Inventari de danys – Document complet

Inventari de danys – Document complet

Podeu descarregar l’Inventari de danys – Quart informe en format pdf

INVENTARI DE DANYS

Quart informe

18 de maig de 2018

Nota. Aquest document conté el quart informe de l’Inventari de danys elaborat per ServidorsCAT.

S’ha de considerar com un esborrany i pot contenir alguns buits o errors. També hi consta informació pendent de confirmar. ServidorsCAT vol tractar amb el màxim rigor la informació que difongui. Les fonts d’informació són principalment de tres classes: les publicacions oficials (DOGC, BOE), els mitjans de comunicació i les fonts internes (llocs web, elaboració pròpia, etc). L’Inventari de danys s’actualitza de forma permanent. Tothom hi pot col·laborar trametent informació d’interès a la bústia denuncia@servidorscat.cat. ServidorsCAT garanteix la confidencialitat dels missatges rebuts. A la Presentació d’aquest informe, hi consten els objectius que perseguim amb la seva elaboració.

Versions anteriors:

Tercer Informe, fet públic el 15 de febrer de 2018 (disponible aquí)

Segon Informe, fet públic el 19 de desembre de 2017 (disponible aquí)

Primer Informe, fet públic l’1 de desembre de 2017 (disponible aquí).

ALGUNES XIFRES D’INTERÈS

Persones a l’exili 7
Persones empresonades 13
Persones detingudes 12
Persones cessades 259
Organismes suprimits o dissolts 24
Organismes intervinguts 4
Iniciatives normatives decaigudes 108
Nomenament de càrrecs pel Gobierno 12
Afectacions en la contractació 92
Activitats cancel·lades o suspeses 15
Línies de subvencions aturades 25
Pèrdua d’oportunitats econòmiques 9

INVENTARI DE DANYS
QUART INFORME (18/05/18)

PRESENTACIÓ

I. PERSONES AFECTADES (actualitzat)

1.1 Persones a l’exili (actualitzat)
1.2 Persones empresonades (actualitzat)
1.3 Persones detingudes (actualitzat)
1.4 Persones cessades (actualitzat)
1.5 Persones no seleccionades

II. ORGANISMES AFECTATS (actualitzat)

2.1 Organismes suprimits (actualitzat)
2.2 Organismes dissolts (actualitzat)
2.3 Organismes intervinguts

III. ALTRES DANYS (actualitzat)

1. Decaïment d’iniciatives normatives

1.1 Decaïment d’iniciatives legislatives en tràmit al Parlament
1.2 Decaïment d’iniciatives legislatives en tràmit a Govern
1.3 Iniciatives reglamentàries decaigudes

2. Altres danys institucionals (actualitzat)

2.1 Indefensió jurídica i pèrdua d’accions (actualitzat)
2.2 Nomenament de càrrecs pel Govern espanyol
2.3 Desplaçament d’alts càrrecs a Madrid. Duplicitat burocràtica
2.4 Pèrdua de projecció institucional. Publicitat oficial (actualitzat)

3. Gestió econòmica (actualitzat)

3.1 Intervenció econòmica
3.2 Retards en els pagaments (actualitzat)
3.3 Afectacions en la contractació

4. Llengua catalana

5. Recursos humans

6. Plans i projectes

7. Activitats cancel·lades o suspeses (actualitzat)

8. Inversions (actualitzat)

9. Subvencions (actualitzat)

10. Pèrdua d’oportunitats econòmiques (actualitzat)

11. Danys d’especial transcendència (actualitzat)

12. Vulneració de drets fonamentals (actualitzat)

13. Accions i decisions polítiques del govern de l’Estat del 155 (actualitzat)

14. Danys als col·lectius més vulnerables (nou)

Inventari de danys

PRESENTACIÓ

Aquest Inventari de danys posa en relleu l’impacte i les conseqüències reals de les mesures adoptades per l’Estat espanyol en la intervenció de la Generalitat i en aplicació de l’article 155 de la CE i fa evidents les dimensions i la intensitat d’aquests danys. Respon, així, a la necessitat de tenir recollits en un sol lloc tots els danys patits per les institucions i la societat catalana, atès que les mesures que els provoquen sovint són desconegudes o bé són objecte d’una publicació dispersa o, simplement, no se n’ha fet publicitat.

L’objecte d’aquest Inventari és, doncs, servir alhora d’instrument de denúncia, d’eina al servei de la informació i la memòria col·lectiva i de mecanisme que útil al Govern legítim de Catalunya. La seva consulta permet constatar que l’aplicació de l’article 155 i, en general, la intervenció de les institucions de la Generalitat per part de l’Estat espanyol, no és en absolut ni legítima ni suau. A més d’un ús inadequat d’aquesta previsió constitucional (com ja vam denunciar amb el Comunicat signat amb altres entitats en relació amb el cessament del president, del vicepresident, del Govern i d’altres autoritats i amb la dissolució i la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya), l’aplicació de les mesures d’intervenció adoptades dins de l’Administració de la Generalitat ha suposat i suposarà danys de gran magnitud per a les institucions, per a persones concretes i per a tota la ciutadania.

L’Administració de la Generalitat no funciona amb normalitat, com afirmen propagandísticament les autoritats espanyoles mentre la mantenen escapçada, vigilada, al ralentí i amb un nivell d’activitat molt inferior a l’habitual. Mai no havia funcionat tan malament i aquest Inventari de danys així ens ho confirma.

D’altra banda, els danys recollits tenen una naturalesa força i una concreció temporal força distintes: alguns es poden constatar i comptabilitzar fàcilment (organismes suprimits, persones cessades, etc.), mentre que d’altres tenen un caràcter immaterial i són de difícil avaluació (com l’autocensura o la por generada per la intervenció i la repressió sobre els servidors públics). Uns ja s’han produït i seran plenament efectius, però d’altres només es comencen a percebre (retard en pagaments a proveïdors, subvencions paralitzades) i molt probablement no serem conscients dels seus efectes reals -i de la intensitat del danys que provocaran- fins més endavant.

Pel que fa a l’estructura, distingim tres tipus de danys: els danys que han afectat directament persones concretes; els perjudicis per a les institucions, els organismes i els òrgans públics objecte de supressió, dissolució o intervenció; i la resta de danys causats en termes de pèrdua o paralització d’iniciatives, d’inversions, de subvencions o d’altres actuacions pròpies de les polítiques públiques.

La informació recollida té fonts diverses: des de l’elaboració pròpia a partir de dades oficials i públiques fins a la informació publicada per mitjans de comunicació de solvència contrastada o les informacions de fonts internes, igualment contrastades, de l’Administració catalana.

Si observeu mancances o errors, us demanem que ens feu arribar la informació a denuncia@servidorscat.cat. En particular, l’apartat relatiu a altres danys s’ha de nodrir de la informació sectorial sobre les afectacions diverses que l’aplicació d’aquestes mesures té, especialment pel que fa a la paralització d’inversions, d’iniciatives, projectes, etc, informació que es pot fer arribar per correu electrònic.

INVENTARI DE DANYS

Quart informe. 18 de maig de 2018

I. PERSONES AFECTADES

1.1 PERSONES A L’EXILI

1.1.1 MEMBRES DEL GOVERN A L’EXILI

Dades dels comptadors dels dies actualitzades a www.servidorscat.cat

 

NOMBRE 

NOM

CÀRREC

DIES

1

Carles Puigdemont i Casamajó President de la Generalitat de Catalunya


1331

2

Clara Ponsatí i Obiols Consellera d’Ensenyament


1331

3

Antoni Comín i Oliveres Conseller de Salut


1331

4

Lluís Puig i Gordi Conseller de Cultura


1331

5

Meritxell Serret i Aleu Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació


1331

 

1.1.2 ALTRES PERSONES EXILIADES

Dades dels comptadors dels dies actualitzades a www.servidorscat.cat

 

NOMBRE 

NOM

CÀRREC

DIES

1

Anna Gabriel i Sabaté Diputada al Parlament de Catalunya XI legislatura


1218

2

Marta Rovira i Vergés Diputada al Parlament de Catalunya XI legislatura


1187

 

1.2 PERSONES EMPRESONADES

Dades dels comptadors dels dies actualitzades a www.servidorscat.cat

 

NOMBRE 

NOM

CÀRREC

DATA D’EMPRESONAMENT

DIES

1

Carme Forcadell i Lluís Presidenta del Parlament


1187

2

Oriol Junqueras i Vies Vicepresident del Govern

Conseller de Vicepresidència, d’Economia i Hisenda

Interlocutòria de presó provisional comunicada i sense fiança de 2.11.2017


1327

3

Joaquim Forn i Chiariello Conseller d’Interior Interlocutòria de presó provisional comunicada i sense fiança de 2.11.2017


1327

4

Raül Romeva i Rueda Conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Interlocutòria de presó provisional comunicada i sense fiança de 2.11.2017


1219

5

Meritxell Borràs i Solé Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge Interlocutòria de presó provisional comunicada i sense fiança de 2.11.2017

32

6

Jordi Turull i Negre Conseller de la Presidència
Portaveu del Govern
Interlocutòria de presó provisional comunicada i sense fiança de 2.11.2017


1219

 7 Josep Rull i Andreu Conseller de Territori i Sostenibilitat Interlocutòria de presó provisional comunicada i sense fiança 2.11.2017


1219

8

Carles Mundó i Blanch Conseller de Justícia Interlocutòria de presó provisional comunicada i sense fiança de 2.11.2017

32

9

Dolors Bassa i Coll Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies Interlocutòria de presó provisional comunicada i sense fiança de 2.11.2017


1219

10

Santiago Vila i Vicente Conseller d’Empresa i Coneixement Interlocutòria de presó provisional eludible mitjançant fiança de 50.000€

1

11

Carles Puigdemont i Casamajó President de la Generalitat de Catalunya Euroordre Detenció pendent de resolució. Presó alemana de Neumünster. Font:La Vanguardia

12

A més dels responsables de les institucions públiques, també cal recordar l’empresonament dels presidents de l’Assemblea Nacional de Catalunya, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart


1344

 

1.3 PERSONES DETINGUDES

Dades dels comptadors dels dies actualitzades a www.servidorscat.cat

 

 NOMBRE

NOM

CÀRREC

 DATA

1

Josep Maria Jové i Lladó Secretari general d’Economia i Hisenda del Departament de Vicepresidència, d’Economia i Hisenda (DVEH) 20.09.2017

2

Josep Lluís Salvadó i Tenesa Secretari d’Hisenda del DVEH 20.09.2017

3

Francesc Sutrias Grau Director general de Patrimoni del DVEH 20.09.2017

4

Natàlia Garriga Ibáñez Directora de Serveis del DVEH 20.09.2017

5

Josué Sallent Ribes Director d’Estratègia i Innovació del CTTI 20.09.2017

6

Xavier Puig Farré Director d’Àrea TIC del DVEH 20.09.2017

7

David Franco Sánchez Coordinador TIC 20.09.2017

8

Juan Manuel Gómez Sanz CESICAT 20.09.2017

9

Mercè Martínez Martós Tècnica de la Subdirecció General de Finançament i Sostenibilitat Finançera del DVEH 20.09.2017

10

Joan Ignasi Sánchez Santín Assessor en matèria d’opinió pública del DGAH 20.09.2017

11

David Palanques Bonavia Analista de l’àmbit funcional de l’Àrea de Protecció Social. Personal del CTTI 20.09.2017

12

Antoni Molons i Garcia Secretari de Difusió i Atenció Ciutadana 15.03.2018

 

1.4 PERSONES CESSADES

Dades dels comptadors dels dies actualitzades a www.servidorscat.cat

 NOMBRE

 NOM

 CÀRREC

 NORMATIVA

1

Carles Puigdemont i Casamajó President de la Generalitat de Catalunya RD 942/2017, de 27 d’octubre

2

Oriol Junqueras i Vies Vicepresident del Govern. Conseller de la Vicepresidència, d’Economia i Hisenda RD 943/2017, de 27 d’octubre

3

Jordi Turull i Negre Conseller de la Presidència. Portaveu del Govern RD 943/2017, de 27 d’octubre

4

Raül Romeva i Rueda Conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència RD 943/2017, de 27 d’octubre

5

Meritxell Borràs i Solé Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge RD 943/2017, de 27 d’octubre

6

Clara Ponsatí i Obiols Consellera d’Ensenyament RD 943/2017, de 27 d’octubre

7

Antoni Comín i Oliveres Conseller de Salut RD 943/2017, de 27 d’octubre

8

Joaquim Forn i Chiarello Conseller d’Interior RD 943/2017, de 27 d’octubre

9

Josep Rull i Andreu Conseller de Territori i Sostenibilitat RD 943/2017, de 27 d’octubre

10

Lluís Puig i Gordi Conseller de Cultura RD 943/2017, de 27 d’octubre

11

Carles Mundó i Blanch Conseller de Justícia RD 943/2017, de 27 d’octubre

12

Dolors Bassa i Andreu Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies RD 943/2017, de 27 d’octubre

13

Santiago Vila i Vicente Conseller d’Empresa i Coneixement Decret 164/2017, de 27 d’octubre

14

Meritxell Serret i Aleu Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació RD 943/2017, de 27 d’octubre

15

Maria Badia i Cutchet Secretària d’Afers Exteriors i de la Unió Europea Decret 166/2017, de 27 d’octubre

16

Melchor Arcarons Rua Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament Decret 167/2017, de 27 d’octubre

17

Albert Serra Martín Secretari general del Departament de Salut Decret 168/2017, de 27 d’octubre

18

Adrià Comella i Carnicé Secretari general del Departament de Justícia Decret 169/2017, de 27 d’octubre

19

Teresa Masjuan i Mateu Directora general d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Decret 170/2017, de 27 d’octubre

20

Josep Rius i Alcaraz Cap de l’Oficina del President de la Generalitat RD 945/2017, de 27 d’octubre

21

Lluís Juncà Pujol Cap de l’Oficina del Vicepresident de la Generalitat RD 945/2017, de 27 d’octubre

22

Carles Viver i Pi-Sunyer President del Consell Assessor per a la Transició Nacional
Director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
RD 945/2017, de 27 d’octubre i RD 954/2017, de 31 d’octubre

23

Albert Royo Marine Secretari general PCM Diplocat RD 945/2017, de 27 d’octubre

24

Martí Anglada i Birulés Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a França RD 945/2017, de 27 d’octubre

25

Sergi Marcén i López Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Regne Unit RD 945/2017, de 27 d’octubre

26

Marie Kapretz Delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Alemanya RD 945/2017, de 27 d’octubre

27

Andrew Scott Davis Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya als Estats Units RD 945/2017, de 27 d’octubre

28

Adam Casals i Jorba Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Àustria RD 945/2017, de 27 d’octubre

29

Luca Bellizzi Cerri Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia RD 945/2017, de 27 d’octubre

30

Ramon Font i Bové Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Portugal RD 945/2017, de 27 d’octubre

31

Francesca Guardiola i Sala Delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Dinamarca RD 945/2017, de 27 d’octubre

32

Ewa Adela Cylwik Delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Polònia RD 945/2017, de 27 d’octubre

33

Eric Hauck Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Croàcia RD 945/2017, de 27 d’octubre

34

Manuel Manonelles i Tarragó Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya davant les organitzacions internacionals amb seu a Ginebra, Estrasburg, París i Viena. RD 945/2017, de 27 d’octubre

35

Ferran Mascarell i Canalda Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Madrid RD 945/2017, de 27 d’octubre

36

Amadeu Altafaj i Tardio Representant permanent davant la Unión Europea RD 945/2017, de 27 d’octubre

37

César Puig i Casañas Secretari general del Departament d’Interior RD 945/2017, de 27 d’octubre

38

Pere Soler i Campins Director general de la Policia RD 945/2017, de 27 d’octubre

39

Josep Lluís Trapero Álvarez Major de l’Escala Superior del Cos de Mossos d’Esquadra Ordre INT/1038/2017, de 28 d’octubre

40

Víctor Cullell i Comellas Secretari per al Desenvolupament de l’Autogovern RD 954/2017, de 31 d’octubre

41

Josep Maria Reniu i Vilamala Director de l’Oficina per a la Millora de les Institucions de l’Autogovern RD 954/2017, de 31 d’octubre

42

Guillem Clapés Cosialls Adjunt a l’Oficina per a la Millora de les Institucions de l’Autogovern RD 954/2017, de 31 d’octubre

43

Lluís Juncà Pujol Secretari general del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda RD 954/2017, de 31 d’octubre

44

Miquel Àngel Escobar Gutiérrez Delegat territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona RD 954/2017, de 31 d’octubre

45

Eudald Casadesús i Barceló Delegat territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona RD 954/2017, de 31 d’octubre

46

Ramón Farré Roure Delegat territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Lleida RD 954/2017, de 31 d’octubre

47

Òscar Peris i Ródenas Delegat territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona RD 954/2017, de 31 d’octubre

48

Francesc Xavier Pallarès Povill Delegat territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Terres de l’Ebre RD 954/2017, de 31 d’octubre

49

Laura Vilagrà Pons Delegada territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Catalunya Central RD 954/2017, de 31 d’octubre

50

Rosa Amorós i Capdevila Delegada territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a l’Alt Pirineu i Aran RD 954/2017, de 31 d’octubre

51

Ana Maria Sànchez Molins Eventual PRE. Adjunta a l’oficina de la Secretaria del Conseller

52

Laura Morgades Herranz Eventual PRE. Adjunt al Gabinet de Comunicació del President

53

M. Isabel Lansac Guasch Eventual PRE. Adjunta al Gabinet de Relacions Externes i Protocol

54

Jose Maria Paris Artigues Eventual PRE. Adjunt al Gabinet de Relacions Externes i Protocol

55

Ramon Pujol Nuñez Eventual PRE. Adjunt al Gabinet de Relacions Externes i Protocol

56

Lluís F. Nuñez De Castro Valles Eventual PRE. Adjunt al Gabinet del Conseller

57

M. Assumpció Cubero Latorre Eventual PRE. Adjunta al Secretari General RESOLUCIÓ PRE/2596/2017, de 28 d’octubre

58

Rahma El Badoui Aloui Eventual PRE. Assessor del president

59

Aleix Clarió Herranz Eventual PRE. Assessor del president en gestió de xarxes socials

60

Juan Martínez Vergel Eventual PRE. Assessor del secretari general RESOLUCIÓ PRE/2599/2017, de 28 d’octubre

61

Xavier Jorda Arias Eventual PRE. Assessor en l’àmbit del món local

62

Salvador Grifell Hernandez Eventual PRE. Assessor en matèria de comunicació digital RESOLUCIÓ PRE/2598/2017, de 28 d’octubre

63

Marc Sanjaume I Calvet Eventual PRE. Assessor en matèria de polítiques comparades d’autogovern RESOLUCIÓ PRE/2604/2017, de 28 d’octubre

64

Pau Bossacoma Busquets Eventual PRE. Eventual PRE. Assessor en matèria d’estudis i coordinació de polítiques públiques RESOLUCIÓ PRE/2595/2017, de 28 d’octubre

65

Jordi Finestres Martínez Eventual PRE. Coordinador de la gestió de la informació i atenció a la ciutadania

66

Jordi Moreso Rodolfo Eventual PRE. Coordinador de l’Oficina del President

67

Maria Dolors Rusines Bonet Eventual PRE. Coordinadora de les polítiques públiques per a l’estat del benestar

68

Sonia Potau Vallverdu Eventual PRE. Coordinadora de projectes en matèria de comunicació RESOLUCIÓ PRE/2603/2017, de 28 d’octubre

69

Pere Martí Colom Eventual PRE. Gabinet de Comunicació del President

70

Carles Fabró Ràfols Eventual PRE. Gabinet de Relacions Externes i Protocol

71

Alexis Serra Rovira Eventual PRE. Gabinet del Conseller

72

Rosa Maria Mestres Guell Eventual PRE. Oficina de Comunicació i del Portaveu del Govern

73

Miren Irune Ulazia Iraolagoitia Eventual PRE. Oficina de la Secretaria del Conseller

74

Susagna Caseras Vives Eventual PRE. Oficina de premsa

75

Francesc Xavier Miret Corretge Eventual PRE. Oficina de protocol

76

Roc Fernàndez Badiella Eventual PRE. Responsable de continguts digitals RESOLUCIÓ PRE/2597/2017

77

Jaume Mestre Anguera Eventual PRE. Responsable de difusió institucional RESOLUCIÓ PRE/2600/2017, de 28 d’octubre

78

Cayetano Enrich López Eventual PRE. Responsable de la Residència del President

79

Mònica Osacar Andreu

 

Eventual PRE. Responsable de publicitat institucional RESOLUCIÓ PRE/2601/2017, de 28 d’octubre

80

Anna Maria Gutiérrez Vila Eventual PRE. Secretaria del President

81

Joan Maria Piqué Fernàndez Eventual PRE. Director del Programa Internacional de Comunicació i Relacions Públiques Eugeni Xammar RESOLUCIÓ PRE/2602/2017, de 28 d’octubre

82

Guillem Clapes Cosialls Eventual VEH. Adjunt a l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern

83

Eugenia Llonch Bonamusa Eventual VEH. Adjunt al responsable de l’oficina del delegat

84

Helena Ricoma Galofre Eventual VEH. Assessor en polítiques transversals

85

Alberto Puig Pascual Eventual VEH. Assessor especial en comunicació d’economia

86

Raül Murcia Tobalo Eventual VEH. Assessor especial en matèria de difusió institucional

87

Sergi Sol Bros Eventual VEH. Gabinet de Comunicació

88

Anna Teixidó Audet Eventual VEH. Gabinet de Relacions Externes i Protocol

89

David Camps Vila Eventual VEH. Gabinet de Relacions Institucionals

90

Cesca Domènech Ruera Eventual VEH. Responsable de l’Oficina del delegat

91

Jose Ramon Fondevilla Isus Eventual VEH. Responsable de l’Oficina del Delegat

92

Josep Mas Febrer Eventual VEH. Responsable de l’Oficina del delegat

93

Maria Teresa Moya Gine Eventual VEH. Responsable de l’Oficina del delegat

94

Ramona Ortin Olesa Eventual VEH. Responsable de l’Oficina del delegat

95

Susanna Quintana Pujol Eventual VEH. Responsable de l’Oficina del delegat

96

Raquel Sans Guerra Eventual VEH. Responsable de l’Oficina del delegat

97

Silvia Sàbat Zapater Eventual VEH. Secretaria del Vicepresident

98

Gerard Vives Fernàndez Eventual EXI. Assessor d’anàlisi estratègica i prospectiva

99

Cristina Bigorda Vargas Eventual EXI. Assessor del grup parlamentari de Catalunya Sí Que Es Pot

100

Jordi Font Renom Eventual EXI. Assessor del grup parlamentari de Junts Pel Sí

101

Jordi Ochoa Oliva Eventual EXI. Assessor del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya

102

Nuria Perez Llavero Eventual EXI. Assessor del grup parlamentari Socialista

103

Alina Perez Barcelo Eventual EXI. Assessor en actuacions i continguts estratègics

104

Carles Rutia Faura Eventual EXI. Assessor en projectes de comunicació

105

Joaquim Torra Pla Director del Centre d’estudis de Temes Contemporanis. EXI

106

Ivan Altisent Fornons Eventual EXI. Gabinet del Conseller

107

Anna Molas Subirats Eventual EXI. Oficina de Comunicació

108

Joana Muñoz Tellez Eventual EXI. Oficina de la Secretaria

109

Andreu Lallana Bendicho Eventual EXI. Oficina de Protocol

110

Debora Miralles Solé Eventual EXI. Oficina de Relacions Institucionals

111

Alejandro Moga Vidal Eventual GAH. Assessor del conseller en les matèries relacionades amb l’Aran

112

Manuel Bardavio Novi Eventual GAH. Assessor en gestió del coneixement, el talent intern i la innovació

113

Esther Martín Beltran Eventual GAH. Assessor en matèria d’habitatge

114

Joan Ignasi Sànchez Santin Eventual GAH. Assessor en matèria d’opinió pública

115

Jordi Cabrafiga Macias Eventual GAH. Gabinet del Conseller

116

Anna Grabalosa Font Eventual GAH. Oficina de Comunicació

117

Montserrat Comas Valls Eventual GAH. Oficina de la Secretaria

118

Maria Sedó Guiu Eventual GAH. Oficina de Protocol

119

Elena Domènech Moral Eventual GAH. Oficina de Relacions Institucionals

120

Roger Mestre Fàbregas Eventual GAH. Responsable. Relacions amb cases regionals d’altres comunitats autònomes a Catalunya

121

Anna Jolonch Anglada Eventual ENS. Assessor del conseller en matèria de polítiques educatives comparades

122

Xavier Bosch Garcia Eventual ENS. Assessor en l’aplicació del pla departamental

123

Luis Font Espinós Eventual ENS. Assessor en matèria de seguiment i comunicació en l’àmbit d’ensenyament

