Llengua Catalana

Llengua Catalana

4. Llengua Catalana

 

 

Nombre 4. Llengua Catalana Font Observacions
1 Els documents interns dels expedients d’Acords que ha d’aprovar el Consejo de Minsitros substituint al Govern s’elaboren en castellà o s’hi tradueixen Fonts pròpies Es vulnera la normativa catalana sobre la llengua en què s’han d’elaborar els documents interns
2 Els documents interns adreçats a les persones que substitueixen al Govern s’han de traduir o elaborar en castellà Diari Nacional Digital Es vulnera la normativa catalana sobre la llengua en què s’han d’elaborar els documents interns
3 La traducció de tots els informes i notes internes elaborades per l’Administració genera un cost temporal Fonts pròpies L’associació professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya  calcula el cost de 7 hores la traducció de 2500 paraules sempre que no siguin documents de caire tècnic.
4 La traducció de tots els informes i notes internes elaborades per l’Administració genera un cost econòmic Fonts pròpies El cost econòmic correspon a les hores invertides pel funcionari en realitzar tasques de traducció al castellà en comptes de realitzar les funcions que li correspondrien. D’acord amb la metodologia del Model de Costos Estàndard i les Directrius en matèria d’avaluació de l’impacte, per a la reducció de les càrregues administratives.

Tipus d’ocupació Preu (p):

  • Empleats administratius 15,23
  • Tècnics i professionals de suport 21,13
  • Tècnics i professionals científics 25,85
  • Directius administració i empreses 43,83
5 La supressió de la Delegació del Govern de la Generalitat a Itàlia pot comportar la supressió de la representació del Govern a l’Alguer Diari La Repubblica A la seu de la representació de l’Alguer  s’hi realitza una important tasca de difusió de la llengua i la cultura catalanes i que es du a terme en un local cedit per l’Ajuntament de l’Alguer
6 Promoció de la participació de les persones immigrades, refugiades i retornades: traducció de textos literaris de referència d’altres cultures (DGPL)

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
7 Programa sobre el reconeixement de qualificacions i titulacions professionals per a persones immigrades, refugiades i retornades: tallers de llengua i socialització de les famílies en l’entorn educatiu

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
8 Programa d’alfabetització i promoció de l’ús de la llengua catalana: promoció de l’ús de la llengua catalana a través del Voluntariat per la llengua i dels programes de Llengua i Cultura

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
9 Programa d’alfabetització i promoció de l’ús de la llengua catalana: Difusió de recursos linguístics en línia

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
10 Programa de servei de primera acollida: Prestació directa del servei de primera acollida en format presencial (mòdul A)

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
11 Programa d’alfabetització i promoció de l’ús de la llengua catalana: Trobades del programa voluntariat per la Llengua

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
12 Programa  de servei de primera acollida: Plans d’acolliment lingüístic del Consorci per a la Normalització Lingüística

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
13 Programa  de servei de primera acollida: Accions de difusió, màrqueting i bones pràctiques en lectura fàcil
Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020
Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
14 Programa  de servei de primera acollida: difusió de la guia per a l’avaluació de la competència en llengua castellana per al mòdul A del servei de primera acollida
Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020
Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
15 Programa  de servei de primera acollida: elaboració de materials didàctics per a l’aprenentatge inicial de la llengua

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
16 Programa de formació dels professionals dels serveis d’acollida: Plataforma Aula mestra per als professionals d’acollida

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
17 Programa de formació dels professionals dels serveis d’acollida: reforç de la formació en llengua catalana en el món laboral

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
18 Programa de formació dels professionals dels serveis d’acollida: organització de campanyes, estudis i altres accions de suport

 

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya
19 Suspensió  del Pla pilot per fomentar l’ús del català als jutjats Font: eljurista.cat El Pla pilot incentivava l’ús del català als jutjats.