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
43 Decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes municipals de Sant Just Desvern i d’Esplugues de Llobregat. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
44 Decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes municipals de Sant Quintí de Mediona i de Mediona. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
45 Decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes municipals de Granera i de Gallifa. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
46 Decret pel qual es denega l’alteració dels termes municipals de Lluçà i de Prats de Lluçanès. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
47 Acord del Govern pel qual es ratifica l’acord de dissolució del consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) i la cessió global dels seus actius i passius a la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
48 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Institut Català de la Salut la contractació de caràcter pluriennal per un pressupost de licitació de 40.648.833, IVA inclòs, i un import total del valor estimat del contracte de 55.430.227,32 euros, del servei de cuina, menjadors laborals i de pacients i cafeteries de personal i de públic dels hospitals de Bellvitge, Germans Trias i Pujol, Dr. Josep Trueta, Arnau de Vilanova i Viladecans de l’Institut Català de la Salut. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
49 Comunicació al Govern de determinades actuacions realitzades pel Departament de Salut en matèria de contractació. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
50 Comunicació al Govern de determinades actuacions realitzades pel Departament de Salut en matèria de contractació. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
51 Comunicació al Govern de les actuacions dutes a terme per tal de reconèixer el deute derivat de la prestació, per part de les empreses “PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, SL”, “OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA”, “CLECE SEGURIDAD, SAU” i “SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA”, del servei de vigilància i seguretat de diversos edificis del Departament de Justícia entre el 28 de setembre i el 30 de novembre de 2017, i per tal assumir el compromís de despesa per a retribuir la prestació del servei esmentat durant el mes de desembre de 2017. Fonts pròpìes Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
52 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a atorgar una subvenció a la Confederació de Cooperatives de Catalunya, per dur a terme un projecte de desenvolupament del cooperativisme. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat  22.12.2017
53 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a ampliar la subvenció exclosa de concurrència pública concedida a l’entitat PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, en concepte de participació institucional dels agents socials per a l’any 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
54 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció de la Sisena addenda al Conveni de col·laboració, signat el 14 de març de 2003, entre el Ministeri de Ciència i Tecnologia (actualment Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat) i la Generalitat de Catalunya per a la constitució del Consorci per a la construcció, equipament i explotació del Laboratori de Llum Sincrotró, i se n’autoritza la signatura. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
55 Acord del Govern pel qual s’autoritza els departaments d’Empresa i Coneixement i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a garantir l’aval que l’Institut Català de Finances atorgarà al grup CELSA. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
56 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, a formalitzar un reconeixement de deute amb la Fundació Parc Científic de Barcelona per un import màxim de 7.058.823,60 (set milions cinquanta-vuit mil vuit-cents vint-i-tres amb seixanta) euros i s’autoritza la generació de crèdit pressupostari corresponent. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
57 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Actius de Muntanya, SA, a formalitzar una operació d’endeutament a llarg termini per import màxim d’1.200.000,00 (un milió dos-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat  15.12.2017
58 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Administració de la Generalitat de Catalunya a atendre les obligacions de la posició contractual com a garant, presa en l’operació d’endeutament a llarg termini formalitzada per diverses entitats financeres amb la societat Eix Diagonal Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, per un import màxim de 55.227.019,78 euros (cinquanta-cinc milions dos-cents vint-i-set mil dinou euros amb setanta-vuit cèntims). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
59 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la modificació de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per atendre la convocatòria 2015 de concessió d’ajuts per a la transformació i la millora de regadius. Fonts pròplies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
60 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Consell Català de l’Esport per a l’ampliació i regularització d’encàrrecs de diverses fases d’obra relativa a una actuació d’infraestructura esportiva a realitzar per l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
61 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs de diversos Departaments per al subministrament centralitzat, mitjançant arrendament sense opció de compra, de 675 vehicles a través de la Comissió Central de Subministraments. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
62 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a la contractació del servei d’auditoria de primer nivell per als projectes europeus SHERPA i CESBA-MED, per al període 2018-2020. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
63 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, la modificació pressupostària a càrrec del Fons de contingència i a favor del Departament d’Empresa i Coneixement, per import de 8.208.758,91 euros. Fonts pròpìes Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
64 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, la modificació pressupostària per import de 285.503,38 euros, corresponent al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
65 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, la modificació pressupostària per import de 423.459,24 euros, corresponent al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Fonts pròpìes Ordre del dia del Govern de l’Estat  15.12.2017
66 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Salut a concedir una subvenció al Consell Comarcal del Baix Llobregat, per al finançament de la campanya anual de desinsectació. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
67 Acord del Govern pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