124

Ima Mis Cabeza Eventual ENS. Gabinet del Conseller

125

Enric Domingo Díaz Eventual ENS. Oficina de Comunicació

126

M.del Pilar Sarroca Diez Eventual ENS. Oficina de la Secretaria del Conseller

127

Gerard Piñol Sabino Eventual ENS. Oficina de Protocol

128

Pol Xart Terradellas Eventual ENS. Oficina de Relacions Institucionals

129

Miquel Ferret Miralles Eventual SLT. Gabinet del Conseller

130

Marc Bataller Serra Eventual SLT. Oficina de comunicació

131

Elvira Duran Costell Eventual SLT. Oficina de la Secretaria del Conseller

132

Ana Maria Mas Mata Eventual SLT. Oficina de Protocol

133

Miquel Casares Roca Eventual SLT. Oficina de Relacions Institucionals

134

Guillem d’Efak Fullana Ferre Eventual SLT. Responsable de comunicació estratègica

135

Eduard Illa Massuet Eventual SLT. Responsable de comunicació institucional

136

Marc Ramentol Sintàs Eventual SLT. Responsable de l’Oficina d’Anàlisi i Estratègia

137

Meritxell Sala Queralto Eventual INT. Adjunt al cap del Gabinet del Conseller

138

Xavier Tomás Blanquet Eventual INT. Assessor del conseller en l’àmbit de la comunicació corporativa

139

Josep Ramon Morell Sau Eventual INT. Assessor en matèria de seguretat pública

140

Núria Colomé Rodríguez Eventual INT. Coordinadora de Relacions amb l’administració Local

141

Pere Ferrer Sastre Eventual INT. Gabinet del Conseller

142

Esther Sastre Papaseit Eventual INT. Oficina de Comunicació

143

Núria Gil Jovells Eventual INT. Oficina de la Secretaria del Conseller

144

F.Xavier Ponsa Castro Eventual INT. Oficina de Protocol

145

Laura Méndez Pérez Eventual INT. Oficina de Relacions Institucionals

146

Roger Rosich Balcells Eventual TES. Adjunt al cap del Gabinet del Conseller

147

Maria Cristina Buesa Trujillo Eventual TES. Assessor del conseller

148

Josep Rafus Isern Eventual TES. Assessor del conseller per a les relacions amb governs locals i el territori

149

José Recaredo Vidiella Roca Eventual TES. Assessor especial del conseller

150

Emilio Alberich Oyonarte Eventual TES. Gabinet del Conseller

151

Eva Maria Godas Abril Eventual TES. Oficina de Comunicació

152

Núria Nin Gomez Eventual TES. Oficina de la Secretaria del Conseller

153

Alejandro Mañe Magri Eventual TES. Oficina de Protocol

154

Albert Farré Marzo Eventual TES. Oficina de Relacions Institucionals

155

Raquel Viloca Robles Eventual CLT. Adjunt al cap del Gabinet del Conseller

156

Madeline Carey Eventual CLT. Assessor en matèria de comunicació i difusió

157

Jordi Cabré Trias Eventual CLT. Assessor en matèria de coneixements culturals i projecció externa

158

Àfrica Masó Sumsi Eventual CLT. Assessor en matèria de relacions externes d’àmbit cultural

159

Joaquim Bohils Cuberta Eventual CLT. Gabinet del Conseller

160

Hugo Cortés Fernàndez Eventual CLT. Oficina de Comunicació

161

Àngela Martí Ametller Eventual CLT. Oficina de la Secretaria del Conseller

162

Roser Gatell Pujol Eventual CLT. Oficina de Protocol

163

Gemma Brugués Clopés Eventual CLT. Oficina de Relacions Institucionals

164

Eduardo Gil Carbó Eventual JUS. Assessor en dades massives i anàlisi de demanda social

165

Ana Rubio Carbó Eventual JUS. Assessor en matèria de formació, tecnologies d’informació i comunicació interna

166

Sònia Navarrete Perez Eventual JUS. Assessor en planificació estratègica

167

Mercè Salvat Guinjoan Eventual JUS. Gabinet del Conseller

168

Oriol Burgada Mascaró Eventual JUS. Oficina de Comunicació

169

Mònica Casals Serra Eventual JUS. Oficina de la Secretaria del Conseller

170

Susana Cucurella Vila Eventual JUS. Oficina de protocol

171

Oriol Sagrera Saula Eventual JUS. Oficina de Relacions Institucionals

172

Gregori Martínez Palome Eventual TSF. Assessor del conseller

173

Maria del Carme Porta Abad Eventual TSF. Assessor en matèria d’igualtat i ciutadania

174

Paula Terribas Junquera Eventual TSF. Gabinet del Conseller

175

Laura Aubert Ribas Eventual TSF. Oficina de Comunicació

176

Rosa Maria Cassà Vila Eventual TSF. Oficina de la Secretaria del Conseller

177

Sonia Claveras Orcau Eventual TSF. Oficina de Protocol

178

Nil Papiol Champagne Eventual TSF. Oficina de Relacions Institucionals

179

Meritxell Benedi Altes Eventual TSF. Responsable de projectes estratègics

180

Carles Mas Lloveras Eventual EMC. Adjunt al cap del Gabinet del Conseller

181

Carles Arboli Padrosa Eventual EMC. Assessor del conseller en projectes transversals RESOLUCIÓ EMC/2591/2017, de 7 de novembre

182

Jesus Martinell Campanera Eventual EMC. Assessor del conseller en projectes de comunicació RESOLUCIÓ EMC/2591/2017, de 7 de novembre

183

Lluís Pitarch Casas Eventual EMC. Oficina de Relacions Institucionals RESOLUCIÓ EMC/2591/2017, de 7 de novembre

184

Carles Ribera Rustullet Eventual EMC. Gabinet del Conseller RESOLUCIÓ EMC/2591/2017, de 7 de novembre

185

Andreu Sagarra Figueras Eventual EMC. Oficina de Protocol RESOLUCIÓ EMC/2591/2017, de 7 de novembre

186

Olga Solé Mula Eventual EMC. Assessor del conseller en polítiques sectorials RESOLUCIÓ EMC/2591/2017, de 7 de novembre

187

Marta Vidal Marco Eventual EMC. Oficina de Comunicació RESOLUCIÓ EMC/2591/2017, de 7 de novembre

188

Dolors Vilarrodona Serrat Eventual EMC. Oficina de la Secretaria del Conseller RESOLUCIÓ EMC/2591/2017, de 7 de novembre

189

Susana Maria Sainz Trapaga Garcia Eventual ARP. Adjunt al Cap del Gabinet del Conseller

190

Bernat Costas Castilla Eventual ARP. Assessor del conseller

191

David Vila Ligero Eventual ARP. Assessor en matèria d’acció territorial

192

Jordi Salvador Nicolau Eventual ARP. Gabinet del Conseller

193

Gemma Pujol Valles Eventual ARP. Oficina de Comunicació

194

Gemma Español Cornet Eventual ARP. Oficina de la Secretaria del Conseller

195

Clara Lobo Baquer Eventual ARP. Oficina de Protocol

196

Alba Balcells Barril Eventual ARP. Oficina de Relacions Institucionals

197

 Roger Buch Ros Eventual EXI. Responsable del Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica

198

 Jaume Sobrequés Callico Eventual EXI. Director del Centre d’Història Contemporània de Catalunya

199-234

36 persones Personal delegacions a l’exterior Pendent confirmació via dret d’accés a la informació

235-254

20 persones Personal del Diplocat Pendent confirmació via dret d’accés a la informació

255

Antoni Molons i Garcia Secretari de Difusió i Atenció Ciutadana REIAL DECRET 168/2018, de 16 de març

256

Annabel Marcos Vila Directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya REIAL DECRET 211/2018, de 6 d’abril

257

Marina Borrell i Falcó Directora general de Relacions Exteriors REIAL DECRET 231/2018, de 19 d’abril

258

Agustí Colomines i Companys Director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya Font: El Periodico, de 19 d’abril

259

Patrícia Plaja Pérez Cap de Comunicació dels Mossos d’Esquadra Font: La Vanguardia , de 28 d’abril

1.5 PERSONES NO SELECCIONADES

Ens consta que l’Administració de l’Estat ha vetat la selecció de persones per cobrir llocs vacants (interinatges, llocs de reforç), en particular, de persones amb vinculació de caràcter eventual, integrades en els equips de les conselleries, que havien quedat automàticament cessades com a conseqüència del cessament de les persones que les havien nomenat.

Es tracta de persones que complien els requisits previstos en les convocatòries, el nomenament de les quals havia estat proposat per l’òrgan de selecció corresponent. Encara no s’ha pogut esbrinar el nombre de persones afectades, que es tractarà d’esbrinar per la via de l’exercici del dret d’accés a la informació pública. En qualsevol cas, posa en relleu el control de l’Administració de l’Estat sobre la cobertura de llocs de base, així com la seva oposició a cobrir-ne alguns amb les persones proposades, la qual cosa comporta que quedin vacants, amb la pèrdua del capital humà corresponent

II. ORGANISMES AFECTATS

2.1 ORGANISMES SUPRIMITS

 NOMBRE

 NOM

CREACIÓ

 SUPRESSIÓ

1

Oficina del President de la Generalitat Decret 385/2004, de 21 de setembre, pel qual es regulen l’estructura i les funcions de l’Oficina de la Presidència de la Generalitat RD 945/2017, de 27 de octubre

2

Oficina del Vicepresident de la Generalitat Decret 33/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda RD 945/2017, de 27 de octubre

3

Consell Assessor per a la Transició Nacional Decret 113/2013, de 12 de febrer, de creació del Consell Assessor per a la Transició Nacional RD 945/2017, de 27 de octubre

4

Comissió especial sobre la violació de drets fonamentals en Catalunya Acord GOV/138/2017, de 2 d’octubre, pel qual es crea la Comissió especial sobre la violació de drets fonamentals a Catalunya RD 945/2017, de 27 de octubre

5

Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM- DIPLOCAT) Decret 149/2012, de 20 de novembre, de modificació dels Estatuts i de la denominació del Patronat Catalunya Món, que esdevé Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) RD 945/2017, de 27 de octubre. Dissolució: Orden AEC/1229/2017, de 15 de diciembre

6

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a  França. Decret 49/2008, d’11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França. RD 945/2017, de 27 de octubre

7

Delegació del Govern de la Generalitat  de Catalunya a  Regne Unit Decret 50/2008, d’11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya al Regne Unit RD 945/2017, de 27 de octubre

8

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Alemanya. Decret 51/2008, d’11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Alemany RD 945/2017, de 27 de octubre

9

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Àustria Decret 167/2014, de 23 de desembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Àustria RD 945/2017, de 27 de octubre

10

Delegació del Govern de la Generalitat  de Catalunya a Italià Decret 168/2014, de 23 de desembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia RD 945/2017, de 27 de octubre

11

Delegació del Govern de la Generalitat  de Catalunya a Marroc Decret 103/2015, de 16 de juny, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya al Marroc RD 945/2017, de 27 de octubre

12

Delegació del Govern de la Generalitat  de Catalunya a la Santa Seu Decret 104/2015, de 16 de juny, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Santa Seu RD 945/2017, de 27 de octubre

13

Delegació del Govern de la Generalitat  de Catalunya a Portugal Decret 105/2015, de 16 de juny, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Portugal RD 945/2017, de 27 de octubre

14

Delegació del Govern de la Generalitat  de Catalunya a Dinamarca Decret 290/2016, de 6 de setembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Dinamarca RD 945/2017, de 27 de octubre

15

Delegació del Govern de la Generalitat  de Catalunya a Polònia  Decret 291/2016, de 6 de setembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Polònia RD 945/2017, de 27 de octubre

16

Delegació del Govern de la Generalitat  de Catalunya a Croàcia Decret 292/2016, de 6 de setembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Croàcia RD 945/2017, de 27 de octubre

17

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant les organitzacions internacionals amb seu Ginebra Decret 32/2017, d’11 d’abril, de modificació del Decret 49/2008, d’11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França. RD 945/2017, de 27 de octubre

18

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant les organitzacions internacionals amb seu a Estrasburg Decret 32/2017, d’11 d’abril, de modificació del Decret 49/2008, d’11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França. RD 945/2017, de 27 de octubre

19

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant les organitzacions internacionals amb seu París Decret 32/2017, d’11 d’abril, de modificació del Decret 49/2008, d’11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França. RD 945/2017, de 27 de octubre

20

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya als Estats Units Decret 179/2008, de 9 de setembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya als Estats Units d’Amèrica RD 945/2017, de 27 de octubre

21

Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern Decret 266/2016, de 5 de juliol, de reestructuració del Departament de la Presidència. RD 945/2017, de 27 de octubre

22

Oficina per a  la Millora de les Institucions d’Autogovern Decret 40/2017, de 2 de maig,  de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i de Economia i Hisenda RD 945/2017, de 27 de octubre

23

Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’autogovern Decreto 205/2016, de 1 de març, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’autogovern RD 945/2017, de 27 de octubre

 

2.2 ORGANISMES DISSOLTS

 

 NOMBRE

 NOM

 CONSTITUCIÓ

 DISSOLUCIÓ

1

Parlament de Catalunya XI Legislatura constituïda el 26 d’octubre de 2015 RD 946/2017, de 27 de octubre, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña y de su disolución

2

DIPLOCAT (consorci interadministratiu) Decret 149/2012, de 20 de novembre, de modificació dels Estatuts i de la denominació del Patronat Catalunya Món, que esdevé Patronat CatalunyaMón – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) Orden AEC/1229/2017, de 15 de diciembre

 

2.3 ORGANISMES INTERVINGUTS

 NOMBRE

 NOM

 INTERVENCIÓ

1

Presidència de la Generalitat Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Presidencia del Senado

2

Vicepresidència de la Generalitat

3

Govern  de la Generalitat de Catalunya Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Presidencia del Senado

4

Administració de la Generalitat de Catalunya RD 944/2017, de 27 de octubre

III. ALTRES DANYS 

1. Decaïment d’iniciatives normatives

1.1 Decaïment d’iniciatives legislatives en tràmit al Parlament com a conseqüència de la dissolució del Parlament per part del Govern espanyol

 

 NOMBRE

 INICIATIVA

 FONT

71 Totes les iniciatives vigents i no finalitzades en la XI Legislatura RD 946/2017, de 27 d’octubre

Projectes de llei decaiguts (9)

1

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives.
Publicades les esmenes a l’articulat (28.03.17). Tràmit següent que hagués correspost: elaboració de l’informe de la Ponència.
www.parlament.cat

Base de dades del Sistema d’Informació de l’Activitat Parlamentària (SIAP)

2

Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública

Publicat el nomenament de la Ponència (2.05.17). Tràmit següent que hagués correspost: compareixences.

200-00009/11

Base de dades SIAP

3

Projecte de llei de modificació de la Llei 5/1986, del 17 d’abril, de creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat

Tramitació per lectura única. Tràmit següent que hagués correspost: debat i votació.

200-00012/11

Base de dades SIAP

4

Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

Publicat el dictamen de la Comissió i l’informe de la Ponència (14.09.17). Tràmit següent que hagués correspost: debat final.

200-00014/11

Base de dades SIAP

5

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger

Publicades les esmenes subsegüents al dictamen del CGE (7.09.17). Tràmit següent que hagués correspost: debat final en el Ple.

200-00017/11

Base de dades SIAP

6

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Publicades les esmenes a l’articulat (03.08.2017). Tràmit següent que hagués correspost: elaboració de l’informe de la Ponència.

200-00023/11

Base de dades SIAP

7

Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris

Publicades les esmenes a la totalitat (13.10.17). Tràmit següent que hagués correspost: debat de totalitat.

200-00025/11

Base de dades SIAP

8

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Publicades les esmenes a la totalitat (26.10.17). Tràmit següent que hagués correspost: debat de totalitat.

200-00026/11

 

Base de dades SIAP

9

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya

Presentada la iniciativa i sol·licitud de tramitació pel procediment de lectura única (26.10.17)

200-00027/11

Base de dades SIAP

   Proposicions de llei decaigudes (56)

10

Proposició de llei sobre l’audiovisual www.parlament.cat

Base de dades del Sistema d’Informació de l’Activitat Parlamentària (SIAP)

11

Proposició de llei sobre la regulació de la situació administrativa especial de segona activitat del cos de Mossos d’Esquadra, dels cossos de policies locals i del cos de Bombers de la Generalitat www.parlament.cat

Base de dades SIAP

12

Proposició de llei d’espais agraris www.parlament.cat

Base de dades SIAP

13

Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat www.parlament.cat

Base de dades SIAP

14

Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions www.parlament.cat

Base de dades SIAP

15

Proposició de llei d’estabilitat pressupostària www.parlament.cat

Base de dades SIAP

16

Proposició de llei de derogació de les multes lingüístiques en l’àmbit del consum www.parlament.cat

Base de dades SIAP

17

Proposició de llei de l’eliminació dels mòduls prefabricats als centres educatius públics de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

18

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès www.parlament.cat

Base de dades SIAP

19

Proposició de llei contra l’abús bancari www.parlament.cat

Base de dades SIAP

20

Proposició de llei de creació i finançament del Sistema d’Escoles Bressol de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

21

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès www.parlament.cat

Base de dades SIAP

22

Proposició de llei de reforma de la Llei del Consell de Garanties Estatutàries www.parlament.cat

Base de dades SIAP

23

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès www.parlament.cat

Base de dades SIAP

24

Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció www.parlament.cat

Base de dades SIAP

25

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació al cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d’Esquadra i al de les policies locals www.parlament.cat

Base de dades SIAP

26

Proposició de llei de foment del desenvolupament rural sostenible en la programació i l’execució del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 finançat per la Unió Europea www.parlament.cat

Base de dades SIAP

27

Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès www.parlament.cat

Base de dades SIAP

28

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les dones víctimes de la violència de gènere www.parlament.cat

Base de dades SIAP

29

Proposició de llei de coordinació de la farmàcia assistencial per al millorament del sistema de salut www.parlament.cat

Base de dades SIAP

30

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

 

www.parlament.cat

Base de dades SIAP

31

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer d’habitatges socials i assequibles www.parlament.cat

Base de dades SIAP

32

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

33

Proposició de llei de mesures urgents per al millorament de la qualitat en la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris www.parlament.cat

Base de dades SIAP

34

Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de dependència www.parlament.cat

Base de dades SIAP

35

Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació www.parlament.cat

Base de dades SIAP

36

Proposició de llei d’accés als llibres de text per mitjà d’un sistema de préstec www.parlament.cat

Base de dades SIAP

37

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer d’habitatges socials i assequibles www.parlament.cat

Base de dades SIAP

38

Proposició de llei de mesures urgents per a la prevenció i tractament de les situacions de maltractament de menors en l’àmbit educatiu www.parlament.cat

Base de dades SIAP

39

Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les persones físiques a Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

40

Proposició de llei de mesures urgents de protecció dels més desafavorits amb relació a l’accés als subministraments bàsics www.parlament.cat

Base de dades SIAP

41

Proposició de llei de modificació de la legislació de Catalunya en matèria audiovisual www.parlament.cat

Base de dades SIAP

42

Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès www.parlament.cat

Base de dades SIAP

43

Proposició de llei electoral de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

44

Proposició de llei de garantia del temps màxim de resposta en l’atenció sanitària www.parlament.cat

Base de dades SIAP

45

Proposició de llei de mesures urgents de racionalització del temps dedicat per l’alumnat a activitats acadèmiques fora de l’horari lectiu www.parlament.cat

Base de dades SIAP

46

Proposició de llei de reforma de l’impost de successions i donacions www.parlament.cat

Base de dades SIAP

47

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea www.parlament.cat

Base de dades SIAP

48

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys www.parlament.cat

Base de dades SIAP

49

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari www.parlament.cat

Base de dades SIAP

50

Proposició de llei de matèria audiovisual www.parlament.cat

Base de dades SIAP

51

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

52

Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

53

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació www.parlament.cat

Base de dades SIAP

54

Proposició de llei de l’Administració tributària catalana www.parlament.cat

Base de dades SIAP

55

Proposició de llei de règim jurídic català www.parlament.cat

Base de dades SIAP

56

Proposició de llei integral de protecció social catalana www.parlament.cat

Base de dades SIAP

57

Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

58

Proposició de llei de reforma horària www.parlament.cat

Base de dades SIAP

59

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, per a l’eliminació dels concerts de les escoles que separen per sexes www.parlament.cat

Base de dades SIAP

60

Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc www.parlament.cat

Base de dades SIAP

61

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, pel que fa a l’eliminació dels concerts dels centres docents que separen per sexe www.parlament.cat

Base de dades SIAP

62

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, pel que fa als criteris de tancament de centres www.parlament.cat

Base de dades SIAP

63

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, per a garantir la laïcitat www.parlament.cat

Base de dades SIAP

64

Proposició de llei de creació d’un marc normatiu estable sobre el servei de menjador escolar www.parlament.cat

Base de dades SIAP

65

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa www.parlament.cat

Base de dades SIAP

   

Proposicions de llei d’iniciativa legislativa popular

66

Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 www.parlament.cat

Base de dades del Sistema d’Informació de l’Activitat Parlamentària (SIAP)

67

Proposició de llei del sistema educatiu de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

68

Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre www.parlament.cat

Base de dades SIAP

69

Proposició de llei sobre la conciliació de la vida laboral i la familiar i la lluita contra la violència de gènere i l’assetjament laboral en les administracions públiques de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

70

Proposició de llei electoral de Catalunya www.parlament.cat

Base de dades SIAP

71

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge www.parlament.cat

Base de dades SIAP

 

1.2 Decaïment d’iniciatives legislatives en tràmit a Govern

NOMBRE

DECAÏMENT D’INICIATIVES LEGISLATIVES EN TRÀMIT A GOVERN

FONT

OBSERVACIONS

 

1

Avantprojecte de llei de modificació del text refós de la llei de caixes d’estalvi de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, d’11 de març Fonts internes. Webs i intranets gencat Previst per al Govern de 26.10.2017.

2

Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya Fonts internes. Webs i intranets gencat Setembre-octubre 2017.

3

Avantprojecte de llei d’ordenació del litoral Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern de 17.10.2017.

4

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de caça Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern 4.7.2017.

5

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells Fonts internes. Webs i intranets gencat Previst per al Govern de 26.10.2017.

6

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei per a la d’adaptació de la societat catalana a l’envelliment Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern 25.7.2017.

7

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les activitats econòmiques Fonts internes. Webs i intranets gencat Previst per al Govern de 26.10.2017.

8

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern el 12.9.2017.

9

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya. Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern el 18.7.2017.

10

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei sobre serveis funeraris Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern el 18.7.2017.

11

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei del patrimoni de la Generalitat Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern el 18.7.2017

12

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern el 20.6.2017.

13

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya Fonts internes. Webs i intranets gencat Última actuació del Govern el 9.5.2017.

14

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells Fonts pròpies A més del perjudici objectiu que causa la paralització de l’acció de Govern en general,aquest avantprojecte preveia que els ingressos derivats de l’impost es destinessin a la dotació del fons climàtic. La creació de l’impost responia als objectius de la Decisió 1386/2013/UE el Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, relativa al Programa General d’Acció de la Unió en matèria de Medi Ambient fins al 2020 “Viure bé, respectant els límits del nostre planeta”.

15

Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les activitats econòmiques Fonts pròpies L’objectiu bàsic de la iniciativa era la implantació d’un nou tribut mediambiental que, comportés l’assumpció per part dels agents econòmics dels costos mediambientals que provoquen en el desenvolupament de la seva activitat econòmica. La creació de l’impost responia als objectius de la Decisió 1386/2013/UE el Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, relativa al Programa General d’Acció de la Unió en matèria de Medi Ambient fins al 2020 “Viure bé, respectant els límits del nostre planeta”.

16

Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya Fonts pròpies L’avantprojecte havia de donar un marc jurídic actual i ajustat a les cambres oficials de comerç , indústria, i navegació; així com facilitar la col·laboració amb les diferents administracions.

