Llengua Catalana

Llengua Catalana

4. Llengua Catalana

Nombre 4. Llengua Catalana Font Observacions
1 Els documents interns dels expedients d’Acords que ha d’aprovar el Consejo de Minsitros substituint al Govern s’elaboren en castellà o s’hi tradueixen Fonts pròpies Es vulnera la normativa catalana sobre la llengua en què s’han d’elaborar els documents interns
2 Els documents interns adreçats a les persones que substitueixen al Govern s’han de traduir o elaborar en castellà Diari Nacional Digital Es vulnera la normativa catalana sobre la llengua en què s’han d’elaborar els documents interns
3 La traducció de tots els informes i notes internes elaborades per l’Administració genera un cost temporal Fonts pròpies L’associació professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya  calcula el cost de 7 hores la traducció de 2500 paraules sempre que no siguin documents de caire tècnic.
4 La traducció de tots els informes i notes internes elaborades per l’Administració genera un cost econòmic Fonts pròpies El cost econòmic correspon a les hores invertides pel funcionari en realitzar tasques de traducció al castellà en comptes de realitzar les funcions que li correspondrien. D’acord amb la metodologia del Model de Costos Estàndard i les Directrius en matèria d’avaluació de l’impacte, per a la reducció de les càrregues administratives.

Tipus d’ocupació Preu (p):

  • Empleats administratius 15,23
  • Tècnics i professionals de suport 21,13
  • Tècnics i professionals científics 25,85
  • Directius administració i empreses 43,83
5 La supressió de la Delegació del Govern de la Generalitat a Itàlia pot comportar la supressió de la representació del Govern a l’Alguer Diari La Repubblica A la seu de la representació de l’Alguer  s’hi realitza una important tasca de difusió de la llengua i la cultura catalanes i que es du a terme en un local cedit per l’Ajuntament de l’Alguer