Inversions

Inversions

8. Inversions

Nombre 8. Inversions Font Observacions
1 Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya Fonts pròpies
2 No execució dels treballs per a la restauració de la Seu Vella de Lleida Fonts pròpies Informació pendent confirmació, via sol·licitud  d’accés a la información (29/11/17)
3 Paralització compra de fons d’art en el marc del Pla Integral de les Arts Visuals Fonts pròpies Informació pendent confirmació, via sol·licitud  d’accés a la información (29/11/17)
4 Paralització del projecte de desviament de camions de l’ N 340 Diari de Tarragona Foment evita posar data al desviament obligatori de camions de l’N-340 a l’AP-7

Accident mortal a la N 340 ocorregut el passat 4 de febrer, al Vendrell, que va deixar tres víctimes

5 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a ajuts d’urgències socials
6 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a professionals i equips bàsics
7 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a atenció a persones vulnerables
8 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a SAD dependència i SAD social
9 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a Projecte específic de persones sense llar
10 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a un programa específic d’inclusió social
11 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions al servei de transport adaptat a Barcelona
12 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions al servei d’atenció a la infància EAIA
13 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions al servei d’atenció a la infància i a l’adolescència SIFE
14 Paralització del contracte programa de Benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52.3 milions d’euros Esquerra Republicana Barcelona Aquest programa comporta dotacions a Acció comunitària
15 Paralització en la inversió als centres d’atenció primària pel valor de 13 milions d’euros Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña El repartiment dels recursos per a la millora dels equips d’atenció primària no es pot dur a terme segons les previsions
16 Paralització del projecte relatiu al disseny per tal que l’EAPC esdevingui un centre de recerca Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña La intervenció dels recursos propis de la Generalitat i de les Institucions catalanes impossibilita l’acompliment de millores i innovació en el sector públic.
17 Paralització del projecte de disseny del pla formatiu dels directius públics Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña La intervenció dels recursos propis de la Generalitat i de les Institucions catalanes impossibilita l’acompliment de millores i innovació en el sector públic.
18 Paralització de la modificació el decret 167/2010, de 9 novembre, d’homologacions d’accions formatives i de creació de la comissió tècnica de responsables de formació Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña La intervenció dels recursos propis de la Generalitat i de les Institucions catalanes impossibilita l’acompliment de millores i innovació en el sector públic.
19 Paralització d’actuacions del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 Treball i afers socials Aprovat pel Govern el Pla d’acció l 2017 per un total de 246.493.347 €, que inclou les actuacions que s’havien de dur a terme l’últim trimestre del 2017. Moltes actuacions no s’han iniciat donada la intervenció econòmica per Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre.
Presentada SAIP per saber el detall de l’execució del Pla d’acció 2017, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
20 Paralització d’inversió en l’optimització de la xarxa d’habitatges d’inclusió social.
Actuacions del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020
Treball i afers socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (AHC)
21 Paralització en la inversió per accés a l’habitatge social.
Actuacions del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020
Treball i afers socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (AHC)
22 Paralització en la inversió per accés a l’habitatge d’emergència social
Actuacions del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020
Treball i afers socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (AHC)
23 Manca de la inversió prevista per a la reparació dels vehicles de bombers de la Generalitat Font: EL Punt Avui El 155 posa al límit el cos dels Bombers de la Generalitat. Hi ha un centenar de vehicles aturats perquè no hi ha prou diners per reparar-los.
24 Paralització de les partides pressupostàries realtives a la inversió per a millores tecnològiques Fonts Pròpies Aquesta manca d’inversió paralitza millores tecnològiqes relatives a la història clínica compartida i a “la meva salut”.