 

1.3 Iniciatives reglamentàries decaigudes

NOMBRE

INICIATIVA REGLAMENTÀRIA

FONT

OBSERVACIONS

1 Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya Fonts internes. Web gencat
2 Projecte de decret sobre el Parc Natural del Montseny i sobre els espais del PEIN el Montseny i Cingles de Bertí Fonts internes. Web gencat
3 Projecte de decret pel qual es regulen les condicions i les normes d’organització per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part de les infermeres i els infermers Fonts internes. Web gencat
4 Projecte de decret pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’administració de finques Fonts internes. Web gencat
5 Projecte de decret del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals Fonts internes. Web gencat
6 Projecte de decret pel qual es modifiquen les delimitacions del Parc Naturals de l’Alt Pirineu i de l’espai del PEIN Alt Pirineu, previstes en el Decret 194/2008, d’1 d’agost, de declaració del Parc Natural de l’Alt Pirineu Fonts internes. Web gencat
7 Projecte de decret pel qual es regula la Comissió de Delimitació Territorial Fonts internes. Web gencat La Comissió Jurídica Assesora (CJA) va emetre el dictamen corresponent (28.9.17)
8 Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant Fonts internes. Web gencat
9 Projecte de decret pel qual es regula la recollida, el transport, el condicionament, la comercialització i el consum de caça silvestre Fonts internes. Web gencat
10 Projecte de decret de venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final Fonts internes. Web gencat La CJA va emetre el dictamen corresponent (2.11.17)
11 Elaboració d’un projecte de decret sobre la concertació territorial en l’àmbit de l’ocupació Fonts internes. Web gencat
12 Elaboració d’un projecte de decret per aprovar el reglament sobre la utilització d’armes per part dels membres del Cos d’Agents Rurals Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
13 Elaboració d’un projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
14 Elaboració d’un projecte de decret per a l’aprovació del pla territorial sectorial d’habitatge Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
15 Elaboració d’un projecte de decret per aprovar el reglament de situacions residencials sense títol habilitant , en habitatges propietat o gestionats per administracions o entitats públiques

 

Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
16 Avantprojecte de decret sobre el Registre de Grups d’Interès de Catalunya Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
17 Elaboració d’un projecte de decret per aprovar el reglament sobre demarcació registral Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
18 Elaboració d’un projecte de decret per aprovar el reglament relatiu a la forma de representació, al règim de designació dels representants, a la concreció de les funcions i altres aspectes funcionals de la Taula Social del Transport Públic de Catalunya Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
19 Elaboració d’un projecte de decret per a la creació de l’Observatori de l’Equitat en el sistema educatiu no universitari Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
20 Elaboració d’un projecte de decret regulador de l’ACTIC. Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
21 Projecte de decret dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre a Catalunya Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
22 Projecte d’ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
23 Projecte d’ordre per la qual s’aprova el reglament del Registre electrònic de voluntats digitals Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
24 Elaboració d’un projecte d’ordre per a l’aprovació de l’índex de referència del lloguer d’habitatges Fonts internes. Web gencat Consulta pública prèvia tancada.
25 Projecte de decret de reglament de turisme Fonts pròpies La paralització del projecte de decret suposa una suspensió en la regulació del sector del truisme, que causa greus perjudicis a les administracions i als particulars que esperaven la regulació pel que fa a l’econòmica col·laborativa (llars compartides)
26 Projecte de decret pel qual es regulen les condicions i les normes d’organització per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part de les infermeres i els infermers Fonts pròpies Perjudici en el funcionament normal de la sanitat pública catalana

2. Altres danys institucionals

2.1 Indefensió jurídica i pèrdua d’accions

NOMBRE

INDEFENSIÓ JURÍDICA I PÈRDUA D’ACCIONS

FONT

OBSERVACIONS

1 El Govern de la Generalitat no ha pogut recórrer contra l’acord del Ple del Senat pel qual s’aproven les mesures requerides pel Govern, a l’empara de l’article 155 de la Constitució, publicat mitjançant Resolució de 27 d’octubre de 2017, de la presidència del Senat (BOE núm. 260, de 27 d’octubre de 2017) i tampoc no ha pogut recórrer contra tots els reials decrets dictat en virtut d’aquest acord com el de cessament del president de la Generalitat, el vicepresident i tots els vonsellers, el cessament de diversos alts càrrecs, la dissolució del Parlament de Catalunya etc. S’impedeix la defensa del Govern de Catalunya.
2 Impossibilitat de defensa jurídica de la Generalitat de les obres del Museu de Lleida adquirides procedents del Monestir de Sixena Diari Nació digital i Diari El Nacional No es permet la presentació d’accions de defensa del patrimoni català.
3 Indefensió de la Generalitat al limitar la defensa dels seus interessos pel que fa a les obres de Sixena traslladades emprant l’ús de la força Diari Nació digital De Vigo obliga a la Generalitat a retirar un recurs per l’ús de la força en el trasllat de les obres de Sixena.
4 El Tribunal Constitucional paralitza la tramitació del recurs contra la llei de voluntats digitals catalana perquè el govern català no hi pot presentar al·legacions CCMA No es permet la presentació d’accions de defensa de la normativa catalana.
5 Manca de transparència, ja que es declara secreta l’actuació policial de l’1-O Diari El país Impossibilitat d’accés a la informació relativa a la violència policial del dia 1 d’octubre del 2017, que dificulta la investigació i l’eventual presentació de denúncies.
6 No personació en la causa contra la violència policial de l’1 d’octubre Fonts pròpies Impedeix la defensa dels interessos públics bé en el rescabalament del cost dels béns destrossats per la violència policial bé en la depuració de responsabilitats.
7 Impossibilitat de reunió de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat- Estat la qual té atribuïda, entre altres funcions, la solució extraprocessal de controvèrsies no formalitzades davant el Tribunal Constitucional d’acord amb allò previst a l’article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional Fonts pròpies La impossibilitat de reunió de la Subcomissió ha implicat que no s’hagin pogut portar a terme negociacions en relació a la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni i la Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut i s’hagin interposat recursos d’inconstitucionalitat contra aquestes dues lleis.
8 Impossibilitat de plantejament de sol·licituds d’obertura de noves negociacions Fonts pròpies Vulneració de la capacitat de defensa de l’àmbit competencial propi per part de la Generalitat de Catalunya i posant de manifest la supressió de l’autonomia política de la Generalitat de Catalunya.
9 Supressió i dissolució del DIPLOCAT Fonts pròpies A nivell indirecte caldrà tenir present els costos associats a la gestió de la supressió, sobretot tenint present la manera com s’ha efectuat aquesta, sense seguir el procediment de supressió dels consorcis establert legalment a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, la qual cosa comporta una situació de manca absoluta de seguretat jurídica.
10 Liquidació directa del DIPLOCAT pel Consejo de Ministros Fonts Pròpies Sense passar pel CT, s’inclou un Acord en el Consejo de Ministros pel qual “se dispone la liquidación del Patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) y se constituye un órgano liquidador para este cometido.”
11 Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel govern espanyol contra la llei catalana del comerç, serveis i fires, i en conseqüència es suspèn la normativa. Diari El món El TC ha suspès el termini per a la presentació d’al·legacions per part de la Generalitat mentre està vigent l’aplicació de l’article 155 “per evitar un conflicte” en la defensa dels interessos de l’Estat i de Catalunya. Dit d’una altra manera: El Constitucional s’ha carregat un tràmit tant propi d’una democràcia com el de presentació d’al·legacions mentre hi hagi el 155 en vigor.
12 El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern espanyol contra la Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya Fonts pròpies El TC ha suspès el termini per a la presentació d’al·legacions per part de la Generalitat mentre està vigent l’aplicació de l’article 155 “per evitar un conflicte” en la defensa dels interessos de l’Estat i de Catalunya. Dit d’una altra manera: El Constitucional s’ha carregat un tràmit tant propi d’una democràcia com el de presentació d’al·legacions mentre hi hagi el 155 en vigor.
13 El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern espanyol contra la Llei 21/2017, de 20 de setembre, de l’Agència Catalana de Protecció Social Fonts pròpies El TC ha suspès el termini per a la presentació d’al·legacions per part de la Generalitat mentre està vigent l’aplicació de l’article 155 “per evitar un conflicte” en la defensa dels interessos de l’Estat i de Catalunya. Dit d’una altra manera: El Constitucional s’ha carregat un tràmit tant propi d’una democràcia com el de presentació d’al·legacions mentre hi hagi el 155 en vigor.
14 El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern espanyol contra la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic Fonts pròpies El TC ha suspès el termini per a la presentació d’al·legacions per part de la Generalitat mentre està vigent l’aplicació de l’article 155 “per evitar un conflicte” en la defensa dels interessos de l’Estat i de Catalunya. Dit d’una altra manera: El Constitucional s’ha carregat un tràmit tant propi d’una democràcia com el de presentació d’al·legacions mentre hi hagi el 155 en vigor.
15 El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern espanyol contra la el Decret Llei 5/2017, d’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places Fonts pròpies El TC ha suspès el termini per a la presentació d’al·legacions per part de la Generalitat mentre està vigent l’aplicació de l’article 155 “per evitar un conflicte” en la defensa dels interessos de l’Estat i de Catalunya. Dit d’una altra manera: El Constitucional s’ha carregat un tràmit tant propi d’una democràcia com el de presentació d’al·legacions mentre hi hagi el 155 en vigor.
16 El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern espanyol contra Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis Fonts pròpies El TC ha suspès el termini per a la presentació d’al·legacions per part de la Generalitat mentre està vigent l’aplicació de l’article 155 “per evitar un conflicte” en la defensa dels interessos de l’Estat i de Catalunya. Dit d’una altra manera: El Constitucional s’ha carregat un tràmit tant propi d’una democràcia com el de presentació d’al·legacions mentre hi hagi el 155 en vigor.
17 El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern espanyol contra la Llei 9/2017, del 27 de juny d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut. Fonts pròpies El TC ha suspès el termini per a la presentació d’al·legacions per part de la Generalitat mentre està vigent l’aplicació de l’article 155 “per evitar un conflicte” en la defensa dels interessos de l’Estat i de Catalunya. Dit d’una altra manera: El Constitucional s’ha carregat un tràmit tant propi d’una democràcia com el de presentació d’al·legacions mentre hi hagi el 155 en vigor.
18 El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern espanyol contra la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre els grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre els elements radiotòxics, sobre les begudes ensucrades i sobre emissions de diòxid de carboni. Fonts pròpies El TC ha suspès el termini per a la presentació d’al·legacions per part de la Generalitat mentre està vigent l’aplicació de l’article 155 “per evitar un conflicte” en la defensa dels interessos de l’Estat i de Catalunya. Dit d’una altra manera: El Constitucional s’ha carregat un tràmit tant propi d’una democràcia com el de presentació d’al·legacions mentre hi hagi el 155 en vigor.
19 El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern espanyol contra la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial. Fonts pròpies El TC ha suspès el termini per a la presentació d’al·legacions per part de la Generalitat mentre està vigent l’aplicació de l’article 155 “per evitar un conflicte” en la defensa dels interessos de l’Estat i de Catalunya. Dit d’una altra manera: El Constitucional s’ha carregat un tràmit tant propi d’una democràcia com el de presentació d’al·legacions mentre hi hagi el 155 en vigor.
20 El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs presentat per part del Parlament de Catalunya contra l’Acord del Ple del Senat de 27 d’octubre de 2017 pel qual s’aproven les mesures requerides pel Govern , a l’empara de l’article 155 de la Constitució, així com contra totes les disposicions que s’han dictat, sense solució de continuïtat, en desenvolupament o com complement o addició dels mesures mencionades, per constituir una unitat normativa però el Govern català no pot presentar-hi al·legacions. Fonts pròpies El TC ha suspès el termini per a la presentació d’al·legacions per part de la Generalitat mentre està vigent l’aplicació de l’article 155 amb la qual cosa la resolució dels recurs es produirà en un moment en el qual ja haurà desaparegut el seu objecte, és a dir, s’impedeix la tramitació de la impugnació de les mesures fins que aquestes ja no siguin efectives.
21 El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs presentat per part de de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea del Congrés dels Diputats contra l’Acord del Ple del Senat de 27 d’octubre de 2017 pel qual s’aproven les mesures requerides pel Govern , a l’empara de l’article 155 de la Constitució però el Govern català no pot presentar-hi al·legacions. Fonts pròpies El TC ha suspès el termini per a la presentació d’al·legacions per part de la Generalitat mentre està vigent l’aplicació de l’article 155 amb la qual cosa la resolució dels recurs es produirà en un moment en el qual ja haurà desaparegut el seu objecte, és a dir, s’impedeix la tramitació de la impugnació de les mesures fins que aquestes ja no siguin efectives.
22 El govern espanyol prohibeix a l’advocat de la Generalitat la defensa de Santi Vila en el cas Sixena. Font: Nació Digital La defensa del conseller d’acord amb la Llei 7/1996 correspon als advocats i advocades de la Generalitat.
23 L’Estat aprofita el 155 per sumar la Generalitat a les demandes contra Mas i li demana els costos processals. Font: El Nacional Imposició d’una voluntat política, per sobre del criteri jurídic ja defensat pels serveis jurídics de la Generalitat abans de la seva intervenció.
24 Impossibilitat de recurs a Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Fonts pròpies Els serveis jurídics de la Generalitat no han pogut interposar recurs contra la Llei 9/2017.

2.2Nomenament de càrrecs pel Govern espanyol

NOMBRE  NOMENAMENTS

FONT

1 Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, por el que se designa a órganos y autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas dirigidas al Gobierno y a la Administración de la Generalitat de Cataluña, autorizadas por acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12329
2 Juan Antonio Puigserver Martínez, secretari general tècnic del Ministeri de l’Interior, designat per exercir determinades funcions corresponents a la Secretaria General del Departament d’Interior i l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda Real Decreto 965/2017, de 3 de novembre.
3 ORDRE INT/1074/2017, de 7 de novembre, sobre delegació de funcions en òrgans del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, en virtut de les mesures autoritzades amb data 27 d’octubre del 2017 pel Ple del Senat en relació amb la Generalitat de Catalunya en aplicació de l’article 155 de la Constitució https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12873
4 Esther Montserrat Sastre i Papasseit, cap de l’Oficina de Comunicació del Departament d’Interior (personal eventual) RESOLUCIÓ INT/2720/2017, de 7 de novembre
5 Rosa Anna Castillo i Picas, directora general de Modernització de l’Administració de Justícia RD 983/2017, de 10 de novembre
6 Àngel Cortadelles i Bacaria, director de Serveis de Justícia, designat com a suplent temporal del secretari general del Departament de Justícia i del director del Centre de Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada Orden JUS/1147/2017, de 16 de novembre
7 Miquel Mateo García, director general de Centres Concertats i Centres Privats Real Decreto 990/2017, de 17 de novembre
8 Lluís Baulenas i Cases, secretari general d’Ensenyament, nomenat president del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona ORDRE ENS/249/2017, de 22 de novembre.
9 Cristina Bigorda Vargas, eventual EXI, assessora del grup parlamentari de Catalunya SÍ Que Es Pot
10 Jordi Font Renom, eventual EXI, assessor del grup parlamentari de Junts Pel Sí
11 Jordi Ochoa Oliva, eventual EXI,  assessor del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya
12 Nuria Perez Llavero, eventual EXI, assessora del grup parlamentari Socialista

2.3 Desplaçament d’alts càrrecs a Madrid . Duplicitat burocràtica

NOMBRE

DESPLAÇAMENTS D’ALTS CÀRRECS A MADRID

FONT

OBSERVACIONS

1 Alts càrrecs de diversos departaments han hagut de desplaçar-se a Madrid per rebre instruccions, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat Fonts pròpies 33 Alts càrrecs,  41 viatges, 9.448,63€

Informació obtinguda mitjançant “Sol·licitud d’Accés a Informació Pública”

2 Manca de respecte a l’estructura organitzativa de la Generalitat i obligatorietat a adaptar-se a l’estructura orgànica dels ministeris
 • Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017, por el que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución, se tiene por no atendido el requerimiento planteado al M. H. Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña, para que la Generalitat de Cataluña proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general, y se proponen al Senado para su aprobación las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del mencionado interés general.
 • Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre,, por el que se designa a órganos y autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas dirigidas al Gobierno y a la Administración de la Generalitat de Cataluña, autorizadas por acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución.
Desajustaments i duplicitats burocràtiques en diferents Departaments:

 • Departament de la Presidència
 • Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
 • Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
 • Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
 • Departament de Justícia
 • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • Departament d’Empresa i Coneixement
3 Subjecció dels acords i projectes de Decret del govern a criteris establerts pel Gobierno Fonts pròpies Els criteris que han de subscriure els SG no tenen rang ni legal ni reglamentari i,  no obstant això, comporten a la pràctica una modificació de facto de la Llei 26/2010 i també de la Llei estatal 39/2015
4 Elaboració d’informes complementaris en castellà i superflus per part dels funcionaris Fonts pròpies Els treballadors públics han d’elaborar informes que no estan previstos per la normativa vigent, i, en alguns supòsits, en relació amb qüestions sobre les quals no haurien d’informar
5 Creació i implementació de programes i d’aplicacions informàtiques per tal que l’Estat exerceixi el control financer, polític i d’oportunitat de la despesa de la Generalitat de Catalunya Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre Presentada SAIP al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, per tal que informi sobre el cost de tot l’operatiu (programes i personal)

2.4 Pèrdua de projecció institucional. Publicitat oficial

NOMBRE PÈRDUA DE PROJECCIÓ INSTITUCIONAL FONT OBSERVACIONS
1 Clausura del web president.cat S’impossibilita l’accés a la web relativa al 130è president de la Generalitat: greu dany a la imatge institucional
2 Clausura del web govern.cat S’impossibilita l’accés a la web del Govern de la Generalitat: greu dany a la imatge institucional
3 Manca de publicació en el DOGC de les disposicions, actes, acords i resolucions adoptades pel Consell de Ministres en substitució del Govern de la Generalitat de Catalunya i pels altres òrgans habilitats Reial Decret 944/2017, de 27 d’octubre Impossibilita el tracte successiu, minva la transparència
4 Cancel·lació actes agenda Webs departamentals La manca de representació institucional i la substitució fa que molts dels actes programats no es puguin celebrar per manca de representació.
5 Tancament de registres ubicats en les delegacions RD 945/2017, de 27 de octubre La supressió implica que els catalans a l’exterior no disposen de cap entitat de registre fora de Catalunya on sol·licitar els certificats digitals IdCAT i IdCAT Mòbil, que serveixen per operar amb les administracions públiques i assegurar la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques que s’envien per internet.
6 Publicacions als webs departamentals intervinguts Fonts pròpies És precisa l’aprovació per part dels òrgans habilitats pel Ministeri corresponent per a fer publicacions oficials en elswebs departamentals
7 Veto a la trobada de regions i ciutats a Brussel·les sobre un àmbit social  i organitzada per la Comissió Europea. S’hi havia convidat a Catalunya Diari nació digital
8 No actualització dels webs de sala de premsa d’alguns departaments Fonts pròpies El departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència no ha actualitzat el seu web des del mes de novembre
9 Inadmissió del recurs presentat contra el 155 Interlocutòria TC La inadmissió del recurs per extemporani impedeix la defensa del Govern de Catalunya
10 Impossibilitat de control del Govern per part del Parlament de Catalunya Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Presidencia del Senado D’acord amb l’article 55 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el Parlament controla l’acció del Govern, i actualment no pot fer aquest control
11 Clausura del web del DIPLOCAT Invisibilitza la gestió duta a terme per aquesta entitat des de la seva creació i, en conseqüència, comporta perjudicis a la ciutadania que no pot obtenir informació de cap tipus ni sobre l’entitat ni sobre l’activitat duta a terme
12 Clausura dels webs de les delegacions Invisibilitza la gestió de promoció de la cultura catalana i de les empreses catalanes a l’exterior
13 Denegació de permís per assistir a la conferència sobre “Ciutats i Refugi” el 17 de novembre. Fonts pròpies Aquesta decisió posa de relleu la manca de col·laboració
14 Ajornament del calendari per l’elaboració d’un nou Pla Director de Cooperació del Govern de Catalunya Davant l’absència del conseller, que és el president del consells consultius, es decideix aturar la convocatòria als consells consultius, prevista pel darrer trimestre del 2017, i que té per objectiu elaborar el nou Pla Director de Cooperació del Govern 2018-202. Aquesta convocatòria deriva del compliment del Pla Anual de Cooperació presentat al Parlament de Catalunya.
15 Bloqueig de la renovació de diverses institucions catalanes Diari El Español
16 Impossibilitat de realitzar el Consell d’Administració de l’ICAEN. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics. També és greu la repercussió en assumptes que afecten a la situació de personal treballador que finalitzen contractes.
17 Agència Catalana de l’Aigua: Consell d’Administració. President: conseller del departament adscripció. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
18 Agència Catalana de Turisme: Consell de Direcció. President: conseller del departament competent en turisme. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
19 Agència Catalana de Consum: Consell de Direcció. President: conseller del departament competent en matèria de consum. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
20 Agència catalana del patrimoni cultural: Consell d’Administració. President: conseller del departament competent en matèria de cultura. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
21 Agència de Residus de Catalunya: Consell de Direcció. President: conseller competent en matèria de medi ambient. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
22 Agència per a la competitivitat de l’empresa: Consell d’Administració. President: conseller competent en matèria d’indústria (segons estatuts), però ara el competent en empresa i coneixement. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja quep aralitza projectes estratègics.
23 Autoritat del transport metropolità, Consorci per a la Coordinació del Sistema Metropolità del Transport Públic a l’Àrea de Barcelona. Consell d’Administració. President: conseller competent en matèria de transports o persona en qui delegui. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
24 Biblioteca de Catalunya: Consell Rector. President conseller de cultura Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
25 Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya: Patronat. President: president de la Generalitat de Catalunya Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
26 Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya: Consell Rector. President: conseller competent en matèria de seguretat pública. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
27 Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada: Consell Rector. President: conseller de Justícia. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
28 Centre d’Iniciatives per a la Reinserció: Consell d’Administració. President: conseller del departament competent en matèria d’execució penal. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
29 Centre de la Propietat Forestal. Consell Rector: President: conseller competent en matèria de forests. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
30 Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona: Patronat. President: conseller competent en matèria de salut. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
31 Centre de Recerca en Economia Internacional: Consell Rector. President el conseller competent en matèria de recerca o persona en qui delegui. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja queparalitza projectes estratègics.
32 Centre de Recerca Matemàtica. Consell de Direcció: President el conseller competent en matèria de recerca o persona en qui delegui. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
33 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI): Consell d’Administració. President: conseller titular del departament al qual estigui adscrit el centre, actualment el de Presidència. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
34 Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC): President: conseller titular del departament de Governació (GAH). Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
35 Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya: Junta. President: conseller del departament competent en matèria de boscos. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
36 Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals: Patronat. Presidència: conseller competent en matèria de medi ambient. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
37 Centre de Recerca en Economia i Salut: Consell Rector. President: rector de la Universitat Pompeu Fabra o persona en qui delegui. Vicepresident: conseller del departament de Salut o persona en qui delegui, en torn rotatori, altrament serà vocal. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
38 Consorci de l’Aeròdrom de la Cerdanya: Consell Rector. Conseller de Política Territorial i Obres Públiques (avui TES). Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
39 Consorci de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya: Consell de Govern. Presidència de la persona titular del departament competent en matèria d’inspecció de treball de la Generalitat de Catalunya. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
40 Consorci dels Serveis Socials de Barcelona: Consell de Govern. La presidència és del conseller de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya o, si s’escau, la persona que designi el Govern de la Generalitat. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
41 Consorci del Barri de la Mina: Consell de Govern:cPresidència rotatòria per períodes biennal entre la persona titular del departament competent en l’àmbit dels serveis socials i la persona titular de l’alcaldia de Sant Adrià de Besós. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
42 Consorci del Gran Teatre del Liceu: Junta de Govern. Presidida pel president de la Generalitat de Catalunya. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
43 Consorci del Museu Casteller de Catalunya: Junta de Govern. Presidència del conseller de Cultura que pot delegar el càrrec de manera permanent o per a una reunió determinada en un altre òrgan del departament de Cultura. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
44 Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona: Consell General. Presidència rotatòria, per períodes de dos anys, entre la persona titular del departament de la Generalitat competent en matèria de Cultura i l’alcalde de Barcelona. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
45 Consorci del Museu de Lleida, diocesà i comarcal: Plenari. President: conseller de Cultura. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
46 Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs: Consell Plenari. President el conseller de Política Territorial i Obres Públiques (avui TES). Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
47 Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat: Consell d’Administració. President conseller de Política Territorial i Obres Públiques (avui TES) o persona en qui delegui. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
48 Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat: Consell d’Administració. President conseller de Política Territorial i Obres Públiques (avui TES) o persona en qui delegui. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
49 Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat: Consell d’Administració. President conseller de Política Territorial i Obres Públiques (avui TES) o persona en qui delegui. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
50 Consorci Institut Europeu de la Mediterrània: Junta de Govern. Presidida pel president de la Generalitat de Catalunya. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
51 Consorci Centre Recreatiu de Vilaseca i Salou: Junta direcció. El president és la persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’Economia o la persona en qui delegui. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat jaque paralitza projectes estratègics.
52 Consorci Memorial dels Espais de la batalla de l’Ebre: Consell General. President: titular del departament competent en matèria de memòria democràtica. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
53 Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona: Consell General. Presidit per la presidència de la Generalitat. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
54 Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona: Consell Rector. President: titular del departament competent en matèria de recerca Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
55 Consorci Patrimoni mundial de la Vall de Boí: Comissió de Govern. Presidència la persona titular del departament de Cultura. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
56 Consorci Patronat de la Vall de Núria: Junta. President el president de la Generalitat de Catalunya. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
57 Fundació Institut de Ciències Fotòniques: Patronat.  N’és membre el conseller titular del departament competent en matèria de recerca o la que designi. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
58 Fundació Centre de Regulació Genòmica: Patronat. N’és membre el conseller titular del departament competent en matèria de Recerca. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
59 Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC): Patronat. N’és membre el conseller titular del departament competent en matèria de recerca. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
60 Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca (HUVH IR): Patronat.N’és membre el conseller titular del departament competent en matèria de recerca. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
61 Fundació Institució Catalana de de Recerca i Estudis Avançats (ICREA): Patronat. N’és membre el conseller titular del departament competent en matèria de recerca. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
62 Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA): Patronat. N’és membre el conseller titular del departament competent en matèria de recerca o persona a qui designi. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
63 Fundació Institut Català d’Investigació Química: Patronat. N’és membre el conseller titular del departament competent en matèria de recerca. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
64 Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont): Patronat. N’és membre el conseller titular del departament competent en matèria de recerca. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
65 Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC): Patronat. N’és membre el conseller titular del departament competent en matèria de recerca. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
66 Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge: Patronat. N’és membreel conseller titular del departament competent en matèria de recerca. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
67 Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP): Patronat. N’és membre el conseller titular del departament competent en matèria de recerca. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
68 Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV): Patronat. N’és membre el conseller titular del departament competent en matèria de recerca. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
69 Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC): Patronat. N’és membre el conseller titular del departament competent en matèria de recerca. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
70 Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras: Patronat. N’és membre el conseller titular del departament competent en matèria de recerca. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
71 Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques: Patronat. N’és membre el conseller titular del departament competent en matèria de recerca. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
72 Fundació Mediterrània, Fira d’Espectacles d’arrel tradicional: Patronat. N’és membre el conseller del departament competent en matèria de cultura. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
73 Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya: Patronat. N’és membre el titular del departament de la Generalitat competent en matèria d’ensenyament. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
74 Fundació Privada Catalana per a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i l’Educació en Anglès: Patronat. N’és membre el conseller del departament de la Generalitat competent en matèria d’economia. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
75 Fundació Privada del Món Rural: Patronat. N’és membre el conseller del departament de la Generalitat competent en matèria d’agricultura. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
76 Fundació Privada Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC): Patronat.En són membre sels consellers de territori, habitatge, infraestructures, sostenibilitat, patrimoni, coneixement i empresa. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
77 Fundació TICSALUT: Patronat. N’és membre el conseller del departament de la Generalitat competent en matèria de benestar social. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
78 Institut Català d’Arqueologia Clàssica: Consell de Direcció. President: conseller titular del departament competent en matèria de recerca. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
79 Institut Català d’Oncologia: Consell d’Administració. President: conseller titular del departament competent en matèria de salut. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
80 Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció: Consell Rector. President: conseller titular del departament competent en matèria de d’acolliment i adopció. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
81 Institut Català de la Vinya i el Vi. President: el conseller competent en matèria d’agricultura. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
82 Institut Català de les Empreses Culturals: Consell General. President: conseller competent en matèria de cultura. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
83 Institut d’Estadística de Catalunya: Junta de Govern. President: el conseller competent en matèria de gestió de SEC. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
84 Institut de Física d’Altes Energies: Consell de Govern. President: conseller del departament competent en matèria de recerca o persona què designi. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
85 Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya: Consell Rector. President: conseller del departament al qual és adscrita la Secretaria General de l’Esport. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
86 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE): Consell Rector. Presidència recau en un conseller de la Generalitat. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
87 Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran: Consell Rector. President el conseller del departament al qual està adscrit l’Institut. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
88 Memorial Democràtic: Junta de Govern. President: conseller del departament al qual està adscrit el Memorial Democràtic. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
89 Patronat de la Muntanya de Montserrat: Ple. La Presidència pertoca al president de la Generalitat de Catalunya. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
90 Servei Català de Trànsit: Presidència. Correspon la presidència al conseller titular del Departament de Governació. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
91 Servei Públic d’Ocupació de Catalunya: Consell de Direcció. President: conseller del departament competent en matèria d’ocupació. Fonts pròpies Alteració del funcionament dels òrgans col·legiats del sector públic. Aquest fet suposa que no es pugui treballar amb normalitat ja que paralitza projectes estratègics.
92 El ministre vota en nom de Catalunya en la Conferència Sectorial de Vivenda Fonts pròpies Els interessos de Catalunya no es troben representats en la Conferencia sectorial de vivienda.
93 El Ministeri aparta els secretaris generals del Govern de la reunió del Patronat del Mobile Font: El Nacional Danys a la imatge i a la projecció internacional de Catalunya, ja que cap dels seus representants legítims pot assitir a la reunió del Patronat del Mobile.