68 Comunicació al Govern de les actuacions dutes a terme per tal de reconèixer el deute, derivat de la prestació, per part de “SEPROTEC TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, SL”, del servei d’interpretació i traducció d’idiomes destinat als òrgans judicials i fiscalies de Catalunya durant els mesos de juliol, agost, setembre, octubre i novembre de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
69 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a l’entitat Foment del Treball Nacional, en concepte de participació institucional dels agents socials per a l’any 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
70 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a l’entitat Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (FEPIME), en concepte de participació institucional dels agents socials per a l’any 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat  15.12.2017
71 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’ampliació de capital de Comercial de la Forja, SA (COMFORSA), per part de l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA, (AVANÇSA), així com la modificació dels seus estatuts. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
72 Acord del Govern pel qual s’aprova el Conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en matèria d’estadística, any 2017 i se n’autoritza la signatura. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
73 Acord del Govern por el que se dispone la liquidación del patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) y se constituye un órgano liquidador para este cometido. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat  15.12.2017
74 Acord del Govern por el que quedan sin efecto determinados acuerdos en materia de tramitación de los tributos y de las cotizaciones sociales en la comunidad autónoma de Cataluña. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
75 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 6.000.000,00 (sis milions) d’euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
76 Acord del Govern s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.000.000,00 d’euros (un milió). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
77 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament de Salut per atendre les despeses de la contractació de serveis de visites mèdiques especialitzades i proves complementàries amb els informes corresponents, sol·licitades per a les avaluacions mèdiques efectuades a la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques, de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària, a les seus de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
78 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, l’anul·lació de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament de Justícia per atendre les despeses derivades de l’arrendament d’un immoble a Santa Coloma de Farners, per ubicar-hi els òrgans judicials existents en l’esmentat municipi. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
79 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, dels departaments de Justícia i de Treball, Afers Socials i Famílies, la modificació pressupostària per import de 77.500,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat  7.12.2017
80 Acord del Govern pel qual s’aprova en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la modificació pressupostària per import de 3.770.124,42 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
81 Acord del Govern pel qual s’aprova en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la modificació pressupostària per import de 482.451,57 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
82 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la modificació pressupostària per import de 3.500.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
83 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la modificació pressupostària per import d’1.810.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
84 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Empresa i Coneixement, la modificació pressupostària per import de 3.643.355,35 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
85 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de Territori i Sostenibilitat, la modificació pressupostària per import de 6.972.500,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
86 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Ensenyament, la modificació pressupostària per import d’1.045.595,50 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
87 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Català de la Salut, la modificació pressupostària per import d’1.577.538,05 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
88 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Català de la Salut, la modificació pressupostària per import de 2.500.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
89 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Català de la Salut, la modificació pressupostària per import de 2.890.949,10 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
90 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Català de la Salut, la modificació pressupostària per import de 125.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
91 Acord del Govern pel qual s’autoritza, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la modificació pressupostària per import de 40.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
92 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunua per al 2017, dels Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Empresa i Coneixement, la modificació pressupostària per import de 48.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
93 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de Cultura, la modificació pressupostària per import de 250.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
94 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, la modificaciò pressupostària per import de 18.981,92 euros. Fonts pròpies Ordre del dia Govern de l’Estat 7.12.2017
95 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Salut a concedir una subvenció a la Fundació IPSS per a la realització del servei del centre de dia per a usuaris de drogues al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat  7.12.2017
96 Acord del Govern pel qual s’autoritza la societat Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) a aplicar el romanent de tresoreria no afectat, a 31 de desembre de 2016, a la realització d’activitats compromeses per al 2018 dins de l’àmbit del seu objecte social. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
97 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Circuit de Motocròs de Catalunya SL a aplicar el romanent de tresoreria existent en l’entitat a la finalitat d’executar inversions en les instal·lacions del circuit de motocròs. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern 1.12.2017
98 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per import màxim d’1.150.000,00 (un milió cent cinquanta mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
