Organismes afectats

Organismes afectats

II. ORGANISMES AFECTATS

2.1 ORGANISMES SUPRIMITS

 NOMBRE

 NOM

CREACIÓ

 SUPRESSIÓ

1

Oficina del President de la Generalitat Decret 385/2004, de 21 de setembre, pel qual es regulen l’estructura i les funcions de l’Oficina de la Presidència de la Generalitat RD 945/2017, de 27 de octubre

2

Oficina del Vicepresident de la Generalitat Decret 33/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda RD 945/2017, de 27 de octubre

3

Consell Assessor per a la Transició Nacional Decret 113/2013, de 12 de febrer, de creació del Consell Assessor per a la Transició Nacional RD 945/2017, de 27 de octubre

4

Comissió especial sobre la violació de drets fonamentals en Catalunya Acord GOV/138/2017, de 2 d’octubre, pel qual es crea la Comissió especial sobre la violació de drets fonamentals a Catalunya RD 945/2017, de 27 de octubre

5

Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM- DIPLOCAT) Decret 149/2012, de 20 de novembre, de modificació dels Estatuts i de la denominació del Patronat Catalunya Món, que esdevé Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) RD 945/2017, de 27 de octubre. Dissolució: Orden AEC/1229/2017, de 15 de diciembre

6

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a  França. Decret 49/2008, d’11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França. RD 945/2017, de 27 de octubre

7

Delegació del Govern de la Generalitat  de Catalunya a  Regne Unit Decret 50/2008, d’11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya al Regne Unit RD 945/2017, de 27 de octubre

8

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Alemanya. Decret 51/2008, d’11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Alemany RD 945/2017, de 27 de octubre

9

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Àustria Decret 167/2014, de 23 de desembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Àustria RD 945/2017, de 27 de octubre

10

Delegació del Govern de la Generalitat  de Catalunya a Italià Decret 168/2014, de 23 de desembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia RD 945/2017, de 27 de octubre

11

Delegació del Govern de la Generalitat  de Catalunya a Marroc Decret 103/2015, de 16 de juny, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya al Marroc RD 945/2017, de 27 de octubre

12

Delegació del Govern de la Generalitat  de Catalunya a la Santa Seu Decret 104/2015, de 16 de juny, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Santa Seu RD 945/2017, de 27 de octubre

13

Delegació del Govern de la Generalitat  de Catalunya a Portugal Decret 105/2015, de 16 de juny, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Portugal RD 945/2017, de 27 de octubre

14

Delegació del Govern de la Generalitat  de Catalunya a Dinamarca Decret 290/2016, de 6 de setembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Dinamarca RD 945/2017, de 27 de octubre

15

Delegació del Govern de la Generalitat  de Catalunya a Polònia  Decret 291/2016, de 6 de setembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Polònia RD 945/2017, de 27 de octubre

16

Delegació del Govern de la Generalitat  de Catalunya a Croàcia Decret 292/2016, de 6 de setembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Croàcia RD 945/2017, de 27 de octubre

17

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant les organitzacions internacionals amb seu Ginebra Decret 32/2017, d’11 d’abril, de modificació del Decret 49/2008, d’11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França. RD 945/2017, de 27 de octubre

18

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant les organitzacions internacionals amb seu a Estrasburg Decret 32/2017, d’11 d’abril, de modificació del Decret 49/2008, d’11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França. RD 945/2017, de 27 de octubre

19

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant les organitzacions internacionals amb seu París Decret 32/2017, d’11 d’abril, de modificació del Decret 49/2008, d’11 de març, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França. RD 945/2017, de 27 de octubre

20

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya als Estats Units Decret 179/2008, de 9 de setembre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya als Estats Units d’Amèrica RD 945/2017, de 27 de octubre

21

Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern Decret 266/2016, de 5 de juliol, de reestructuració del Departament de la Presidència. RD 945/2017, de 27 de octubre

22

Oficina per a  la Millora de les Institucions d’Autogovern Decret 40/2017, de 2 de maig,  de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i de Economia i Hisenda RD 945/2017, de 27 de octubre

23

Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’autogovern Decreto 205/2016, de 1 de març, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’autogovern RD 945/2017, de 27 de octubre

 

2.2 ORGANISMES DISSOLTS

 

 NOMBRE

 NOM

 CONSTITUCIÓ

 DISSOLUCIÓ

1

Parlament de Catalunya XI Legislatura constituïda el 26 d’octubre de 2015 RD 946/2017, de 27 de octubre, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña y de su disolución

2

DIPLOCAT (consorci interadministratiu) Decret 149/2012, de 20 de novembre, de modificació dels Estatuts i de la denominació del Patronat Catalunya Món, que esdevé Patronat CatalunyaMón – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) Orden AEC/1229/2017, de 15 de diciembre

 

2.3 ORGANISMES INTERVINGUTS

 NOMBRE

 NOM

 INTERVENCIÓ

1

Presidència de la Generalitat Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Presidencia del Senado

2

Vicepresidència de la Generalitat

3

Govern  de la Generalitat de Catalunya Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Presidencia del Senado

4

Administració de la Generalitat de Catalunya RD 944/2017, de 27 de octubre