3. Gestió econòmica

 

3.1 Intervenció econòmica

NOMBRE INTERVENCIÓ ECONÒMICA FONT OBSERVACIONS

1

Fiscalització prèvia dels pagaments de les activitats dels annexos I i II de l’Acord de la Comissió Delegada  del Gobierno de 15 setembre de 2017 Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña Qualsevol activitat de caire econòmic comporta l’emplenament i l’enviament necessaris al Ministeri per part de la Intervenció.

1 bis

Intervenció econòmica. Declaracions responsables. Qualsevol despesa afectada per la intervenció econòmica, per escassa que sigui, ha de ser objecte d’una declaració responsable per part de l’òrgan que la proposi o origini, declaració responsable que cal firmar i carregar en una aplicació de l’Agència Tributària. Aquesta obligació afecta fins i tot les despeses generades a la Generalitat com a conseqüència del desplaçament dels alts càrrecs a Madrid, a requeriment dels ministeris corresponents. El text de les declaracions responsables té uns continguts similars als següents: XXX, amb DNI núm. xxx, director/a general de xxx, en virtut de l’Ordre HFP/878/2017, de 15 de setembre de 2017…DECLARA RESPONSABLEMENT: Que les despeses derivades del viatge que he realitzat a Madrid, a petició del/de la Ministre/a de xxx, per mantenir una reunió amb el senyor/a xxx, director/a general del Ministeri de xxx, factura número xxx, presentada per xxx, de data xxx, per un import de xxx €, no tenen relació amb el finançament de cap activitat il·legal ni contrària a les decisions dels tribunals” Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Aquest tipus de declaració responsable és aplicable a qualsevol mena de despesa i suposa una notòria pèrdua de temps i una càrrega burocràtica excessiva i desproporcionada.

2

Fiscalització prèvia de les activitats  de crèdit Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre

 

Es requereix autorització prèvia per a qualsevol activitat de crèdit.

3

Autorització prèvia del Consejo de Ministros per a les operacions d’endeutament Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Es requereix autorització prèvia per a les operacions ordinàries d’endeutament de l’Administració.

4

Suspesos els pagaments de les indemnitzacions als expresos polítics de la Guerra Civil i el franquisme Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Suposa  la impossibilitat de donar compliment a l’activitat de foment per a la recuperació i impuls del patrimoni democràtic i de la memòria democràtica, la promoció de la pau i dels drets humans.

Informació pendent de confirmació via sol·licitud d’accés a la informació.

5

Pla de Viabilitat de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Aquest pla té com a finalitat eixugar les pèrdues de patrimoni net de l’ACCD a partir d’estalvis propis i dels romanents de tresoreria. Va ser aprovat pel Consell d’Administració de l’ACCD i estava pendent iniciar la tramitació al Consell Tècnic i posteriorment l’acord de Govern, però aquesta tramitació ha quedat aturada. Això comporta iniciar l’any el 2018 amb un resultat comptable negatiu i dificulta la presentació a projectes europeus i externs de gran envergadura.

6

El govern espanyol reclama l’IVA dels diners públics destinats a la CCMA i a diverses entitats culturals aquests darrers anys Diari Vilaweb Es requereix autorització prèvia per a les operacions ordinàries d’endeutament de l’Administració.

7

El Consejo de Ministros deixa sense efecte acords adoptats pel Govern de la Generalitat en matèria de tramitació tributària i cotitzacions socials. Fonts pròpies El dia 15 de desembre es presenta al Consejo de Ministros (sense que sigui aprovat pel CT) un “Acuerdo por el que quedan sin efecto determinados acuerdos en materia de tramitación de los tributos y de las cotizaciones sociales en la Comunidad Autónoma de Cataluña”

8

El pressupost de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha quedat bloquejat a partir del setembre de 2017 per a totes les contractacions que no estaven adjudicades Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre El Departament de Territori i Sostenibilitat té la competència del control de la contaminació acústica de les infraestructures de transport i l’obligació d’assistir tècnicament als ajuntaments que ho sol·licitin en problemes de soroll generats per activitats o veïnat.

9

Paralització del Pla integral d’urgències de Catalunya Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Aquest pla preveia una dotació de 16 milions d’euros a fi de dotar de recursos sobretot als hospitals en el període d’hivern.

10

Paralització del conveni entre el Departament de Salut, la Generalitat, el CSB, l’Ajuntament de Barcelona I l’ASPB Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre El conveni tenia com a finalitat assegurar el finançament i desenvolupament del serveis de salut pública a Barcelona per al període 2017-2020, autoritzant una despesa de 51 milions d’euros a favor de l’Agència de Salut Pública de Barcelona

11

Paralització de l’aportació de la Generalitat de 71 milions d’euros al Consorci d’Educació de Barcelona Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Queda en suspens el pagament de l’aportació econòmica de la Generalitat, afectant a la gestió de tots els centres públics d’educació infantil, educació primària i d’educació secundària obligatòria; així com la formació professional específica; la gestió del servei de transport i del servei de menjador

12

Paralització de l’abonament per part de la Generalitat dels Fons de cooperació local de Catalunya Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre Aquesta transferència és de 3.179.057 euros pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona. Resta pendent confirmar la quantia respecte dels altres ens locals

13

No disponibilitat de determinats crèdits de despesa Orden HFP/886/2017, de 20 de septiembre, por la que se declara la no disponibilidad de créditos en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cataluña para el 2017

14

Intervenció econòmica. Acord del Consell de Ministres pel qual es deixen sense efecte els acords que centralitzaven el pagament de tributs estatals i cotitzacions corresponents als ens públics catalans Consejo de Ministros Atac a l’autonomia organitzativa i convenis amb altres institucions deixats sense efecte, sense possibilitat de fer nous tràmits previstos i amb l’obligació d’informar als ministeris competents sobre les actuacions de liquidació dutes a terme en el termini d’un mes

3.2 Retards en els pagaments

NOMBRE RETARD EN ELS PAGAMENTS FONT OBSERVACIONS

1

Retard en el pagament de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en matèria de joventut. DOGC

Web departament

Perjudicis a les 224 associacions que havien de percebre 5,51 milions d’euros de la Direcció General de Joventut.

2

Retard en el pagament de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. DOGC

Web departament

Perjudicis a les 307 entitats que havien de rebre un total de 4,5 milions d’euros anuals de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

3

Retard en el pagament de les subvencions en matèria de suport a l’associacionisme juvenil, en concret de projecte juvenils Fonts pròpies Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania

4

Retard en el pagament de les subvencions relatives al suport a l’educació en el temps de lleure Fonts pròpies Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania

5

Retard en l’abonament de les quanties per dur a terme els Pla anuals d’actuació d’associacions juvenils rellevants i d’àmplia implantació territorial Fonts pròpies Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania

6

Retard en pagament per executar els plans anuals d’entitats d’àmbit local o comarcal Fonts pròpies Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania

7

Retard en l’abonament de les subvencions  dels programes de suport a federacions i moviments d’educació en el temps lliure de petits i mitjans Fonts pròpies Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania

8

Retard en el pagament del programes de suport a les grans federacions moviments d’educació en el temps lliure Fonts pròpies Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania

9

Endarreriment en el pagament de les  subvencions a les entitats socials per als programes d’ajuda contra les drogues per part del Departament de Sanitat i Seguretat Social Diari Ara Perjudicis a les entitats dependents de les subvencions i a la ciutadania.

10

Bloqueig de la verificació anual obligatòria de sonòmetres i calibradors Fonts pròpies Sense aquests equips, el Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica no pot avaluar els nivells sonors de infraestructures de transport ni d’activitats industrials atès que sense aquesta verificació, que s’havia de fer a finals d’octubre, els mesuraments que es facin no tenen validesa legal.

11

Retards en el pagament als proveïdors de serveis dels departaments generada pels contractes, pròrrogues, convenis i altres negocis jurídics que, per un cúmuls de circumstàncies, estan sense cobertura jurídica, genera angoixa i preocupació en els proveïdors i en el personal dels departaments Fonts pròpies

12

Endarreriments en els pagaments (produits al novembre), que s’han repetit i han afectat els contractes i concerts de la Secretaria d’Afers Socials per a les entitats Font: Social.cat Diversos treballadors d’entitats socials han denunciat com la seva situació laboral és cada vegada més delicada per culpa de l’aplicació de l’article 155.

3.3 Afectacions en la contractació. Respostes a la SAIP presentada (1   i  2)

NOMBRE AFECTACIONS EN LA CONTRACTACIÓ FONT OBSERVACIONS
1 PTOP-2017-468 Fonts contaminants atmosfèrics Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
2 PTOP-2017-648 Sistema de Gestió Actius geotècnics Disseny i Imp Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
3 PTOP-2017-587 Sector tèxtil Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
4 PTOP-2017-587 sector begudes Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
5 PTOP-2017-608 Marcatge esturions Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
6 PTOP-2017-744 AT Actualització dades Banc de Biodiversitat Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
7 PTOP-2017-894 Millora pista forestal Aigüestortes Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
8 PTOP-2017-1040 Campanya difusió i sensibilització bones pràctiques ús biomassa Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
9 PTOP-2017-946 Servei de redacció del catàleg del Premi Catalunya d’Ecodisseny 2017 Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
10 PTOP-2017-1052 Servei de disseny impressió catàleg Premi Catalunya Ecodisseny 2017 Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
11 PTOP-2017-1026 Protocol d’actuació davant episodis ambientals de contaminació Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
12 PTOP-2017-975 Producció de 3 programes en format TV per divulgar les actuacions de la DGQACC Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
13 Estudio implantació DG del Llibre-Biblioteques-Lectura Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
14 Visites virtuals Arxius Com. Garrotxa i Conca de Barberà i Hist.Lleida Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
15 Documentació gràfica d’elements patrimonials de Sant Sadurni i Vilafranca Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
16 Treball catalogació fons desamortitzat Biblioteca Monestir Escornalbou Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
17 Creació dictats en línia en occità varietat referencial Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
18 Reconèixer estructures de Seu Nova Lleida afectades per nius cigonyes Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
19 Anàlisi de l’estat d’exposicions permanents de 16 museus registrats Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
20 Subministrament material oficina homologat Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
21 Llibre Disparant amb el cor Joana Biarnés. Edició gràfica i text Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
22 Llibre Disparant amb el cor Joana Biarnés. Investigació bibliogràfica Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
23 Edició de planimetries per al llibre 40 anys de Restauració Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
24 Creació de dictats en línia d’occità,  varietat referencial nivell elemental Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
25 Producció tècnica del Kastanya.cat 2017 Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
26 Subtitulació pel·lícules Mòstra de Cinèma Occitan 2017 Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
27 Suport a la recopilació i análisi de dades per propostes de millores en el SAC Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
28 Serveis postals Departament de Cultura: notificacions octubre/desembre Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
29 Treball model avaluació i seguiment polítiques públiques gestió cultural Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
30 Serveis postals Departament de Cultura: resta productes postals octubre/desembre Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
31 Honoraris d’artista exposició: Què en sap la història de mossegar- se les ungles? a l’Arts Santa Mònica Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
32 (II) Honoraris d’artista exposició: Què en sap la història de mossegar- se les ungles? a l’Arts Santa Mònica Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
33 Subministrament d’equips de visió nocturna per a la DGP Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
34 Subministrament accessoris portàtils equips hidràulics de la DGP Fonts pròpies En tramitació interna o en licitació
35 22701 Contracte honoraris  i altres tasques exposició Brian Eno Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
36 Suport en la comunicació de l’any Casas Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
37 Adquisició del fons documental CanCarreras de Cabanes d’Empordà Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
38 Adquisició de l’obra fotogràfica “1888” de Jorge Ribalta Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
39 Adquisició de 4 fotografies de Ferran Freixa Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
40 Adquisició de dues fotografies de Marcel Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
41 Adquisició d’una escultura de Josep M. Subirachs Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
42 Campanya Producció Nacional de Dansa Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
43 Simposi Internacional Noucentisme a Sitges 2014 Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
44 Adquisició de dues obres de l’artista Lluis Trepat Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
45 Projecte “Ciutat de vacances” -22728- Producció/muntatge punt inform. Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
46 Biblioteques Insolitas 22728 embalatge i transport Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
47 Adquisició d’una obra de l’artista Javier Peñafiel Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
48 Adquisició d’una obra de l’artista Joan Morey Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
49 Adquisició d’una obra de l’artista Angel Jové Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
50 Adquisició d’una obra de l’artista Jordi Mitjà Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
51 Adquisició d’una obra de l’artista Núria Güell Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
52 Adquisició d’una obra de l’artista Norman Narotzky Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
53 Adquisició d’una obra de l’artista Enric Farrés Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
54 Paviment vinil 1a planta Serveis territorials de Lleida Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
55 Paviment viníl planta baixa BPL Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
56 Impermeabilització amb nou paviment terrassa AHG Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
57 Desmuntatge antiga Casa Solterra Girona Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
58 Coordinació del Congrés Puig i Cadafalch Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
59 Disseny i impressió acte de la batalla de les flors Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
60 Impressió programes de la batalla de les flors Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
61 Despeses de sonorització batalla de les flors Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
62 Subm. 50 piles 1.4 v pràctiques seguiments i vigilàncies des del 18 de setembre fins al 22 de desembre Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
63 Subm. 32 kg de planxa laminada, 80 decapada de 2,5 mm, 18 m de TCS, 16 kg d’angle de 40 mm, 10 pernos, 250 electrodes Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
64 Subm. 16 pancartes impreses a 4 tintes 1,20X1,50M. per senyalització instructors de seguretat zones Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
65 Subm .5 ponxos ignífugs protecció model XF9001/XXL per cobriment equips respiració autònoma Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
66 Servei de lloguer durant 2 mesos d’una càmera tèrmica amb wifi i Bluetooth, marca Flir, model E60 Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
67 Subministrament 2 neveres i 2 microones Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
68 Subministrament 20 estoigs medalla insígnia funció de plata i 27 agulles porta-medalles de llautó

 

Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
69 Mpartir conducció segura vehicles lleuger en asfalt, lot 1 Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
70 Impartir 188 h. busseig tècnic policial i  44 h. tècniques i protocols de mescles de gasos dies 9 d’octubre a 20 de novembre

 

Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
71 Serv. lloguer 24 vestits de neoprè per a  18 jornades (20 de setembre a 25 d’octubre). Curs bàsic en medi aquàtic Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
72 Subm. 4 protectors casc ignífugs Flashover per cobriment casc gallet  F1 XF-L Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
73 Subm. 20 caixes filtres receptors inducció (10 peces) Referència 6098294C. Dies 18.09 a 21.12. Curs seguiments i vigilàncies Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
74 Subm. 1 anemòmetre de fil calent Testo 405I per a pràctiques de ventilació en espais confinats Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
75 Serv. lloguer 1 càmera termogràfica marca Flir i model K55 (resistent a altes temperatures i atmosferes nocives) Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
76 Serv. lloguer 1 mes 1 desfibril·lador operatiu del 26.9 al 26.10

 

Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
77 Serv. reparació carcassa bateria càmera tèrmica MSA Evolution 5200 del magatzem de materials i equips de bombers Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
78 213- Trasllat de maquinari multifunció entre diversos departaments Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
79 566 Servei de fabricació i col·locació de vinils exposició”La Model Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
80 160 Reedició 530 llibres Història de la presó Model de Barcelona Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
81 Drets de reproducció de dues il·lustracions La Model ens parla: 113 anys. 13 històries Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
82 160 Acomp tècnic i conceptual, maquetació i grafisme dJustícia.cat Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
83 2017 1016 Servei de transport de taxi del personal de les oficines judicials de Rubí per la pràctica de notificacions i altres actes de comunicació judicial. Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
84 2017 1094 Servei de transport de taxi de les oficines judicials de Mollet del Vallès consistents en la pràctica de notificacions judicials, en l’assistència als lletrats en el cas dels llançaments i en els reconeixements a presumptes incapaços Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
85 2017 1096 Servei de manutenció i desplaçaments membres del Tribunal del Jurat a la demarcació de Lleida per els mesos de novembre i desembre Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
86 Transport del personal adscrit als centres penitenciaris BR1, BR2, JO, QC, PB i ME. Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
87 620 Subministrament d’un elevador telescòpic elèctric per al CP Brians 1 Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
88 Ampliació de l’estudi dels consums mínims de subministraments de serveis bàsics d’aigua potable, electricitat i gas Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
89 UR-2017-64 Serveis per activitats de divulgació científica de caràcter pedagògic Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
90 Subministrament de banderes per a l’edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona (EC 2017 243) Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
91 Retimbrat i càrrega gas sistema contra incendis Edif. Hospitalet, ANC i Campana Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.
92 DAM Material d’oficina homologat diverses CP Fonts pròpies Adjudicat, però pendent de signar el contracte.

4. Llengua catalana

NOMBRE LLENGUA CATALANA FONT OBSERVACIONS
1 Els documents interns dels expedients d’acords que ha d’aprovar el Consejo de Ministros substituint al Govern s’elaboren en castellà o s’hi tradueixen Fonts pròpies Es vulnera la normativa catalana sobre la llengua en què s’han d’elaborar els documents interns.
2 Els documents interns adreçats a les persones que substitueixen al Govern s’han de traduir o elaborar en castellà Diari Nació Digital Es vulnera la normativa catalana sobre la llengua en què s’han d’elaborar els documents interns.
3 La traducció de tots els informes i notes internes elaborades per l’Administració genera un cost temporal Fonts pròpies L’associació professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya calcula el cost de 7 hores la traducció de 2.500 paraules sempre que no siguin documents de caire tècnic.
4 La traducció de tots els informes i notes internes elaborades per l’Administració genera un cost econòmic Fonts pròpies El cost econòmic correspon a les hores invertides pel funcionari en realitzar tasques de traducció al castellà en comptes de realitzar les funcions que li correspondrien. D’acord amb la metodologia del Model de Costos Estàndard i les Directrius en matèria d’avaluació de l’impacte, per a la reducció de les càrregues administratives.

Tipus d’ocupació Preu:

 • Empleats administratius 15,23
 • Tècnics i professionals de suport 21,13
 • Tècnics i professionals científics 25,85
 • Directius administració i empreses 43,83
5 La supressió de la Delegació del Govern de la Generalitat a Itàlia pot comportar la supressió de la representació del Govern a l’Alguer Diari La Repubblica A la seu de la representació de l’Alguer s’hi fa una important tasca de difusió de la llengua i la cultura catalanes i es du a terme en un local cedit per l’Ajuntament de l’Alguer
6 Promoció de la participació de les persones immigrades, refugiades i retornades: traducció de textos literaris de referència d’altres cultures (Direcció General de Política Lingüística)

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
7 Programa sobre el reconeixement de qualificacions i titulacions professionals per a persones immigrades, refugiades i retornades: tallers de llengua i socialització de les famílies en l’entorn educatiu

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
8 Programa d’alfabetització i promoció de l’ús de la llengua catalana: promoció de l’ús de la llengua catalana a través del Voluntariat per la llengua i dels programes de Llengua i Cultura

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
9 Programa d’alfabetització i promoció de l’ús de la llengua catalana: difusió de recursos linguístics en línia

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
10 Programa de servei de primera acollida: Prestació directa del servei de primera acollida en format presencial (mòdul A)

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
11 Programa d’alfabetització i promoció de l’ús de la llengua catalana:tTrobades del programa voluntariat per la Llengua

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
12 Programa  de servei de primera acollida: plans d’acolliment lingüístic del Consorci per a la Normalització Lingüística

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
13 Programa  de servei de primera acollida: Accions de difusió, màrqueting i bones pràctiques en lectura fàcil
Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020
Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
14 Programa  de servei de primera acollida: difusió de la guia per a l’avaluació de la competència en llengua castellana per al mòdul A del servei de primera acollida
Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020
Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
15 Programa  de servei de primera acollida: elaboració de materials didàctics per a l’aprenentatge inicial de la llengua

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
16 Programa de formació dels professionals dels serveis d’acollida: plataforma Aula mestra per als professionals d’acollida

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
17 Programa de formació dels professionals dels serveis d’acollida: reforç de la formació en llengua catalana en el món laboral

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
18 Programa de formació dels professionals dels serveis d’acollida: organització de campanyes, estudis i altres accions de suport

 

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
19 Suspensió  del Pla pilot per fomentar l’ús del català als jutjats Font: eljurista.cat El Pla pilot incentivava l’ús del català als jutjats.