99 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.500.000,00 (un milió cinc-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
100 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 200.000,00 (dos-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
101 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.500.000,00 (un milió cinc-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
102 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar per un import superior una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 3.000.000,00 (tres milions) d’euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12,2017
103 Acords del Govern de despeses pluriennals. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
104 Acords del Govern de modificacions pressupostàries. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
105 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció del conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social (INSS) i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut, per al control de la incapacitat temporal durant el període 2017 a 2020, i se n’autoritza la signatura. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
106 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Agència de Residus de Catalunya a concedir una subvenció directa al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per dur a terme l’execució de la segona i última fase del dipòsit controlat de l’Espluga de Francolí. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
107 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Agència de Residus de Catalunya a concedir una subvenció directa al Consell Comarcal de les Garrigues per a l’ampliació del dipòsit controlat de les Borges Blanques. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
108 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Territori i Sostenibilitat a concedir subvencions directes per a actuacions en la xarxa de camins i en els accessos a les estacions de muntanya per a l’any 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
109 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Territori i Sostenibilitat a concedir una subvenció a la Diputació de Girona per tal de finançar el 50% del preu d’adquisició de la propietat del volcà de Santa Margarida, al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
110 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Agencia de Residus de Catalunya a concedir una subvenció directa al Consell Comarcal de la Garrotxa per al finançament de les infraestructures de tractament de residus municipals. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
111 Acord del Govern pel qual s’autoritza la Fundació Mediterrània, Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, a aplicar l’import de 37.664,63 euros, provinent d’una aportació de capital de la Generalitat de Catalunya, per compensar les pèrdues d’exercicis anteriors. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
112 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural a concedir una subvenció exclosa de concurrència pública a Bitò Produccions SL per un import de 700.000,00 euros per a contribuir al finançament del Festival Temporada Alta 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
113 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural a concedir una subvenció exclosa de concurrència pública a la Fundació Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia per un import de 400.000,00 euros per a les activitats de la sala Beckett durant l’any 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
114 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a atorgar una subvenció directa a l’Institut Municipal d’Educació i Treball, de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (IMET) per al desenvolupament del Pla Formatiu en el sector aeronàutic per a l’any 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
115 Acord del Govern pel qual es considera d’interès general el projecte de reindustrialització al municipi de Flix. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1,12,2017
116 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a concedir una subvenció exclosa de concurrència pública a favor de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) per a sufragar part de les despeses de funcionament per a la prestació dels seus serveis l’any 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
117 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció del conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya per a la delegació de funcions de control, edició i distribució dels passaports per a desplaçaments sense ànim comercial de gossos, gats i fures, i se n’autoritza la signatura. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
118 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 500.000,00 (cinc-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 24.11.2017
119 Acords del Govern de modificacions pressupostàries. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 24.11.2017
120 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la modificació pressupostària per import de 30.000,00 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 24.11.2017
121 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Ajuntament de Barcelona a celebrar el contracte de serveis d’implantació, manteniment i gestió del servei de transport mitjançant bicicletes compartides (Bicing 2.0), amb una durada de deu anys, amb possibilitat de pròrroga per mutu acord de les parts fins a un màxim de cinc anys. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 24.11.2017
122 Decret pel qual es modifica el Pla rector d’ús i gestió de l’àrea protegida de les Illes Medes, aprovat pel Decret 222/2008, d’11 de novembre, se n’estableixen les regles d’aplicació durant la seva vigència transitòria, i es crea el Consell Científic del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 24.11.2017
124 Acord del Govern pel qual s’aproven les tarifes per productes i serveis a preu taxat i les directrius, les condicions bàsiques d’execució i metodologia de càlcul d’acord amb les quals l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic vinculat o dependent i els ens locals de Catalunya han de retribuir a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) pels encàrrecs que li efectuïn. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 24.11.2017
125 Acord del Govern pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l’Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona, i el seu text refós. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 24.11.2017
126 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Consorci del Pla de rehabilitació i equipaments de teatres de Barcelona a destinar els romanents de tresoreria no afectats que presenta el Consorci a 31 de desembre de 2016 per fer front a l’augment de les sol·licituds de subvencions de la convocatòria 2017 per a la rehabilitació i la dotació d’equipaments de teatres de Barcelona. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 24.11.2017