5. Recursos humans

NOMBRE RECURSOS HUMANS FONT OBSERVACIONS

1

Paralització de la convocatòria de 455+50 places per al cos de Mossos d’Esquadra Fonts pròpies Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública del cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017

Durant el mes de gener s’han convocat 450 d’aquestes places

2

Trasllat de treballadors / noves tasques al Departament d’ Ensenyament Fonts pròpies Sol·licitat accés a la informació per determinar el nombre exacte de treballadors afectats (29/11/17)

3

Trasllat de treballadors / noves tasques al Departament de la  Vicepresidència Fonts pròpies Sol·licitat accés a la informació per determinar el nombre exacte de treballadors afectats (29/11/17)

4

Paralització de la implementació d’un Pla estratègic per als agents rurals Fonts pròpies La paralització en la tramitació proposta d’acord del Govern en relació amb el Pla estratègic del cos d’agents rurals per al període 2017-2025 comporta un greuge molt important

5

Paralització de la regulació per permetre als agents rurals portar armes Fonts pròpies La paralització en la tramitació del projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament d’armes del cos d’agents rurals posa en risc la seva seguretat

6

Pèrdua o desaprofitament de capital humà (El ministeri de l’Interior destina el major Trapero a tasques administratives) Diari Ara

7

Pèrdua o desaprofitament de capital humà, pel fet que diversos efectius sol·liciten la “segona activitat”

 

Diari Directe.cat Alts càrrecs dels mossos demanen la segona activitat

8

Necessitat de reubicar els becaris que feien pràctiques en les delegacions exteriors RD 945/2017, de 27 de octubre Malgrat la previsió de reubicar  als becaris i becàries, les seves expectatives i la seva formació han estat clarament malmeses

9

Rescissió dels contractes laborals d’alta direcció dels delegats o representants del Govern RD 945/2017, de 27 de octubre

 

Comporta grans costos econòmics, a més de la pèrdua de capital humà i de l’afectació a les persones

10

Acomiadament de personal del territori de les delegacions. RD 945/2017, de 27 de octubre Comporta, a més del patiment i la pèrdua de capital humà, grans costos econòmics i jurídics a l’hora de tramitar tots els acomiadaments, que esttansubjectes a la normativa de l’Estat on es trobava la delegació

11

Cessament de la persona que ostentava la presidència de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en representació de la Generalitat de Catalunya RD 945/2017, de 27 de octubre Impossibilita la reunió de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes (atès que aquesta Subcomissió està formada pels presidents de cada una de les representacions i pels secretaris respectius)  la qual té atribuïda, entre altres funcions, la solució extraprocessal de controvèrsies no formalitzades davant el Tribunal Constitucional d’acord amb allò previst a l’article 33.2. de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional

12

Acomiadament de 20 persones que treballaven al DIPLOCAT. Fonts pròpies Aquest acomiadament comporta una pèrdua de capital humà importantíssim i podria implicar el pagament d’indemnitzacions especialment elevades atesa l’antiguitat de molts dels seus treballadors ja que cal tenir en compte que aquesta entitat (abans Patronat Català Pro Europa) va ser creada l’any 1982

13

Censura als treballadors públics i amenaces disciplinàries i de possibles responsabilitats penals. Diari Vilaweb Els Mossos retiren cartells i llaços grocs de les conselleries: ‘Els arrencaven dels despatxos, un per un’

14

Amenaces als alts càrrecs de cessament i de possibles responsabilitats penals Fonts pròpies Vulneració de drets fonamentals.

15

Recursos humans: Veto de l’Administració de l’Estat a cobrir llocs vacants amb les persones proposades pels òrgans catalans de selecció Fonts pròpies Vegeu apartat “I. Persones afectades”, subapartat 1.5 “Persones no seleccionades”.

16

Endarreriment de les bases del
concurs-oposició per a la convocatòria per incorporar 150 bombers nous a la Generalitat
Fonts pròpies Presentada SAIP i pendent de la resposta de l’afectació concreta.

6. Plans i projectes

NOMBRE PLANS I PROJECTES FONT OBSERVACIONS

1

Paralització projectes de recerca i investigació CERCA Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña Pendents de la confirmació del nombre i dels projectes exactes, via sol·licitud d’accés a la informació (29.11.17)

2

Paralització projectes de recerca i investigació ACUP Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, Pendents de la confirmació del nombre i dels projectes exactes, via sol·licitud d’accés a la informació (29.11.17)

3

Paralització projectes de recerca i investigació ACER Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, Pendents de la confirmació del nombre i dels projectes exactes, via sol·licitud d’accés a la informació (29.11.17)

4

Paralització projectes i iniciatives d’innovació Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre

 

Pendents de la confirmació del nombre i dels projectes exactes, via sol·licitud d’accés a la informació (29.11.17)

5

Paralització del Pla sobre espais PEIN el Montseny i Cingles de Bertí. Fonts pròpies Projecte de decret sobre el Parc Natural del Montseny i sobre els espais del PEIN el Montseny i Cingles de Bertí. 16 d’octubre del 2017

6

Cancel·lació o suspensió de programes que estaven previstos en el marc de la Garantia Juvenil Fonts pròpies Garantia Juvenil és la principal eina per a millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral dels joves.

Informació pendent de confirmació, via sol·licitud  d’accés a la información (29/11/17)

7

Endarreriment de la posada en marxa del Recull de mesures per al retorn: Obrim les portes al retorn, per als joves que han emigrat per motius laborals. Fonts pròpies Resposta obtinguda via sol·licitud  d’accés a la informació pública (29.11.17)

8

Aturada l’aprovació del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals Fonts pròpies Projecte de decret sotmès  a CJA, però que no pot ser aprovat ni publicat com a conseqüència de la intervenció del Govern de la Generalitat

9

Paralització del projecte Escoles verdes Fonts pròpies Informació pendent de confirmació, via sol·licitud  d’accés a la informació (29.11.17)

10

Paralització del desenvolupament reglamentari del règim de la concertació territorial amb les administracions locals, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, i, si escau, les entitats representatives de cada territori, per assolir un desenvolupament de les polítiques d’ocupació vigents. Web Departament La concertació territorial per facilitar l’encaix en el territori, la coordinació i la integració de les actuacions ocupacionals previstes al Pla de Desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació i a més el projecte preveia proveir d’assistència tècnica i financera per dur a terme els projectes i mesures previstos en les estratègies territorials

11

Aturada de la construcció de la nova biblioteca de Sort Diari Nació digital

12

Aturada del Pla de millora de la qualitat i la sostenibilitat de les residències de gent gran Fonts pròpies Aquest Pla havia de permetre la implementació dels concerts socials per al 2018 per dotar d’estabilitat i fortalesa al conjunt del sector o millorar progressivament les tarifes de Grau II.

El Pla també proposava estudiar altres mesures com l’augment dels concerts de l’atenció diürna, incrementar les ràtios de persona d’atenció directa per al personal de Grau II o recuperar el complement en el cas de les prestacions econòmiques vinculades per a les persones de Grau II.

 

13

Programa de visibilitat de la diversitat cultural: elaboració d’una guia per a la integració de la diversitat cultural en el món del treball

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SOC)

14

Programa de millora de l’ocupabilitat de les persones immigrades, refugiades i retornades: serveis ocupacionals de l’àmbit de l’orientació professional i serveis ocupacionals de l’àmbit de la qualificació professional

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SOC)

15

Programa de millora de l’ocupabilitat de les persones immigrades, refugiades i retornades:  desenvolupament d’estratègies formatives i d’acreditació adreçades a nínxols d’ocupació en els quals el coneixement de llengües d’origen sigui un factor d’avantatge.

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials.  Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SOC)

16

Programa de millora de l’ocupabilitat de les persones immigrades, refugiades i retornades: accions per a la millora de la gestió de les ofertes de treball de temporer agrícola

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials.

 

Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SOC)

17

Programa de lluita contra la irregularitat sobrevinguda: promoció de l’ús de recursos TIC de formació i capacitació laboral, especialment per a dones migrades amb càrregues familiars

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SOC)

18

Programa de suport als catalans en procés d’emigració i emigrats: manteniment i gestió del portal informatiu i de serveis Món Cat

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SOC)

19

Programa de suport als catalans en procés d’emigració i emigrats: assessorament i suport a les persones en processos d’intermediació a través de la xarxa EURES

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SOC)

20

Programa de suport als catalans en procés d’emigració i emigrats:  promoció i gestió dels programes de mobilitat internacional en el marc de la Garantia Juvenil

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SOC)

21

Programa de suport al retorn dels catalans emigrats i dels seus descendents: facilitació de la intermediació laboral a Catalunya per a catalanes i catalans  residents a l’exterior.

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SOC)

22

Programa de gestió de fluxos d’immigració cap a Catalunya: intermediació laboral i formació en origen

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SOC)

23

Programa de ciutadania activa contra les discriminacions, el racisme i les ideologies de l’odi: promoció de continguts i material formatius específics per a la no discriminació en la formació empresarial i en les escoles de negoci

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SOC)

24

Programa de l’exercici dels drets de ciutadania: informació sobre la igualtat de drets en els processos de selecció de treball

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SOC)

 

25

Programa d’accessibilitat als serveis públics i a les prestacions socials: actuacions d’accessibilitat de la pràctica, la competició i la dinamització esportives en l’àmbit escolar

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SGE)

26

Programa d’accessibilitat als serveis públics i a les prestacions socials: actuacions de prevenció de les dependències a través de l’esport
Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020
Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SGE)

26 bis

Programa d’accessibilitat als serveis públics i a les prestacions socials:  actuacions de formació de tècnics i dinamitzadors esportius
Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020
Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SGE)

27

Programa d’accessibilitat als serveis públics i a les prestacions socials: promoció de la participació de les noies i dones joves d’origen immigrat en la pràctica esportiva

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SGE)

28

Programa d’accessibilitat als serveis públics i a les prestacions socials: suport a la xarxa de mediació per al lloguer socials a preus assequibles

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (AHC)

29

Programa d’accessibilitat als serveis públics i a les prestacions socials: Prestacions d’ajuda al pagament de lloguers
Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020
Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (AHC)

30

Programa d’accessibilitat als serveis públics i a les prestacions socials: assessorament sobre deute hipotecari (Ofideute)

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (AHC)

31

Paralització de la tramitació dels nous Contractes programa amb les 7 universitats de Catalunya Fonts pròpies A causa l’Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre no s’ha pogut tramitar pel cessament del conseller

32

Paralització del projecte de modificació dels estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya Fonts pròpies A causa l’Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre no s’ha pogut tramitar pel cessament del conseller

33

Paralització del conveni de col·laboració en violència de gènere Fonts pròpies A causa l’Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre no s’ha pogut tramitar pel cessament del consellers competents

7. Activitats cancel·lades o suspeses

NOMBRE ACTIVITATS CANCEL·LADES O SUSPESES FONT OBSERVACIONS

1

L’Arts Santa Mònica cancel·la un cicle i una exposició per la intervenció dels comptes de la Generalitat Diari Ara

 

Danys en la cultura catalana

2

Paralització en la investigació (vèncer el càncer de mama, entre d’altres) a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fonts pròpies Greus perjudicis no solament per a l’IRBL sinó sobretot per a la ciutadania

3

Ajornament sine die de la 20a edició del Fòrum d’Estudis sobre la Joventut, que s’havia de celebrar els dies 26 i 27 d’octubre Greus perjudicis per a les entitats participants i per a la ciutadania

4

El Pla d’actuacions en fosses de desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista per a l’any 2017 inclou accions en fosses i restes òssies en superfície a l’Alt Pirineu i Aran, al Camp de Tarragona, a la Catalunya Central, a Girona, a Lleida i a les Terres de l’Ebre. Diari Nació digital Resposta obtinguda mitjançant SAIP

5

No elaboració dels butlletins informatius i de recursos Jove.cat Fonts pròpies Perjudicis al col·lectiu afectat i a la ciutadania

6

No elaboració dels butlletins informatius i de recursos E-Joventut Fonts pròpies Perjudicis a la ciutadania

7

Cancel·lació exposició artista Lúa Coderch Diar La Vanguardia Perjudicis en l’àmbit de la cultura catalana i a l’artista en concret

8

Festival Nacional de Poesia 2017 Institut de Lletres Catalanes 15 al 22 octubre Perjudicis a la ciutadania

9

Festival Poesia als balcons 2018 Fonts pròpies Perjudicis a la ciutadania

10

El meu clàssic (cicle de conferències a l’Arts Santa Mònica) Fonts pròpies Perjudicis a la ciutadania

11

Commemoració de l’aniversari 30+80 Fonts pròpies Perjudicis a la ciutadania

12

Cancel·lació del Festival Lluèrnia Web Lluèrnia Perjudicis a la ciutadania

13

El govern espanyol censura la celebració d’un recital de poetes catalans a favor de la llibertat d’expressió a la Delegació de la Generalitat a Brusel·les. Font: El Nacional Perjudicis a la ciutadania

14

El 155 suspèn les Creus de Sant Jordi per primera vegada en 37 anys. Font: La Vanguardia Perjudicis a la ciutadania

15

Manca de realització de les celebracions tradicionals de Sant Jordi al Palau de la Generalitat Font: Vilaweb Tots els actes institucionals que són encapçalats pel president –la recepció, la missa i la benedicció de roses– han estat cancel·lats.

8. Inversions

NOMBRE INVERSIONS FONT OBSERVACIONS
1 Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya Fonts pròpies
2 No execució dels treballs per a la restauració de la Seu Vella de Lleida Fonts pròpies Informació pendent confirmació, via sol·licitud  d’accés a la informació (29.11.17)
3 Paralització compra de fons d’art en el marc del Pla Integral de les Arts Visuals Fonts pròpies Informació pendent confirmació, via sol·licitud  d’accés a la informació (29.11.17)
4 Paralització del projecte de desviament de camions de la
N-340
Diari de Tarragona Foment evita posar data al desviament obligatori de camions de la N-340 a l’AP-7.

Accident mortal a la N-340 ocorregut el passat 4 de febrer, al Vendrell, que va deixar tres víctimes.

5 Paralització del contracte programa de Benestar Social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a ajuts d’urgències socials.
6 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a professionals i equips bàsics.
7 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a atenció a persones vulnerables.
8 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a SAD dependència i SAD social.
9 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a Projecte específic de persones sense llar.
10 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a un programa específic d’inclusió social.
11 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions al servei de transport adaptat a Barcelona
12 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions al servei d’atenció a la infància EAIA
13 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions al servei d’atenció a la infància i a l’adolescència SIFE
14 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a Acció comunitària
15 Paralització en la inversió als centres d’atenció primària pel valor de 13 milions d’euros Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña El repartiment dels recursos per a la millora dels equips d’atenció primària no es pot dur a terme segons les previsions.
16 Paralització del projecte relatiu al disseny per tal que l’EAPC esdevingui un centre de recerca Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña La intervenció dels recursos propis de la Generalitat i de les institucions catalanes impossibilita l’acompliment de millores i innovació en el sector públic.
17 Paralització del projecte de disseny del pla formatiu dels directius públics Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña La intervenció dels recursos propis de la Generalitat i de les Institucions catalanes impossibilita l’acompliment de millores i innovació en el sector públic.
18 Paralització de la modificació el decret 167/2010, de 9 novembre, d’homologacions d’accions formatives i de creació de la comissió tècnica de responsables de formació Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña La intervenció dels recursos propis de la Generalitat i de les institucions catalanes impossibilita l’acompliment de millores i innovació en el sector públic.
19 Paralització d’actuacions del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 Treball i afers socials Aprovat pel Govern el Pla d’acció l 2017 per un total de 246.493.347 €, que inclou les actuacions que s’havien de dur a terme l’últim trimestre del 2017. Moltes actuacions no s’han iniciat donada la intervenció econòmica per Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre.
Presentada SAIP per saber el detall de l’execució del Pla d’acció 2017, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya.
20 Paralització d’inversió en l’optimització de la xarxa d’habitatges d’inclusió social.
Actuacions del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020
Treball i afers socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (AHC).
21 Paralització en la inversió per accés a l’habitatge social.
Actuacions del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020
Treball i afers socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (AHC).
22 Paralització en la inversió per accés a l’habitatge d’emergència social
Actuacions del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020
Treball i afers socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (AHC).
23 Manca de la inversió prevista per a la reparació dels vehicles de bombers de la Generalitat Font: El Punt Avui El 155 posa al límit el cos dels Bombers de la Generalitat. Hi ha un centenar de vehicles aturats perquè no hi ha prou diners per reparar-los.
24 Paralització de les partides pressupostàries realtives a la inversió per a millores tecnològiques Fonts pròpies Aquesta manca d’inversió paralitza millores tecnològiqes relatives a la història clínica compartida i a La Meva Salut.

9. Subvencions

NOMBRE SUBVENCIONS FONT OBSERVACIONS
1 Manca d’abonament de subvenció pendent de 500.000 € a la Federació de persones sordes de Catalunya Web FESOCA Importants perjudicis als treballadors i a la comunitat de persones sordes.
2 Bloqueig en l’aprovació i execució del programa temporal per a l’atenció de menors d’edats no acompanyats Fonts pròpies Aquest bloqueig perjudica no només els menors no acompanyats que no reben l’atenció que els correspon sinó també els professionals (235) que resten pendents que es faci efectiva la seva contractació.

Informació pendent de confirmació xifres i dades exactes, via sol·licitud d’accés (29.11.17).

3 Bloqueig en la contractació de personal investigador novell Fonts pròpies La no concessió causa un greu perjudici a les universitats, als centres de recerca i a les fundacions hospitalàries així com als investigadors novells.

Informació pendent de confirmació xifres i dades exactes, via sol·licitud d’accés (29.11.17).

4 No execució de la previsió de creació places amb finançament públic a la demarcació de Tarragona per a gent gran, persones amb discapacitat, persones amb malaltia mental i atenció precoç Web Departament Previsió d’un increment de places amb finançament públic per a persones grans, persones amb discapacitat, persones amb malaltia mental i hores d’atenció precoç a la demarcació de Tarragona, per valor de més de 700.000 euros.
5 No execució de la previsió de creació de places amb finançament públic a la demarcació de Barcelona per a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental Fonts pròpies El Departament havia d’aprovar la inversió el darrer trimestre del 2017 de més de 8,5 milions d’euros en la creació de noves places a la demarcació de Barcelona, el que suposava 34 milions d’euros d’increment en la despesa l’any 2018.
6 Aturada la concessió de les subvencions per a les comunitats catalanes de l’exterior Fonts pròpies L’objecte d’aquestes subvencions és el finançament de les despeses derivades de: funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior; organització d’activitats de promoció i difusió i promoció de Catalunya i la seva cultura i llengua; organització de cursos d’ensenyament de la llengua catalana; programes d’ajuts socials per a membres de les comunitats catalanes de l’exterior i suport a la nova emigració.

Informació pendent de confirmació, via sol·licitud d’accés (29.11.17)

7 Aturada en la convocatòria de subvencions per a projectes destinats a la recuperació i foment de la memòria democràtica, i de promoció de la pau i dels drets humans Fonts pròpies L’objecte d’aquestes subvencions és el finançament de les despeses derivades de: funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior; organització d’activitats de promoció i difusió i promoció de Catalunya i la seva cultura i llengua; organització de cursos d’ensenyament de la llengua catalana; programes d’ajuts socials per a membres de les comunitats catalanes de l’exterior i suport a la nova emigració.

Informació pendent de confirmació, via sol·licitud d’accés (29.11.17)

8 Aturada en la convocatòria del Premi Francesc Boix a les iniciatives de recuperació de la història local, del període 1931-1980, realitzades pels ens locals i entitats de Catalunya Fonts pròpies L’objecte d’aquestes subvencions és el finançament de les despeses derivades de: funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior; organització d’activitats de promoció i difusió i promoció de Catalunya i la seva cultura i llengua; organització de cursos d’ensenyament de la llengua catalana; programes d’ajuts socials per a membres de les comunitats catalanes de l’exterior i suport a la nova emigració.

Informació pendent de confirmació, via sol·licitud d’accés (29.11.17)

9 Aturada en la convocatòria de subvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980 Fonts pròpies L’objecte d’aquestes subvencions és el finançament de les despeses derivades de: funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior; organització d’activitats de promoció i difusió i promoció de Catalunya i la seva cultura i llengua; organització de cursos d’ensenyament de la llengua catalana; programes d’ajuts socials per a membres de les comunitats catalanes de l’exterior i suport a la nova emigració.

Informació pendent de confirmació, via sol·licitud d’accés (29.11.17)

10 Endarreriment en la publicació de la resolució definitiva de la convocatòria de programes plurianuals per les ONG Fonts pròpies Atesa la imposició actual de publicació al BOE, aquest endarreriment comporta greus perjudicis.
11 Aturada l’ampliació de la partida pressupostària en 500.000 euros, prevista pel segon semestre del 2017, adreçada a millorar el percentatge de recursos destinats a cooperació al desenvolupament i donar compliment als compromisos del Pla Director de Cooperació amb l’objectiu del 07, pactada amb organismes multilaterals i ONG al mes de juliol Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña Aquesta aturada comporta que aquest tipus d’entitats no poden executar els programes i activitats previstos.
12 Subvenció directa a la Governació de Nariño per la implementació dels acords de pau de Colòmbia Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña En el marc de les propostes de relació amb el Govern de Colòmbia per ajudar a la implementació dels acords de pau amb la guerrilla de les FARC, es va aprovar un programa a desenvolupar en la Governació de Nariño, on les entitats catalanes tenen importants contraparts en la societat civil. La discussió amb el Govern Central per definir els termes de la col·laboració i el posterior acord amb la Governació de Nariño ha produït, d’una banda, un important endarreriment i, de l’altra, encara resta pendent l’ampliació de la partida en 500.000 euros per poder tramitar l’acord.
13 Endarreriment de la concessió de la subvenció directa al PNUD-Art per import de 60.000 euros. Fonts pròpies Aquesta subvenció té per objecte l’elaboració d’un projecte d’investigació en matèria d’estratègies regionals per a l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible. El projecte inclou l’elaboració de metodologia, l’estat de la qüestió, selecció de casos, trobades i viatges.
14 Afectació als ajuts destinats a les entitats que voluntàriament treballen en la protecció del medi ambient Fonts pròpies Risc per les estructures d’aquestes entitats sense ànim de lucre.
15 Afectació als ajuts per reduir la contaminació lumínica dels parcs eòlics de la Terra Alta, el Segrià i les Garrigues Fonts pròpies Aquests parcs eòlics generen molèsties als ciutadans de les comarques afectades i els ajuts són necessaris per al benestar de la població.
16 Afectació als ajuts provinents dels Fons europeus, al programa ós bru dels Pirineus Fonts pròpies Pendent de SAIP per confirmació de quanties i resta de detalls.
17 Afectació al programa de col·laboració transpirinenca entre Parcs naturals Fonts pròpies Pendent de SAIP per confirmació de quanties i resta de detalls.
18 Afectació al programa relatiu a la cura de peixos migratoris Fonts pròpies Pendent de SAIP per confirmació de quanties i resta de detalls.
19 Afectació al programa de lluita contra el canvi climàtic Fonts pròpies Pendent de SAIP per confirmació de quanties i resta de detalls.
20 Afectació al funcionament normal de les comunitats catalanes a l’exterior Font: El Nacional.cat El Govern espanyol, per l’aplicació de l’article 155, deixa sense subvenció les comunitats catalanes a l’exterior.
21 Suspensió del procediment de concessió de subvencions relatiu a la convocatòria del Premi Voluntariat per a l’any 2017, com a conseqüència de l’aplicació de l’Ordre HFP/88672017, de 20 de setembre, per la qual es declara la no disponibilitat de crèdits per al 2017, atesa la impossibilitat de continuar el procediment, al no disposar de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses que se’n deriven. Aquestes subvencions es van convocar mitjançant la resolució TSF/2099/2017, de 27 de juny. Fonts pròpies
22 Denegada la subvenció relativa a les activitats de prevenció i control de toxicomanies Fonts pròpies Afectació a col·lectius més vulnerables.
23 Denegada la subvenció a la fundació Arrels Sant Ignasi Fonts pròpies Aquesta petita fundació no comptarà amb els fons necessaris per dur a terme les seves actuacions habituals.
24 Denegada la subvenció a la fundació Ajuda i Esperança Fonts pròpies Aquesta fundació ja no comptarà amb fons per finançar el projecte de prevenció en salut mental, i atenció al servei de l’esperança.
25 La Direcció General de Recerca no convoca les beques de postgrau i post-doctorals del Programa Balsells-Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la University of California, Irvine (9 beques), la University of Colorado Boulder (6 beques) i la University of California, Davis (2 beques) per al proper curs acadèmic 2018-2019. Implica que 5 estudiants que ja es troben a les universitats americanes no poden renovar per un segon any la beca i que 11 estudiants de primer any no obtindran una beca. Font: Generalitat de Catalunya

10. Pèrdua d’oportunitats econòmiques

NOMBRE PÈRDUA D’OPORTUNITATS ECONÒMIQUES FONT OBSERVACIONS

1

El bloqueig de l’acció del Govern impedeix efectuar les actuacions pròpies d’ACCIÓ Fonts pròpies ACCIÓno està duent a terme des de l’aplicació del 155 cap acció per fomentar la innovació i la internacionalització empresarial, que compta, a més, amb una xarxa de 40 oficines arreu del món

2

L’Estat veta que el Port de Barcelona faci missions comercials a l’exterior Diari El punt avui Aquest serà el primer any que l’APB no lideri aquesta missió comercial des de que les va idear com a part de la seva internacionalització el 1998.

3

Paralització de la implementació de les assegurances obligatòries als administradors de finques. Fonts pròpies El Projecte de decret pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’administració de finques està paralitzat.

 

4

Avança no pot dur a terme operacions de finançament empresarial. Fonts pròpies El bloqueig de l’acció del Govern impedeix efectuar les actuacions ordinàries d’AVANÇA

5

Cost econòmic de la celebració d’eleccions en dia laborable Diari El País El cost econòmic i social és elevadíssim tal com es posa en relleu en la informació publicada

6

Canvi de seu de les empreses catalanes Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional.

 

El canvi de seu no comporta un perjudici econòmic directe sinó la pèrdua d’expectatives econòmiques per la mala imatge creada.

7

La supressió de les delegacions a l’exterior pot suposar que ACCIÓ hagi de traslladar la seves seus RD 945/2017, de 27 de octubre Algunes delegacions comparteixen dependències amb altres entitats públiques com l’Agència per la competitivitat de l’empresa (ACCIÓ ) o l’Institut Ramon Llull, de manera que, en suprimir-les, aquestes entitats es poden veure obligades a assumir el cost total del lloguer i, en conseqüència, és possible que s’hagin de plantejar la seva reubicació

8

Risc per les productores audiovisuals catalanes Font: www.elnacional.cat Problemes de finançament  a TV3 que provoquen la desaparició sobtada de programes i el risc de desaparició d’altres.

9

Catalunya ha deixat d’interactuar amb els actors nord-americans. Font: Font: www.elnacional.cat Problemes de finançament  a TV3 que provoquen la desaparició sobtada de programes i el risc de desaparició d’altres.

11. Danys d’especial transcendència

NOMBRE DANYS D’ESPECIAL TRANSCENDÈNCIA FONT OBSERVACIONS

1

Cessament del representant permanent davant la Unió Europea Fonts pròpies Implica, entre altres afectacions, que no pot exercir la tasca de representació, defensa i promoció dels interessos generals de la Generalitat de Catalunya i de donar suport a les entitats i empreses catalanes davant les institucions i òrgans de la Unió Europea.

2

Costos econòmics derivats del trasllat de documentació de les delegacions a l’exterior a l’arxiu administratiu del Departament així com de la mudança de béns mobles Fonts pròpies S’ha de contractar (amb l’elevada despesa que suposa) un servei de dipòsit i custòdia d’aquests béns.

3

Rescissió dels contractes de lloguer dels locals on es troben les delegacions. Fonts pròpies Comporta en diversos casos el pagament d’importants indemnitzacions per la resolució anticipada del contracte. El tancament d’alguna delegació fins i tot comporta l’abonament de la totalitat de les mensualitats del contracte, atès que així ho estableix la legislació vigent del país on s’ubica.

4

Els Mossos d’Esquadra no poden comprar munició Diari El Mundo El Ministerio del Interior impedeix a les empreses vendre munició als Mossos d’Esquadra.

5

Paralització de la compra d’armilles dels agents rurals Font: www.diaridegirona.cat

Font: www.rac1.cat

Els agents encara no disposen de les armilles que havien d’arribar a finals de 2017 per a tots els efectius, a causa de la intervenció econòmica

6

Manca d’equipament complet dels agents rurals. Font: www.vilaweb.cat Sense Govern ni Parlament tampoc no es pot aprovar el nou reglament d’armes i, per tant, els agents rurals tampoc disposen encara de manilles ni de defenses extensibles com a part de la seva equipació de treball.

7

Paralització del programa relatiu a la reubicació i reassentament de persones refugiades a Catalunya. Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SIMC EXI)

8

El dispositiu de seguretat per a les eleccions del 21-D en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) va integrar agents del cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil. Font: elmon.cat La Policia Nacional espanyola, la Guàrdia Civil i agents del CNI omplen l’edifici del  Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) en el que serà una jornada electoral inèdita pel que fa al  dispositiu de seguretat pel 21-D

9

L’article 155 encareix d’un 11,8% el preu de l’aigua a l’àrea de Barcelona Font: www.vilaweb.cat El Govern havia proposat posposar la pujada a canvi de renunciar a una part del cànon de la concessió.

10

El govern espanyol ha ampliat  les mesures de control sobre la despesa de la Generalitat, en virtut d’un acord que la comissió delegada del govern espanyol per als afers econòmics va aprovar el 21 de desembre, emparant-se amb l’aplicació de l’article 155 de la constitució espanyola Font: www.vilaweb.cat Font: www.boe.es

11

Control previ de les agendes oficials dels alts càrrecs. Fonts pròpies El control de les agendes així com la necessitat d’autorització per a realitzar actes de caràcter ordinari, propis de l’Administració de la Generalitat.

12

Catalunya no va estar representada en el Consejo Interterritorial de Salud. Fonts pròpies La manca de representació va suposar que Catalunya no va poder defensar i proposar iniciatives, com per exemple la realtiva a la universalització de l’assistència sanitària.

13

Suspensió de la partida pressupostària relativa a vacunes Fonts pròpies Demanada SAIP per determinar amb exactitud el nombre i tipus de vacunes.

14

Concessió de 13 llicències per extreure corall vermell Font: La Vanguardia El Ministeri no escolta els científics i concedeix 12 llicències d’extracció de corall vermell a la Costa Brava.

12. Vulneració de drets fonamentals

NOMBRE VULNERACIÓ DE DRETS FONAMENTALS FONT OBSERVACIONS

1

La policia espanyola identifica Mireia Boya i membres de la CUP en un acte de campanya a Lleida Font: Vilaweb.cat Vulneració de drets d’una treballadora pública.

2

Els Mossos retiren llaços grocs de les conselleries per ordre de la Junta Electoral Font: Vilaweb.cat En els departaments de Salut, Empresa i Coneixement, Governació, Territori i Justícia s’ha vulnerat el dret dels treballadors públics a exercir la seva llibertat d’expressió (eliminant les decoracions dels arbres de Nadal).

3

Els Mossos retiren cartells de les conselleries per ordre de la Junta Electoral Font: Ara.cat A Girona els treballadors públics de la Generalitat han hagut de tapar la decoració nadalenca de color groc amb una bossa d’escombraries.

4

La Junta Electoral Central ha obert un expedient sancionador a TV3 per la cobertura que va fer sobre la manifestació de Brussel·les Font: El Món.Cat Es vulnera amb aquesta sanció la llibertat d’informació.

5

Els Mossos estan obligats a notificar els llaços grocs i les pancartes penjats en edificis i llocs públics que segons la Junta Electoral suposen una “ingerència en la campanya” Font: TV3-324 La Junta Electoral obliga els treballadors públics (Mossos) a dur a terme actuacions de censura prèvia, vulnerant drets fonamentals dels ciutadans, dels funcionaris i d’ells mateixos.

6

Limitacions d’assistència a assemblees departamentals organitzades pels sindicats Fonts pròpies Vulneració del dret a la llibertat sindical.

7

Control de les xarxes socials dels alts càrrecs i altres funcionaris Font: El Mon.cat Vulneració de dret d’expressió, d’opinió i d’intimitat.

8

Estripament i no entrega de la carta que els servidors públics del Departament de la Presidència van enviar al conseller Turull, mentre es trobava en presó preventiva Fonts pròpies Vulneració del dret a la intimitat de les comunicacions.

9

Eleccions anormals, amb candidats a la presó  i altres exiliats, sense possibilitat de fer campanya normalment Diari The New York Times Vulneració del dret a la igualtat i a la participació política que comporta danys a les institucions catalanes i a la ciutadania.

10

Dirigents polítics, servidors públics, membres dels CDR i altres persones indeterminades són amenaçades amb l’anunci de l’ampliació de les investigacions i querelles relacionades amb el referèndum de l’1 d’octubre a un ampli nombre de persones (40 o més de 100, segons les fonts), just després de les eleccions. El Diario.es L’anunci de l’ampliació de les investigacions i querelles incideix en la campanya electoral pot comportar una autolimitació en la llibertat d’expressió i aprofundeix la repressió i la por sobre els servidors públics de forma indeterminada.

11

La repressió, les amenaces, les actuacions dels Mossos d’esquadra d’acord amb les actuacions de la Junta Electoral, a iniciativa pròpia o per denúncia, i altres circumstàncies similars estenen la por, l’autocensura en la llibertat d’expressió i el temor a prendre decisions entre els servidors públics. Fonts pròpies Dimensió i intensitat dels danys de difícil avaluació.

12

Tancament temporal de la seu de la Delegació del Govern a Brussel·les Font: elmon.cat La Delegació del Govern a Brussel·les va ser tancada el passat 24 de gener a partir de les 11 del matí per ordre del Ministeri d’Afers Exteriors espanyol. El Ministeri va fer arribar un ofici per fax i l’agregat adjunt d’Interior de l’ambaixada espanyola a Bèlgica també es va desplaçar per lliurar-lo presencialment. En el text s’indicava que es prohibia celebrar la reunió entre el president del Parlament de Catalunya Roger Torrent i el Molt Honorable Carles Puigdemont anunciada per aquell matí i s’exigia que la delegació quedés tancada a partir de les 11 del matí “hasta nuevo aviso“. Els treballadors van sortir de l’edifici poc abans de les 11.

13

Actuació dels mossos desproporcionada els dies 23 i 25 de març Font: Nacio Digital

14

El Departament d’Interior obliga a retirar llaços grocs i cartells dels edificis Font: ADIC_INT Vulneració del dret a la llibertat d’expressió, reconegut a a la Declaració Universal de Drets Humans en l’article 19, en el Pacte de Drets Civils i Polítics, en l’article 19, en el Conveni Europeu de Drets Humans en l’article 10.

15

Control de les opinions que s’emeten a les xarxes (p.ex. Patrícia Plaja) Font: La Vanguardia Vulneració del dret a la llibertat d’expressió, reconegut a a la Declaració Uniersal de Drets Humans en l’article 19, en el Pacte de Drets Civils i Polítics, en l’article 19, en el Conveni Europeu de Drets Humans en l’article 10.

16

Prohibició del Departament d’Interior de la conferència de Vicent Partal, organitzada per diversos sindicats Font: ADIC_INT Vulneració de diversos drets, entre els quals la llibertat sindical.

17

Restriccions a les llibertats d’informació i expressió entre el 6 de setembre i l’1 de novembre Font: La Directa Informe de l’Observatori Mèdia.cat que ha recopilat 110 restriccions als drets a la llibertat d’informació i a la llibertat d’expressió.

18

Prohibició als alts càrrecs d’assistir a actes públics amb un llaç groc o xapa que reclama la llibertat dels presos polítics Fonts pròpies Restriccions a la llibertat d’expressió de molts alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya.

19

Retirada de samarretes grogues i xiulets en el partit de la final de la copa del rei de fútbol. Fonts pròpies Vulneració del dret a la llibertat d’expressió, reconegut a a la Declaració Universal de Drets Humans en l’article 19, en el Pacte de Drets Civils i Polítics, en l’article 19, en el Conveni Europeu de Drets Humans en l’article 10.

13. Accions i decisions polítiques del govern de l’Estat del 155

L’actuació del govern de l’Estat en substitució del Govern de la Generalitat implica l’adopció de decisions polítiques (prioritzant unes actuacions respecte d’altres per raons d’oportunitat política) que només correspon prendre a un govern que compti amb el suport de la ciutadania expressat en les urnes, com pertocaria al Govern de la Generalitat legítimament constituït.

NOMBRE

DANY

FONT

OBSERVACIONS

1 Comunicació de la resolució del secretari general del Departament d’Interior pel qual s’autoritza la tramitació d’emergència per a la contractació de subministraments i serveis per atendre les necessitats operatives i logístiques de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra en el dispositiu de l’1 d’octubre de 2017 Fonts pròpies Despesa de 89.000 € en concepte de noliejament d’helicòpters, avituallament de policies, lloguer de vehicles, etc.
2 Comunicació de la resolució del secretari general del Departament d’Interior pel qual s’autoritza la tramitació d’emergència per a la contractació de subministraments i serveis per atendre les necessitats operatives i logístiques de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra en relació amb les concentracions i mobilitzacions ciutadanes produïdes arran de la cojuntura política actual Fonts pròpies Despesa de 139.000 € en noliejament d’helicòpters els dies 25 d’octubre a 5 de novembre i del 8 de novembre al 22 de novembre, així com d’avituallament del personal.
3 Contracte de subministrament d’energia elèctrica en alta tensió a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Línia 9 de Metro de Barcelona) Font: Contractació Pública Gencat
4 Anuncio del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda por el que se hace pública la formalización de un contrato para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en los edificios y dependencias adscritos al Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda Font: Contractació Pública Gencat
5 Acord marc del subministrament de combustible Font: Contractació Pública Gencat La Generalitat ha adquirit a Repsol, la seva filial SolRed, BP Oil España i Petrocat 50 milions d’euros de combustible,en virtut d’un acord marc que té com a objecte el subministrament de carburant per a vehicles terrestres mitjançant el pagament amb targeta de banda magnètica, carburants i olis per a motors nàutics, carburant per a helicòpters dins d’una estació aeroportuària aliena i/o mitjançant transport terrestre i carburant per a grups electrògens i sistemes de calefacció als Departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i a les entitats adherides al Sistema central d’adquisicions de la Comissió Central de Subministraments.
6 2017 326 Servei d’assessorament jurídic extern sobre el deute públic i operacions financeres de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic empresarial i les tasques de supervisió en matèria de mercat de valors Font: Contractació Pública Gencat
7 Comunicació al Govern de la resolució del secretari general del Departament d’Interior per la qual s’autoritza la tramitació d’emergència per la contractació dels subministraments i serveis per atendre les necessitats logístiques derivades dels atemptats dels dies 17 i 18 d’agost de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.02.2018
8 Comunicació al Govern de la resolució del secretari general del Departament d’Interior per la qual s’autoritza la tramitació d’emergència per a la contractació de l’arrendament de 250 vehicles amb capacitat màxima de 4 persones per garantir les necessitats logístiques del dispositiu de seguretat de la jornada electoral del 21 de desembre de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.02.2018
9 Comunicació al Govern de la resolució del secretari general del Departament d’Interior per la qual s’autoritza la tramitació d’emergència per a la contractació del servei de manteniment preventiu (vehicles de propietat) i correctiu (vehicles de propietat i rènting) de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.02.2018
10 Comunicació al Govern de les actuacions dutes a terme per tal de reconèixer el deute derivat de la prestació, per part de l’empresa “TDN-Tècniques de Neteges SL”, del servei de neteja de la seu a Barcelona de l’Àrea de Suport a l’Execució Penal entre juny i octubre de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 2.02.2018
11 SIG18EMC0001 – Proposta d’acord del Govern pel qual s’autoritza la modificació dels Estatuts socials de la societat IDIADA Automotive Technology, SA, per tal d’adaptar el seu contingut a la Llei de societats de capital. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 2.02.2018
12 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència de la contractació dels treballs d’adequació per ubicar el centre de recollida de dades per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 26.01.2018

El secretari general tècnic del Ministeri de l’Interior de 15 de novembre de 2017 va declarar d’emergència la tramitació de l’expedient de contractació per a la realització dels treballs d’adequació de l’espai polivalent de capacitació tecnològica per ubicar el centre de recollida de dades per a les eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al 21 de desembre de 2017, i es va adjudicar a l’empresa Comsa Service Facility Management S.A.U amb un cost estimat de 331.400,24 € (IVA inclòs).

Mitjançant una nova Resolució de 18 de desembre de 2017 va caldre ampliar la declaració d’emergència per incorporar serveis addicionals, amb un cost estimat de 161.605,31 €

14 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència de la contractació dels treballs d’adequació del centre de premsa i difusió per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 26.01.2018

Mitjançant Resolució de 21 de desembre de 2017, s’amplia la declaració d’emergència per incorporar serveis addicionals amb un cost màxim d’11.609,95 euros.

15 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència de la contractació d’una campanya de publicitat institucional informativa sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 26.01.2018

Mitjançant Resolució del Secretari General Tècnic del Ministeri de l’Interior de 16 de novembre de 2017 (dictada per delegació del Ministre de l’Interior en virtut del disposat al Reial Decret 965/2017, de 3 de novembre), es va declarar d’emergència la tramitació de l’expedient de contractació per a la realització dels treballs de conceptualització i producció d’una campanya de publicitat institucional informativa sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017 i es va adjudicar a l’empresa Vainilla Bross SL, la realització d’aquestes treballs, amb un cost estimat de 60.112,80 € IVA inclòs.

16 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 450.000,00 euros (quatre-cents cinquanta mil). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 19.01.2018
17 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 450.000,00 euros. (Acord diferent a l’anterior). Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 19.01.2018
18 Proposta d’acord del Govern pel qual s’autoritza l’Ajuntament del Prat de Llobregat a celebrar un contracte de servei de neteja de l’espai públic i recollida de residus, amb mesures de contractació pública sostenible, d’igualtat de dones i homes i d’altres aspectes socials i laborals, amb una durada de vuit anys i amb possibilitat de pròrroga d’un any. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 19.01.2018
19 Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Parc Empresarial d’Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat de Viladecans, que passa a denominar-se Consorci Urbanístic per al Desenvolupament dels sectors Ca n’Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, Deltabcn, i el seu text refós. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 12.01.2018
20 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència d’execució d’una obra Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 12.01.2018

Per resolució del titular del Departament de Territori i Sostenibilitat de 10 d’octubre de 2017 es va declarar d’emergència “Obra d’emergència. Estabilització de talús a la carretera L-510, PK 0+500. Tram: Tírvia” per un import de 256.198,35 euros, més 53.801,65 euros corresponents a l’IVA, que suposa un import total de 310.000,00 euros.

El ministre de Foment en pren coneixement el 12 de gener del 2018.

21 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència d’execució d’un servei Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 12.01.2018

Per resolució del titular del Departament de Territori i Sostenibilitat de 26 d’octubre de 2017 es va declarar d’emergència de l’execució d’operacions de conservació d’obra civil, senyalització vertical i barreres de seguretat als trams de carretera adscrits a l’àmbit de conservació de Sabadell”. Clau: SC-CEB-17102 per un import de 430.895,54 euros, més 90.488,06 euros corresponents a l’IVA, que suposa un import total de 521.383,60 euros.

El ministre de Foment, el Govern en pren coneixment el 12 de gener del 2018.

22 Proposta d’acord del Govern Acuerdo por el que se procede a la subsanación de una omisión en el Acuerdo por el que se modifican las tablas retributivas de los centros penitenciarios del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 12.01.2018
23 Acord del Govern pel qual s’aprova l’adhesió de la Comunitat Autònoma de Catalunya al conveni de col·laboració de 29 de desembre de 2016, entre l’Administració General de l’Estat i l’Associació Nacional Empresarial de la Indústria Farmacèutica Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
24 Acord del Govern pel qual s’autoritza a COMSA Concesiones, SLU, la transmissió d’accions de Superficiària COMSA I, SAU, i Superficiària CP Mas d’Enric, SAU, a favor de MIRCOM Concesiones de Infraestructuras, SL en relació amb diversos contractes Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
25 Acord del Govern pel qual s’autoritza la modificació de determinades actuacions previstes en el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, formalitzat en data 10 de gener de 2017, per a la reordenació dels equipaments penitenciaris a la ciutat de Barcelona Fonst pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
26 Proposta d’acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per import màxim de 3.500.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estast 29.12.2017
27 Proposta d’acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per import màxim de 100.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
28 SIG17VEH1099 – Proposta d’acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per import màxim d’1.000.000,00 d’euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
29 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 250.000,00  euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
30 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Empresa i Coneixement, la modificació pressupostària per import de 498.758 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
31 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció del conveni pel qual es formalitza l’encàrrec de gestió de la Direcció General de la Mutualitat de Funcionaris Civils de l’Estat a l’institut Català d’Avaluacions Mèdiques, de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut per a la prestació de funcions d’assessorament i informe, i se n’autoritza la seva signatura Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
32 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció de l’Acord de modificació del Protocol general entre el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al qual està adscrita l’Agència de Residus de Catalunya, per al suport del Centre d’Activitat Regional per a la Producció Neta durant el quadrienni 2012-2015, i se n’autoritza la signatura Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
33 Acord del Govern pel qual es modifiquen les taules retributives dels centres penitenciaris del Departament de Justícia Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
34 Acord del Govern d’encàrrec d’una actuació d’infraestructura a realitzar per l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) i d’actualització del Pla Econòmic Financer d’aquesta societat en relació amb les actuacions i aportacions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
35 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) per al suport, millora i el desenvolupament de l’esport escolar Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
36 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a l’entitat Fundació Catalana per a l’Esport per al suport de la promoció i difusió de l’esport català i de la cultura de l’esport Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
37 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a l’entitat Federació Catalana de Basquetbol per al suport i la millora del basquetbol català de competició al més alt nivell, durant l’any 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
38 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), per al suport, millora i el desenvolupament de l’esport català, especialment de l’esport federat Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
39 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Universitària Jaume Balmes (Universitat de Vic) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 2.000.000,00 d’euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
40 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya a renovar per un import inferior una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 400.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
41 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la modificació de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs dels Departaments d’Empresa i Coneixement i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per a fer front als imports que es derivin de les reclamacions que pugui realitzar l’Institut Català de Finances en relació amb la totalitat de l’aval formalitzat per aquesta entitat a favor de Barna Steel, SA, o qualsevol empresa del Grup CELSA, amb un venciment no superior a 31 de desembre de 2018, com a garantia davant de proveïdors de fins a un import de 20.000.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
42 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de Justícia, la modificació pressupostària per import de 893.288,72 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
43 Decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes municipals de Sant Just Desvern i d’Esplugues de Llobregat Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
44 Decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes municipals de Sant Quintí de Mediona i de Mediona Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
45 Decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes municipals de Granera i de Gallifa Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
46 Decret pel qual es denega l’alteració dels termes municipals de Lluçà i de Prats de Lluçanès Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
47 Acord del Govern pel qual es ratifica l’acord de dissolució del consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) i la cessió global dels seus actius i passius a la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
48 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Institut Català de la Salut la contractació de caràcter pluriennal per un pressupost de licitació de 40.648.833, IVA inclòs, i un import total del valor estimat del contracte de 55.430.227,32 euros, del servei de cuina, menjadors laborals i de pacients i cafeteries de personal i de públic dels hospitals de Bellvitge, Germans Trias i Pujol, Dr. Josep Trueta, Arnau de Vilanova i Viladecans de l’Institut Català de la Salut Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
49 Comunicació al Govern de determinades actuacions realitzades pel Departament de Salut en matèria de contractació Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
50 Comunicació al Govern de determinades actuacions realitzades pel Departament de Salut en matèria de contractació Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
51 Comunicació al Govern de les actuacions dutes a terme per tal de reconèixer el deute derivat de la prestació, per part de les empreses “PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, SL”, “OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA”, “CLECE SEGURIDAD, SAU” i “SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA”, del servei de vigilància i seguretat de diversos edificis del Departament de Justícia entre el 28 de setembre i el 30 de novembre de 2017, i per tal assumir el compromís de despesa per a retribuir la prestació del servei esmentat durant el mes de desembre de 2017 Fonts pròpìes Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
52 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a atorgar una subvenció a la Confederació de Cooperatives de Catalunya, per dur a terme un projecte de desenvolupament del cooperativisme Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
53 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a ampliar la subvenció exclosa de concurrència pública concedida a l’entitat PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, en concepte de participació institucional dels agents socials per a l’any 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
54 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció de la Sisena addenda al Conveni de col·laboració, signat el 14 de març de 2003, entre el Ministeri de Ciència i Tecnologia (actualment Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat) i la Generalitat de Catalunya per a la constitució del Consorci per a la construcció, equipament i explotació del Laboratori de Llum Sincrotró, i se n’autoritza la signatura Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
55 Acord del Govern pel qual s’autoritza els departaments d’Empresa i Coneixement i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a garantir l’aval que l’Institut Català de Finances atorgarà al grup CELSA Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
56 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, a formalitzar un reconeixement de deute amb la Fundació Parc Científic de Barcelona per un import màxim de 7.058.823,60 euros i s’autoritza la generació de crèdit pressupostari corresponent Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
57 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Actius de Muntanya, SA, a formalitzar una operació d’endeutament a llarg termini per import màxim d’1.200.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
58 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Administració de la Generalitat de Catalunya a atendre les obligacions de la posició contractual com a garant, presa en l’operació d’endeutament a llarg termini formalitzada per diverses entitats financeres amb la societat Eix Diagonal Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, per un import màxim de 55.227.019,78 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
59 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la modificació de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per atendre la convocatòria 2015 de concessió d’ajuts per a la transformació i la millora de regadius Fonts pròplies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
60 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Consell Català de l’Esport per a l’ampliació i regularització d’encàrrecs de diverses fases d’obra relativa a una actuació d’infraestructura esportiva a realitzar per l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
61 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs de diversos Departaments per al subministrament centralitzat, mitjançant arrendament sense opció de compra, de 675 vehicles a través de la Comissió Central de Subministraments Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
62 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a la contractació del servei d’auditoria de primer nivell per als projectes europeus SHERPA i CESBA-MED, per al període 2018-2020. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
63 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, la modificació pressupostària a càrrec del Fons de contingència i a favor del Departament d’Empresa i Coneixement, per import de 8.208.758,91 euros. Fonts pròpìes Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
64 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, la modificació pressupostària per import de 285.503,38 euros, corresponent al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
65 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, la modificació pressupostària per import de 423.459,24 euros, corresponent al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Fonts pròpìes Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
66 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Salut a concedir una subvenció al Consell Comarcal del Baix Llobregat, per al finançament de la campanya anual de desinsectació Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
67 Acord del Govern pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE) Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
68 Comunicació al Govern de les actuacions dutes a terme per tal de reconèixer el deute, derivat de la prestació, per part de “SEPROTEC TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, SL”, del servei d’interpretació i traducció d’idiomes destinat als òrgans judicials i fiscalies de Catalunya durant els mesos de juliol, agost, setembre, octubre i novembre de 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
69 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a l’entitat Foment del Treball Nacional, en concepte de participació institucional dels agents socials per a l’any 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
70 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a l’entitat Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (FEPIME), en concepte de participació institucional dels agents socials per a l’any 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
71 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’ampliació de capital de Comercial de la Forja, SA (COMFORSA), per part de l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA, (AVANÇSA), així com la modificació dels seus estatuts Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
72 Acord del Govern pel qual s’aprova el Conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en matèria d’estadística, any 2017 i se n’autoritza la signatura Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
73 Acord del Govern por el que se dispone la liquidación del patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) y se constituye un órgano liquidador para este cometido Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
74 Acord del Govern por el que quedan sin efecto determinados acuerdos en materia de tramitación de los tributos y de las cotizaciones sociales en la comunidad autónoma de Cataluña Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
75 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 6.000.000,00  d’euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
76 Acord del Govern s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.000.000,00 d’euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
77 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament de Salut per atendre les despeses de la contractació de serveis de visites mèdiques especialitzades i proves complementàries amb els informes corresponents, sol·licitades per a les avaluacions mèdiques efectuades a la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques, de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària, a les seus de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
78 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, l’anul·lació de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament de Justícia per atendre les despeses derivades de l’arrendament d’un immoble a Santa Coloma de Farners, per ubicar-hi els òrgans judicials existents en l’esmentat municipi Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
79 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, dels departaments de Justícia i de Treball, Afers Socials i Famílies, la modificació pressupostària per import de 77.500,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
80 Acord del Govern pel qual s’aprova en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la modificació pressupostària per import de 3.770.124,42 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
81 Acord del Govern pel qual s’aprova en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la modificació pressupostària per import de 482.451,57 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
82 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la modificació pressupostària per import de 3.500.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
83 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la modificació pressupostària per import d’1.810.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
84 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Empresa i Coneixement, la modificació pressupostària per import de 3.643.355,35 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
85 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de Territori i Sostenibilitat, la modificació pressupostària per import de 6.972.500,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
86 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Ensenyament, la modificació pressupostària per import d’1.045.595,50 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
87 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Català de la Salut, la modificació pressupostària per import d’1.577.538,05 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
88 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Català de la Salut, la modificació pressupostària per import de 2.500.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
89 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Català de la Salut, la modificació pressupostària per import de 2.890.949,10 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
90 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Català de la Salut, la modificació pressupostària per import de 125.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
91 Acord del Govern pel qual s’autoritza, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la modificació pressupostària per import de 40.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
92 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunua per al 2017, dels Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Empresa i Coneixement, la modificació pressupostària per import de 48.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
93 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de Cultura, la modificació pressupostària per import de 250.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
94 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, la modificaciò pressupostària per import de 18.981,92 euros Fonts pròpies Ordre del dia Govern de l’Estat 7.12.2017
95 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Salut a concedir una subvenció a la Fundació IPSS per a la realització del servei del centre de dia per a usuaris de drogues al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
96 Acord del Govern pel qual s’autoritza la societat Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) a aplicar el romanent de tresoreria no afectat, a 31 de desembre de 2016, a la realització d’activitats compromeses per al 2018 dins de l’àmbit del seu objecte social Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
97 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Circuit de Motocròs de Catalunya SL a aplicar el romanent de tresoreria existent en l’entitat a la finalitat d’executar inversions en les instal·lacions del circuit de motocròs Fonts pròpies Ordre del dia del Govern 1.12.2017
98 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per import màxim d’1.150.000,00 (un milió cent cinquanta mil) euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
99 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.500.000,00 (un milió cinc-cents mil) euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
100 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 200.000,00 (dos-cents mil) euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
101 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.500.000,00 (un milió cinc-cents mil) euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
102 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar per un import superior una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 3.000.000,00 (tres milions) d’euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12,2017
103 Acords del Govern de despeses pluriennals Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
104 Acords del Govern de modificacions pressupostàries Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
105 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció del conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social (INSS) i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut, per al control de la incapacitat temporal durant el període 2017 a 2020, i se n’autoritza la signatura. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
106 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Agència de Residus de Catalunya a concedir una subvenció directa al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per dur a terme l’execució de la segona i última fase del dipòsit controlat de l’Espluga de Francolí. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
107 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Agència de Residus de Catalunya a concedir una subvenció directa al Consell Comarcal de les Garrigues per a l’ampliació del dipòsit controlat de les Borges Blanques Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
108 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Territori i Sostenibilitat a concedir subvencions directes per a actuacions en la xarxa de camins i en els accessos a les estacions de muntanya per a l’any 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
109 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Territori i Sostenibilitat a concedir una subvenció a la Diputació de Girona per tal de finançar el 50% del preu d’adquisició de la propietat del volcà de Santa Margarida, al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
110 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Agencia de Residus de Catalunya a concedir una subvenció directa al Consell Comarcal de la Garrotxa per al finançament de les infraestructures de tractament de residus municipals Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
111 Acord del Govern pel qual s’autoritza la Fundació Mediterrània, Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, a aplicar l’import de 37.664,63 euros, provinent d’una aportació de capital de la Generalitat de Catalunya, per compensar les pèrdues d’exercicis anteriors Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
112 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural a concedir una subvenció exclosa de concurrència pública a Bitò Produccions SL per un import de 700.000,00 euros per a contribuir al finançament del Festival Temporada Alta 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
113 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural a concedir una subvenció exclosa de concurrència pública a la Fundació Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia per un import de 400.000,00 euros per a les activitats de la sala Beckett durant l’any 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
114 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a atorgar una subvenció directa a l’Institut Municipal d’Educació i Treball, de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (IMET) per al desenvolupament del Pla Formatiu en el sector aeronàutic per a l’any 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
115 Acord del Govern pel qual es considera d’interès general el projecte de reindustrialització al municipi de Flix Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
116 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a concedir una subvenció exclosa de concurrència pública a favor de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) per a sufragar part de les despeses de funcionament per a la prestació dels seus serveis l’any 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
117 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció del conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya per a la delegació de funcions de control, edició i distribució dels passaports per a desplaçaments sense ànim comercial de gossos, gats i fures, i se n’autoritza la signatura Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
118 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 500.000,00  euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 24.11.2017
119 Acords del Govern de modificacions pressupostàries Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 24.11.2017
120 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la modificació pressupostària per import de 30.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 24.11.2017
121 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Ajuntament de Barcelona a celebrar el contracte de serveis d’implantació, manteniment i gestió del servei de transport mitjançant bicicletes compartides (Bicing 2.0), amb una durada de deu anys, amb possibilitat de pròrroga per mutu acord de les parts fins a un màxim de cinc anys Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 24.11.2017
122 Decret pel qual es modifica el Pla rector d’ús i gestió de l’àrea protegida de les Illes Medes, aprovat pel Decret 222/2008, d’11 de novembre, se n’estableixen les regles d’aplicació durant la seva vigència transitòria, i es crea el Consell Científic del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 24.11.2017
124 Acord del Govern pel qual s’aproven les tarifes per productes i serveis a preu taxat i les directrius, les condicions bàsiques d’execució i metodologia de càlcul d’acord amb les quals l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic vinculat o dependent i els ens locals de Catalunya han de retribuir a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) pels encàrrecs que li efectuïn Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 24.11.2017
125 Acord del Govern pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l’Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona, i el seu text refós Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 24.11.2017
126 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Consorci del Pla de rehabilitació i equipaments de teatres de Barcelona a destinar els romanents de tresoreria no afectats que presenta el Consorci a 31 de desembre de 2016 per fer front a l’augment de les sol·licituds de subvencions de la convocatòria 2017 per a la rehabilitació i la dotació d’equipaments de teatres de Barcelona Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 24.11.2017
127 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Circuit de Motocròs de Catalunya SL a aplicar el romanent de tresoreria existent en l’entitat a la finalitat d’executar inversions en les instal.lacions del circuit de motocròs Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
128 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Comercial de la Forja SA (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per import màxim d’1.150.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
129 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Comercial de la Forja SA (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.500.000,00 euros Fonts pòpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
130 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Comercial de la Forja SA (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 200.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
131 Acord del Govern pell qual s’autoritza els representants de la Generalitat en els òrgans de Govern de Comercial de la Forja SA (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.500.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
132 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat en els òrgans de Govern de Comercial de la Forja SA (COMFORSA) a renovar per un import superior una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 3.000.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
133 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció del conveni de col.laboració entre el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social (INSS) i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut, per al control de la incapacitat temporal durant el període 2017 a 2020, i se n’autoritza la signatura Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
134 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Agència de Residus de Catalunya a concedir una subvenció directa al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per dur a terme l’execució de la segona i última fase del dipòsit controlat de l’Espluga de Francolí. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
135 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Agència de Residus de Catalunya a concedir una subvenció directa al Consell Comarcal de les Garriguees per a l’ampliació del dipòsit controlat de les Borges Blanques. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
136 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Territori i Sostenibilitat a concedir subvencions directes per a actuacions en la xarxa de camins i en els accessos a les estacions de muntanya per a l’any 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
137 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Territori i Sostenibilitat a concedir una subvenció a la Diputació de Girona per tal de finançar el 50% del peu d’adquisició de la propietat del volcà de Santa Margarida al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
138 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Agència de Residus de Catalunya a concedir una subvenció directa al Consell Comarcal de la Garrotxa per al finançament de les infraestructures de tractament de residus municipals Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
139 Acord del Govern pel qual s’autoritza la Fundació Mediterrània, Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, a aplicar l’import de 37.664,63 euros, provinent d’una aportació de capital de la Generalitat de Catalunyaper compensar les pèrdues d’exercicis anteriors Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
140 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural a concedir una subvenció exclosa de concurrència pública a Bitò Produccions SL, per un import de 700.000,00 euros per a contribuir al finançament del Festival Temporada Alta 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
141 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural a concedir una subvenció exclosa de concurrència pública a la Fundació Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia per un import de 400.000,00 euros per a les activitats de la Sala Beckett durant l’any 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
142 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Families, mitjançant el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a atorgar una subvenció directa a l’Institut Municipal d’Educació i Treball, de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (IMET) per al desenvolupament del Pla Formatiu en el sector aeronàutic per a l’any 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
143 Acord del Govern pel qual es consdiera d’interès general el projecte de reindustrialització al municipi de Flix Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
144 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a concedir una subvenció exclosa de concurrència pública a favor de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) per a sufragar part de les despeses de funcionament per a la prestació dels seus serveis Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
145 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció del conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Consell de Col.legis de Veterinaris de Catalunya per a la delegació de funcions de control, edició i distribució dels passaports per a desplaçaments sense ànim comercial de gossos, gats i fures, i se n’autoritza la signatura Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 1.12.2017
146 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 6.000.000,00  d’euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
147 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.000.000,00 d’euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
148 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament de Salut per atendre les despeses de la contractació de serveis de visites mèdiques especialitzades i proves complementàries amb els informes corresponents, sol·licitades per a les avaluacions mèdiques efectuades a la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques, de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària, a les seus de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
149 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, l’anul·lació de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament de Justícia per atendre les despeses derivades de l’arrendament d’un immoble a Santa Coloma de Farners, per ubicar-hi els òrgans judicials existents en l’esmentat municipi Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
150 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, l’anul·lació de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament de Justícia per atendre les despeses derivades de l’arrendament d’un immoble a Santa Coloma de Farners, per ubicar-hi els òrgans judicials existents en l’esmentat municipi Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
151 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, dels departaments de Justícia i de Treball, Afers Socials i Famílies, la modificació pressupostària per import de 77.500,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
152 Acord del Govern pel qual s’aprova en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la modificació pressupostària per import de 3.770.124,42 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
153 Acord del Govern pel qual s’aprova en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la modificació pressupostària per import de 482.451,57 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
154 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la modificació pressupostària per import de 3.500.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
155 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la modificació pressupostària per import d’1.810.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
156 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la modificació pressupostària per import d’1.810.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
157 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Empresa i Coneixement, la modificació pressupostària per import de 3.643.355,35 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
158 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de Territori i Sostenibilitat, la modificació pressupostària per import de 6.972.500,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
159 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Ensenyament, la modificació pressupostària per import d’1.045.595,50 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
160 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Català de la Salut, la modificació pressupostària per import d’1.577.538,05 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
161 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Català de la Salut, la modificació pressupostària per import de 2.500.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
162 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Català de la Salut, la modificació pressupostària per import de 2.890.949,10 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
163 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Servei Català de la Salut, la modificació pressupostària per import de 125.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
164 Acord del Govern pel qual s’autoritza, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la modificació pressupostària per import de 40.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
165 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunua per al 2017, dels Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Empresa i Coneixement, la modificació pressupostària per import de 48.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
166 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de Cultura, la modificació pressupostària per import de 250.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
167 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, la modificaciò pressupostària per import de 18.981,92 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
168 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Salut a concedir una subvenció a la Fundació IPSS per a la realització del servei del centre de dia per a usuaris de drogues al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
169 Acord del Govern pel qual s’autoritza la societat Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) a aplicar el romanent de tresoreria no afectat, a 31 de desembre de 2016, a la realització d’activitats compromeses per al 2018 dins de l’àmbit del seu objecte social Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 7.12.2017
170 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, a formalitzar un reconeixement de deute amb la Fundació Parc Científic de Barcelona per un import màxim de 7.058.823,60 euros i s’autoritza la generació de crèdit pressupostari corresponent Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
171 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Actius de Muntanya, SA, a formalitzar una operació d’endeutament a llarg termini per import màxim d’1.200.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
172 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Administració de la Generalitat de Catalunya a atendre les obligacions de la posició contractual com a garant, presa en l’operació d’endeutament a llarg termini formalitzada per diverses entitats financeres amb la societat Eix Diagonal Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, per un import màxim de 55.227.019,78 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
173 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la modificació de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per atendre la convocatòria 2015 de concessió d’ajuts per a la transformació i la millora de regadius Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
174 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Consell Català de l’Esport per a l’ampliació i regularització d’encàrrecs de diverses fases d’obra relativa a una actuació d’infraestructura esportiva a realitzar per l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
175 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs de diversos Departaments per al subministrament centralitzat, mitjançant arrendament sense opció de compra, de 675 vehicles a través de la Comissió Central de Subministraments Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
176 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a la contractació del servei d’auditoria de primer nivell per als projectes europeus SHERPA i CESBA-MED, per al període 2018-2020 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
177 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, la modificació pressupostària a càrrec del Fons de contingència i a favor del Departament d’Empresa i Coneixement, per import de 8.208.758,91 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
178 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, la modificació pressupostària per import de 285.503,38 euros, corresponent al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
179 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, la modificació pressupostària per import de 423.459,24 euros, corresponent al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
180 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Salut a concedir una subvenció al Consell Comarcal del Baix Llobregat, per al finançament de la campanya anual de desinsectació Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
181 Acord del Govern pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE) Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
182 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a l’entitat Foment del Treball Nacional, en concepte de participació institucional dels agents socials per a l’any 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
183 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a l’entitat Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (FEPIME), en concepte de participació institucional dels agents socials per a l’any 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
184 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’ampliació de capital de Comercial de la Forja, SA (COMFORSA), per part de l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA, (AVANÇSA), així com la modificació dels seus estatuts Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
185 Acord del Govern pel qual s’aprova el Conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en matèria d’estadística, any 2017 i se n’autoritza la signatura Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
186 Acord del Govern por el que se dispone la liquidación del patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) y se constituye un órgano liquidador para este cometido Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
187 Acuerdo por el que quedan sin efecto determinados acuerdos en materia de tramitación de los tributos y de las cotizaciones sociales en la comunidad autónoma de Cataluña Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 15.12.2017
188 Acord pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) per al suport, millora i el desenvolupament de l’esport escolar Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
189 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a l’entitat Fundació Catalana per a l’Esport per al suport de la promoció i difusió de l’esport català i de la cultura de l’esport Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
190 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a l’entitat Federació Catalana de Basquetbol per al suport i la millora del basquetbol català de competició al més alt nivell, durant l’any 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
191 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Consell Català de l’Esport a atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), per al suport, millora i el desenvolupament de l’esport català, especialment de l’esport federat Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
192 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Universitària Jaume Balmes (Universitat de Vic) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 2.000.000,00 d’euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
193 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya a renovar per un import inferior una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 400.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
194 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la modificació de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs dels Departaments d’Empresa i Coneixement i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per a fer front als imports que es derivin de les reclamacions que pugui realitzar l’Institut Català de Finances en relació amb la totalitat de l’aval formalitzat per aquesta entitat a favor de Barna Steel, SA, o qualsevol empresa del Grup CELSA, amb un venciment no superior a 31 de desembre de 2018, com a garantia davant de proveïdors de fins a un import de 20.000.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
195 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament de Justícia, la modificació pressupostària per import de 893.288,72 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
196 Decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes municipals de Sant Just Desvern i d’Esplugues de Llobregat Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
197 Decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes municipals de Sant Quintí de Mediona i de Mediona Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
198 Decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes municipals de Granera i de Gallifa Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
199 Decret pel qual es denega l’alteració dels termes municipals de Lluçà i de Prats de Lluçanès Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
200 Acord del Govern pel qual es ratifica l’acord de dissolució del consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) i la cessió global dels seus actius i passius a la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
201 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Institut Català de la Salut la contractació de caràcter pluriennal per un pressupost de licitació de 40.648.833, IVA inclòs, i un import total del valor estimat del contracte de 55.430.227,32 euros, del servei de cuina, menjadors laborals i de pacients i cafeteries de personal i de públic dels hospitals de Bellvitge, Germans Trias i Pujol, Dr. Josep Trueta, Arnau de Vilanova i Viladecans de l’Institut Català de la Salut Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
202 Comunicació al Govern de determinades actuacions realitzades pel Departament de Salut en matèria de contractació Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
203 Comunicació de determinades actuacions realitzades pel Departament de Salut en matèria de contractació Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
204 Comunicació de les actuacions dutes a terme per tal de reconèixer el deute derivat de la prestació, per part de les empreses “PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, SL”, “OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA”, “CLECE SEGURIDAD, SAU” i “SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA”, del servei de vigilància i seguretat de diversos edificis del Departament de Justícia entre el 28 de setembre i el 30 de novembre de 2017, i per tal assumir el compromís de despesa per a retribuir la prestació del servei esmentat durant el mes de desembre de 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
205 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a atorgar una subvenció a la Confederació de Cooperatives de Catalunya, per dur a terme un projecte de desenvolupament del cooperativisme Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
206 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a ampliar la subvenció exclosa de concurrència pública concedida a l’entitat PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, en concepte de participació institucional dels agents socials per a l’any 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
207 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció de la Sisena addenda al Conveni de col·laboració, signat el 14 de març de 2003, entre el Ministeri de Ciència i Tecnologia (actualment Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat) i la Generalitat de Catalunya per a la constitució del Consorci per a la construcció, equipament i explotació del Laboratori de Llum Sincrotró, i se n’autoritza la signatura Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
208 Acord del Govern pel qual s’autoritza els departaments d’Empresa i Coneixement i de la Vicepresidènia i d’Economia i Hisenda a garantir l’aval que l’Institut Català de Finances atorgarà al grup CELSA Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 22.12.2017
209 Acord del Govern pel qual s’aprova l’adhesió de la Comunitat Autònoma de Catalunya al conveni de col·laboració de 29 de desembre de 2016, ente l’Administració General de l’Estat i l’Associació Nacional Empresarial de la Indústria Farmacèutica Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
210 Acord del Govern pel qual s’autoritza a COMSA Concesiones, SLU, la transmissió d’accions de Superficiària COMSA I, SAU, i Superficiària CP Masd’Enric, SAU, a favor de MIRCOM Concesiones de Infraestructuras, SL en relació amb diversos contractes Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
211 Acord del Govern pel qual s’autoritza la modificació de determinades actuacions previstes en el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, formalitzat en data 10 de gener de 2017, per a la reordenació dels equipaments penitenciaris a la ciutat de Barcelona Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
212 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per import màxim de 3.500.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
213 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per import màxim de 100.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
214 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per import màxim d’1.000.000,00 d’euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
215 pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 250.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
216 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els ressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, Departament d’Empresa i Coneixement, la modificació pressupostària per import de 498.758 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
217 Acord del Govern pel qual es modifica l’Acord GOV/89/2017, de 4 de juliol, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública del Cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
218 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció del conveni pel qual es formalitza l’encàrrec de gestió de la Direcció General de la Mutualitat de Funcionaris Civils de l’Estat a l’institut Català d’Avaluacions Mèdiques, de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut per a la prestació de funcions d’assessorament i informe, i se n’autoritza la seva signatura Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
219 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció de l’Acord de modificació del Protocol general entre el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al qual està adscrita l’Agència de Residus de Catalunya, per al suport del Centre d’Activitat Regional per a la Producció Neta durant el quadrienni 2012-2015, i se n’autoritza la signatura Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
220 Acord del Govern pel qual es modifiquen les taules retributives dels centres penitenciaris del Departament de Justícia Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
221 Acord del Govern d’encàrrec d’una actuació d’infraestructura a realitzar per l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) i d’actualització del Pla Econòmic Financer d’aquesta societat en relació amb les actuacions i aportacions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 29.12.2017
222 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència de la contractació dels treballs d’adequació per ubicar el centre de recollida de dades per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 26.1.2018
223 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència de la contractació del subministrament de material electoral amb motiu de la celebració d’eleccions al Parlament de Catalunya el 21 de desembre de 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 26.1.2018
224 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència de la contractació dels treballs d’adequació del centre de premsa i difusió per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 26.1.2018
225 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència de la contractació d’una campanya de publicitat institucional informativa sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 26.1.2018
226 Acord del Govern pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Parc Empresarial d’Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat de Viladecans, que passa a denominar-se Consorci Urbanístic per al Desenvolupament dels sectors Ca n’Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, Deltabcn, i el seu text refós Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 12.1.2018
227 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència de l’execució d’una obra Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 12.1.2018
Comunicació al Govern de la declaració d’emergència de l’execució d’un servei Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 12.1.2018
228 Acord del Govern el qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 450.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 19.1.2018
229 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 450.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 19.1.2018
230 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’Ajuntament del Prat de Llobregat a celebrar un contracte de servei de neteja de l’espai públic i recollida de residus, amb mesures de contractació pública sostenible, d’igualtat de dones i homes i d’altres aspectes socials i laborals, amb una durada de vuit anys i amb possibilitat de pròrroga d’un any Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 19.1.2018
231 Comunicació al Govern de les actuacions dutes a terme per tal de reconèixer el deute derivat de la prestació, per part de l’empresa “TDN-Tècniques de Neteges SL”, del servei de neteja de la seu a Barcelona de l’Àrea de Suport a l’Execució Penal entre juny i octubre de 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 2.2.2018
Acord del Govern pel qual s’autoritza la modificació dels Estatuts socials de la societat IDIADA Automotive Technology, SA, per tal d’adaptar el seu contingut a la Llei de societats de capital Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 2.2.2018
232 Comunicació al Govern de la resolució del secretari general del Departament d’Interior per la qual s’autoritza la tramitació d’emergència per a la contractació de subministraments i serveis per atendre les necessitats operatives i logístiques de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra en el dispositiu de l’1 d’octubre de 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.2.2018
233 Comunicació al Govern de la resolució del secretari general del Departament d’Interior per la qual s’autoritza la tramitació d’emergència per a la contractació de subministraments i serveis per atendre les necessitats operatives i logístiques derivades de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra en particular per al manteniment de l’ordre públic, en relació amb les concentracions i mobilitzacions ciutadanes produïdes arran de la conjuntura política actual Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.2.2018
234 Comunicació al Govern de la resolució del secretari general del Departament d’Interior per la qual s’autoritza la tramitació d’emergència per la contractació dels subministraments i serveis per atendre les necessitats logístiques derivades dels atemptats dels dies 17 i 18 d’agost de 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.2.2018
235 Comunicació al Govern de la resolució del secretari general del Departament d’Interior per la qual s’autoritza la tramitació d’emergència per a la contractació de l’arrendament de 250 vehicles amb capacitat màxima de 4 persones per garantir les necessitats logístiques del dispositiu de seguretat de la jornada electoral del 21 de desembre de 2017 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.2.2018
236 Comunicació al Govern de la resolució del secretari general del Departament d’Interior per la qual s’autoritza la tramitació d’emergència per a la contractació del servei de manteniment preventiu (vehicles de propietat) i correctiu (vehicles de propietat i rènting) de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.2.2018
237 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Universitària Jaume Balmes (Universitat de Vic) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 500.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 12.2.2018
238 Informe por el que se da cuenta de la convocatoria de la Comisión Técnica de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Cataluña, a efectos de la paga extraordinaria Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 12.2.2018
239 Informe sobre procedimiento de renovación de conciertos educativos en las etapas de infantil y secundaria de Cataluña Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 12.2.2018
240 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya a formalitzar una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 100.334,67 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 23.2.2018
241 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 125.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 23.2.2018
242 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 500.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 23.2.2018
243 Acord del Govern pel qual s’autoritza el pagament a compte de l’activitat assistencial, realitzada durant l’any 2018, pels centres convinguts o contractats pel Servei Català de la Salut Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 23.2.2018
244 Comunicació al Govern de determinades actuacions realitzades pel Departament de Salut en matèria de contractació Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 23.2.2018
245 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Universitària Jaume Balmes (Universitat de Vic) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 2.000.000,00,00 d’euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 2.3.2018
246 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Universitària Jaume Balmes (Universitat de Vic) a formalitzar una operació d’endeutament a llarg termini per un import màxim de 400.000,00 euros amb l’entitat Caixabank Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 2.3.2018
247 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Universitària Jaume Balmes (Universitat de Vic) a formalitzar una operació d’endeutament a llarg termini per un import màxim de 400.000,00 euros amb l’entitat Caixa d’Enginyers Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 2.3.2018
248 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Universitària Jaume Balmes (Universitat de Vic) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.000.000,00 d’euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 2.3.2018
249 Acord del Govern pel qual s’aprova la subscripció de la segona addenda al conveni de col·laboració, signat el 9 de març de 2015, entre l’Administració General de l’Estat, mitjançant el Ministeri d’Economia i Competitivitat, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Economia i Coneixement, i la Universitat Politècnica de Catalunya, per a la creació, construcció, equipament i explotació del Barcelona Supercomputing Center – Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS), i se n’autoritza la signatura Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 2.3.2018
250 Decret llei de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.3.2018
251 Acord del Govern pel qual se sol·licita l’adhesió al compartiment Fons de Liquiditat Autonòmic del Fons de finançament a les comunitats autònomes per al 2018 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.3.2018
252 Acord del Govern pel qual s’autoritza a Dragados, SA, la transmissió d’accions de Remodelación Ribera Norte, SA, a favor de CAT Desenvolupament de Concessions Catalanes, SL, en relació amb diferents contractes que en el seu conjunt tenen per objecte la construcció, conservació i manteniment de la Comissaria Central dels Mossos d’Esquadra a Sabadell Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.3.2018
253 Decret llei de recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.3.2018
254 Comunicació al Govern de la tramitació pel procediment d’emergència de la contractació del servei de teràpies respiratòries a domicili en l’àmbit de tot Catalunya Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 9.3.2018
255 Acord del Govern pel qual s’autoritza la transmissió d’accions de l’entitat Sociedad Conjunta de Gestión de Infraestructuras, SA, (SOCOGISA) a favor d’Equitix Spain 4, SL, en relació amb diversos contractes que tenen per objecte la construcció, conservació i manteniment dels Jutjats de Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat i Sant Boi de Llobregat Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 16.3.2018
256 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 600.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 16.3.2018
257 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar per un import superior una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.000.000,00 d’euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 16.3.2018
258 Comunicació al Govern de la declaració d’emergència d’execució del projecte “Obra d’emergència. Estabilització de talús a la L-510 al PK 6+600. Alins”. Clau: PC-CEL-18003 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 16.3.2018
259 Acord del Govern pel qual s’autoritza Sigma Gestió Universitària, AIE, a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 400.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 23.3.2018
260 Acord del Govern pel qual s’autoritza Sigma Gestió Universitària, AIE, a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 200.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 23.3.2018
261 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Universitària Jaume Balmes (Universitat de Vic) a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.000.000,00 d’euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 23.3.2018
262 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la modificació de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per atendre la convocatòria 2016 dels ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (PDR 2014-2020) Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 23.3.2018
263 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, l’autorització de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per atendre la convocatòria 2018 dels ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (PDR 2014-2020) Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 23.3.2018
264 Acord del Govern de designació de vocals al Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Tarragona Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 23.3.2018
265 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar pel mateix import una operació de factoring a curt termini per un import màxim de 600.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 6.4.2018
266 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a renovar per un import superior una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.400.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 6.4.2018
267 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a formalitzar una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 600.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 6.4.2018
268 Acord del Govern pel qual es desestima el recurs potestatiu de reposició presentat per les societats REC MADRAL COMPANYIA D’AIGÜES, S.A. i RIERA DE CABANYES COMPANYIA D’AIGÜES, S.A., contra l’Acord GOV/139/2017, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova definitivament l’establiment del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable en el municipi de Vidreres, en règim de monopoli, i l’adopció de la gestió directa per la mateixa entitat local com a modalitat de prestació del servei Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 6.4.2018
269 Decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 6.4.2018
270 Decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 6.4.2018
271 Acord del Govern por el que se adoptan medidas en relación con la liquidación del Patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 6.4.2018
272 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a aprovar la formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 2.500.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
273 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) a aprovar la formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 100.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
274 Acord del Govern pel qual s’autoritza la Universitat Autònoma de Barcelona a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.400.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
275 Acord del Govern pel qual s’autoritza la Universitat Autònoma de Barcelona a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 16.500.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
276 Acord del Govern pel qual s’autoritza la Universitat Autònoma de Barcelona a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 4.000.000,00 d’euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
277 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA, (CIMALSA) a renovar per un import inferior una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 7.300.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
278 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per atendre la convocatòria 2018 d’ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
279 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per atendre la convocatòria 2018 d’ajuts a la innovació en el sector pesquer, la innovació en el sector de la aqüicultura i a la transferència de coneixements i col·laboració entre investigadors i pescadors en el marc de les mesures 1.5.1, 1.5.2 i 2.1.1 del Programa Operatiu del Fons Europeu Marítim i la Pesca 2014-2020 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
280 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per atendre la convocatòria 2018 dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
281 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per a la contractació del servei d’assessorament i suport a la gestió i execució del projecte de suport al desenvolupament de noves iniciatives per a consolidar productes locals en entorns rurals (Tr3s local), dins de la segona convocatòria de programes de cooperació transfronterera Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) de la Unió Europea Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
282 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per atendre la convocatòria 2018 de subvencions a projectes demostratius orientats al sector productor agrícola, ramader, forestal i a la indústria agroalimentària i artesans alimentaris (PDR 2014-2020) Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
283 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per atendre la convocatòria 2018 d’ajuts per a la transformació i la millora de regadius Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
284 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per atendre la convocatòria 2018 de subvencions per a la cooperació per a la innovació: grups operatius de l’associació europea per a la innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (PDR 2014-2020) Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
285 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per atendre la convocatòria 2018 per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa LEADER de Catalunya, en el marc de la mesura de la implementació d’estratègies de desenvolupament local (Eix 4 PDR 2014-2020) Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 13.4.2018
286 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 300.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
287 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Teatre Lliure Teatre Públic de Barcelona a aprovar la formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 300.000,00 euros, amb el BBVA Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
288 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Teatre Lliure Teatre Públic de Barcelona a aprovar la formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 300.000  euros, amb el Banc Sabadell Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
289 pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de la Fundació Teatre Lliure Teatre Públic de Barcelona a aprovar la formalització d’una operació d’endeutment a curt termini per un import màxim de 300.000,00euros, amb Caixa Arquitectes Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
290 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Servei Català de Trànsit (SCT), adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per a la contractació dels serveis auxiliars de gestió de cobrament a l’estranger de sancions imposades en matèria de trànsit a titulars i conductors amb domicili fora d’Espanya Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
291 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, l’anul·lació de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per a l’arrendament d’un immoble a Rubí per ubicar-hi els òrgans judicials de diverses localitats Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
292 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la modificació de les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, per a la contractació de les obres de reforma dels sistemes d’infraestructures de telecomunicacions i de l’equipament audiovisual al Palau de la Generalitat de Catalunya Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
293 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos futurs del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, per atendre la convocatòria 2018-2019 de subvencions Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l’espai català transfronterer Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
294 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogats per al 2018, Departament d’ Empresa i Coneixement, la modificació pressupostària per import d’1.862.900,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
295 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogats per al 2018, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la modificació pressupostària per import de 503.101,64 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
296 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogats per al 2018, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la modificació pressupostària per import d’1.895.815,84 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
297 Acord del Govern pel qul s’aprova la subscripció del contracte programa entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i se n’autoritza la signatura Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
298 Decret por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de otubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cese de doña Marina Borrell i Falcó como Directora General de Relaciones Exteriores Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 20.4.2018
299 Acord del Govern pel qual s’autoritza el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, mitjançant la Direcció de Serveis, a atorgar una subvenció FEDER a l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020, per finançar les actuacions de desplegament de l’estratègia RIS3CAT Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 27.4.2018
300 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per a l’arrendament d’un local per a la nova oficina de treball a Lleida ciutat, per import total d’1.034.550 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 27.4.2018
301 Acord del Goven pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per a l’arrendament d’un local per a la nova oficina de treball a Terrassa, per import total de 588.060 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 27.4.2018
302 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la modificació de les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a l’arrendament d’un immoble a Sabadell, per ubicar-hi els nous òrgans judicials al municipi, per import total resultant de 2.464.383,99 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 27.4.2018
303 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogats per al 2018, secció pressupostària Fons de contingència al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la modificació pressupostària per import d’1.192.339,97 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 27.4.2018
304 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogat per al 2018, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, la modificació pressupostària per import de 294.972,05 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 27.4.2018
305 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogats per al 2018, Departament d’Interior, la modificació pressupostària per import de 250.000,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 27.4.2018
306 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogats per al 2018, la modificació pressupostària del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per import de 594.808,37 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 27.4.2018
307 Acord del Govern pel qual es crea el Programa de gestió de la preinscripció universitària de l’any 2018 Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 27.4.2018
308 Acorfd del Govern pel qual s’autoritza el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, mitjançant la Direcció de Serveis, a atorgar una subvenció FEDER a l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020, per finançar les actuacions de desplegament de l’estratègia RIS3CAT. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 4.5.2018
309 Acord del Govern pel qual s’autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Biocat, Fundació BioRegió de Catalunya, a renovar pel mateix import una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 600.000,00 (sis-cents mil) euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 4.5.2018
310 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, l’anul·lació de les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per atendre la convocatòria 2017 de subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació, per import total de 2.399.450 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 4.5.2018
311 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per atendre la convocatòria 2018 de subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació, per import total de 2.399.450 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 4.5.2018
312 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, l’anul·lació de les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs del Servei Català de la Salut (CatSalut), adscrit al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per a la contractació dels serveis sanitaris d’atenció especialitzada pel que fa a la Interrupció Voluntària de l’Embaràs en l’àmbit geogràfic de Catalunya, per import total de 6.039.242,12 euros. Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 4.5.2018
313 Acord del Govern pel qual s’aproven, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs del Servei Català de la Salut (CatSalut), adscrit al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per a la contractació dels serveis sanitaris d’atenció especialitzada pel que fa a la Interrupció Voluntària de l’Embaràs en l’àmbit geogràfic de Catalunya, per import total de 6.039.242,12 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 4.5.2018
314 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogats per al 2018, secció pressupostària Despeses de diversos departaments (DD07-Fons de Reserva Laboral- Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge) i Departament d’Interior, la modificació pressupostària per import de 237.287,43 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 4.5.2018
315 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogats per al 2018, la modificació pressupostària del Servei Català de la Salut, per import de 9.992.118,00 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 4.5.2018
316 Acord del Govern pel qual s’aprova, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, prorrogats per al 2018, la modificació pressupostària del Departament d’Empresa i Coneixement, per import de 500.000 euros Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 4.5.2018
317 Acord del Govern pel qual es declara l’ocupació urgent dels béns i els drets afectats d’expropiació pel “Projecte de via de servei en el tram comprès pels PK 28+400 i 31+646 de la línia Lleida – la Pobla de Segur dels FGC. Tram: Gerb”, del terme municipal d’Os de Balaguer Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 4.5.2018
318 Acord del Govern pel qual s’autoritza l’ampliació de capital de Comercial de la Forja, SA (COMFORSA), per part de l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA, (AVANÇSA), així com la modificació dels seus estatuts Fonts pròpies Ordre del dia del Govern de l’Estat 4.5.2018
319 Cessaments i nous nomenaments en el comandament dels Mosos d’Esquadra Font: El Mon.cat i Font: Vilaweb.cat

14. Danys als col·lectius més vulnerables

NOMBRE DANY COL·LECTIUS VULNERABLES FONT OBSERVACIONS
1 Víctimes de tràfic amb finalitat d’explotació sexual que no tindran accés a atenció sanitària Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. En aquests supòsits de violència les víctimes s’identifiquen a través dels serveis d’atenció primària, si no poden accedir a l’atenció sanitària no es podran detectar els casos, ni prestar l’ajuda corresponent.
2 Dones d’edat avaçada que no tindran accés a medicació per malaties cròniques Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. El copagament d’algunes prestacions sanitàries en relació a patologies cròniques femenines suposa que les dones amb absència d’ingressos propis no puguin accedir a aquesta medicació.
3 Dones d’edat avançada  que no tidran accés a medicaments per a símptomes anomenats menors com antiinflamatoris Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. La suspensió de la Llei  suposa un retrocés enfront de l’avenç que representava la mateixa que garantai el principi d’igualtat i d’accés equitatiu al dret a l’assistència sanitària pública i homogeneïtzava les diferents vies d’accés.
4 Impossibilitat de trasllat en ambulància a dones immigrants d’àmbit rural Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. La suspensió de la Llei  suposa un retrocés enfront de l’avenç que representava la mateixa que garantai el principi d’igualtat i d’accés equitatiu al dret a l’assistència sanitària pública i homogeneïtzava les diferents vies d’accés.
5 Dificultat d’accés a serveis especialitzats a les dones drogodependents Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. La suspensió de la Llei  suposa un retrocés front a l’avença que representava la mateixa que garanti el principi d’igualtat i d’accñes equitatiu al dret a l’assistència sanitària pública i homogeneïtzava les diferents vies d’accés.
6 Dificultat d’accés a serveis especialitzats a les dones  amb VIH Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. La suspensió de la Llei  suposa un retrocés enfront de l’avenç que representava la mateixa que garantai el principi d’igualtat i d’accés equitatiu al dret a l’assistència sanitària pública i homogeneïtzava les diferents vies d’accés.
7 Dificultat d’accés a serveis especialitzats a les dones amb malalties mentals Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. La suspensió de la Llei  suposa un retrocés front a l’avença que representava la mateixa que garanti el principi d’igualtat i d’accñes equitatiu al dret a l’assistència sanitària pública i homogeneïtzava les diferents vies d’accés.
8 Dones migrants sense accés a serveis sanitaris per efectes d’irregularitat sobrevinguda Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. La suspensió de la Llei  suposa un retrocés enfront de l’avenç que representava la mateixa que garantai el principi d’igualtat i d’accés equitatiu al dret a l’assistència sanitària pública i homogeneïtzava les diferents vies d’accés.
9 Dones en situació de violència masclista Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. Sense l’accés gratuit es dificulta la detecció dels casos de violència masclista
10 5200 migrants (anuals) no tindran accés a atenció primària. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. La suspensió de la Llei  suposa un retrocés enfront de l’avenç que representava la mateixa que garantai el principi d’igualtat i d’accés equitatiu al dret a l’assistència sanitària pública i homogeneïtzava les diferents vies d’accés.
11 5.200 migrants ( amb caràcter anual) no tindran accés a atenció farmacèutica Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. La suspensió de la Llei  suposa un retrocés enfront de l’avenç que representava la mateixa que garantai el principi d’igualtat i d’accés equitatiu al dret a l’assistència sanitària pública i homogeneïtzava les diferents vies d’accés.
12 5200 migrants ( amb caràcter anual) no tindran accés a atenció sociosanitària Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud.
13 5.200 migrants ( amb caràcter anual) no tindran accés a atenció psiquiàtrica i en salut mental. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. La suspensió de la Llei  suposa un retrocés enfront de l’avenç que representava la mateixa que garantai el principi d’igualtat i d’accés equitatiu al dret a l’assistència sanitària pública i homogeneïtzava les diferents vies d’accés.
14 5.200 migrants ( amb caràcter anual) no tindran accés a atenció especialitzada Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. La suspensió de la Llei  suposa un retrocés enfront de l’avenç que representava la mateixa que garantai el principi d’igualtat i d’accés equitatiu al dret a l’assistència sanitària pública i homogeneïtzava les diferents vies d’accés.
15 5.200 migrants ( amb caràcter anual) no tindran accés al transport  sanitari ordinari i d’urgències Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. La suspensió de la Llei  suposa un retrocés enfront de l’avenç que representava la mateixa que garantai el principi d’igualtat i d’accés equitatiu al dret a l’assistència sanitària pública i homogeneïtzava les diferents vies d’accés.
16 5.200 migrants (amb caràcter anual) no tindran accés a prestacions complementàries com per exemple teràpies respiratòries a domicili, nutrició enteral a domicili… Recurso de inconstitucionalidad n.º 1680-2018, contra los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera, de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud. La suspensió de la Llei  suposa un retrocés enfront de l’avenç que representava la mateixa que garantai el principi d’igualtat i d’accés equitatiu al dret a l’assistència sanitària pública i homogeneïtzava les diferents vies d’accés.
17 Impossibilitat de  les dones víctimes de violència de gènere de comptar amb gossos escorta i terapèutics Fonts pròpies Decaiment de la proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escrota i terapèutics a les dones víctimes de violència de gènere.
18 Manca d’ajuts públics a drogodependents i toxicòmans Fonts pròpies Denegades les subvencions per activitats relatives a la prevenció i control de toxicomanies.
19 Els col·lectius de persones sense llar no disposaran en algunes localitats de l’assistència en centres oberts, de reinserció i d’acompanyament per manca de fons Fonts pròpies Denegades la subvenció a la fundació Arrels Sant Ignasi.
20 Manca de pagament a entitats del tercer sector que es troben amb dificultat per atendre  als col·lectius més vulnerables Fonts Pròpies Per causa de les incidències en la facturació i cobrament de serveis. Això es produeix per dificultats tècniques de gestió en no comptar amb la signatura de la consellera i per l’alentiment de tots els processos burocràtics.
21 Treballadores de la Fundació Acció Social i Infància no poden cobrar la nòmina Font:Social.cat Alentiment i impagament que també afecta els contractes de serveis amb algunes entitats, motiu pel qual hi ha treballadors que no estan cobrant les seves nòmines de forma regular. Els més afectats són els 150 treballadors de FASI, ja que l’entitat té com a principal client la DGAIA.
22 Congelació de l’atorgament de 24 places públiques per  a gent gran a Reus Font: Canal Reus TV Fa cinc anys que la residència Horts de Miró es va inaugurar però des d’aleshores no ha tingut cap usuari. El passat octubre es va anunciar l’obertura de 24 noves places. Després de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola però, el projecte s’atura de nou.
23 Aturada en les millores de les residències d’avis  que havien estat denunciades pels familiars: la residència Mossèn Vidal i Aunós (al barri de la Bordeta), Bertran Oriola (a la Barceloneta), Bon Pastor (al barri del mateix nom) i Alchemika (al Camp de l’Arpa del Clot) Fonts Pròpies El Departament d’Afers Socials va moure fitxa: va rescindir el contracte d’un dels centres després d’un brot de sarna i va anunciar que aquest 2018 no es prorrogaria en cap. La gestió estava en mans de la UTE Ingesan-Asproseat (Ingesan és filial de la constructora OHL), però el 155 ha impossibilitat complir les actuacions previstes pel Govern. El govern del 155 encara no ha signat ha l’adaptació de les prescripcions administratives a la nova llei, un acord de despesa i l’adjudicació en si mateixa.
24 Paralització de subvencions  a entitats que treballen amb adolescents amb risc d’exclusió social Font: El Punt Avui Al Casal de Joves del Raval s’han hagut de suprimir algunes activitats, com ara les classes de piscina i capoeira i la participació en els campionats del Consell de l’Esport Escolar, que es fan els caps de setmana.
25 Aturada la col·laboració amb els Mossos d’Esquadra amb qui s’estava treballant els protocols pel que fa a les denúncies d’agressions contra el col·lectiu LGTBI Font: El Mon.cat Els protocols relatius a les denúncies per agressions contra el col·lectiu LGTBI s’estaven fent amb una implicació especial del Major Josep Lluís Trapero, que s’havia pres amb molt d’interès la lluita contra l’homofòbia.
26 Manca  de suport econòmic a l’Observatori Contra l’Homofòbia Font: El Mon.cat La intervenció de les finances de l’Administració de la Generalitat estatal així com de les institucions provoca problemes a l’entitat pel que fa al seu finançament, tant és així que la persona que treballa per l’entitat no ha cobrat el sou de març i es depèn ara de donacions particulars i actes solidaris.
27 Manca d’execució del Pla per a l’abordatge de les condicions de vida de les persones que viuen en assentaments Font: Generalitat de Catalunya Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SIMC)
28 Manca d’execució del Pla per a l’abordatge dels problemes de salut mental en algunes persones d’origen immigrat Font: Generalitat de Catalunya Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SIMC)
29 Manca d’execució del Pla per a l’abordatge de la situació de les famílies monoparentals sense suport familiar Font: Generalitat de Catalunya Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SIMC)
30 Manca d’execució del Pla per a l’abordatge del tràfic i de l’explotació sexual de dones Font: Generalitat de Catalunya Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (DGP, DGAS)
31 Insuficiència de Recursos residencials per a l’acollida de persones immigrades irregulars o en situació d’exclusió social Font: Generalitat de Catalunya Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SIMC)
32 Alentiment en les Actuacions d’inserció laboral i autoocupació per a recollidors de ferralla Font: Generalitat de Catalunya Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SIMC)
33 Alentiment i retard en el pagament respecte de les Actuacions adreçades a infants i joves immigrants en situació de risc d’exclusió socials Font: Generalitat de Catalunya Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (DGAIA)
34 Suport a l’obertura de corredors humanitaris per garantir vies segures d’arribada Fonts pròpies Retard en els compromisos econòmics a les entitats humanitàries que estan donant suport a l’obertura de corredors humanitaris per garantir vies d’arribada segures.
35 Actuacions de cooperació de l’ACCD en territoris emissors de persones desplaçades forçosament o territoris amb assentaments importants de persones desplaçades a la força Retard en els compromisos econòmics.
36 Resposta a les crides d’ajut humanitari en matèria d’ajuda als refugiats Pendent de confirmació via presentació de SAIP a ACC.
37 Actuacions de cooperació internacional de foment dels drets humans en territoris emissors de persones desplaçades forçosament o amb assentaments importants de persones desplaçades a la força Pendent de confirmació via presentació de SAIP a ACC.

Llicència de Creative Commons
L’Inventari de danys per aplicació de l’article 155 de la CE és una obra de l’Associació Servidors Públics de Catalunya, ServidorsCAT i està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons
Creat a partir d’una obra disponible a https://www.servidorscat.cat/wp-content/uploads/2018/05/Inventari-de-danys-4rt-Informe.pdf