Plans i projectes

Plans i projectes

6. Plans i projectes

Nombre 6. Plans i projectes Font Observacions

1

Paralització projectes de recerca i investigació CERCA Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña Pendents de la confirmació del nombre i dels projectes exactes, via sol·licitud  d’accés a la información (29/11/17)

2

Paralització projectes de recerca i investigació ACUP Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, Pendents de la confirmació del nombre i dels projectes exactes, via sol·licitud d’accés a la información (29/11/17)

3

Paralització projectes de recerca i investigació ACER Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, Pendents de la confirmació del nombre i dels projectes exactes, via sol·licitud d’accés a la información (29/11/17)

4

Paralització projectes i iniciatives d’innovació Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre

 

Pendents de la confirmació del nombre i dels projectes exactes, via sol·licitud d’accés a la información (29/11/17)

5

Paralització del Pla sobre espais PEIN el Montseny i Cingles de Bertí. Fonts pròpies Projecte de decret sobre el Parc Natural del Montseny i sobre els espais del PEIN el Montseny i Cingles de Bertí. 16 d’octubre del 2017

6

Cancel·lació o suspensió de programes que estaven previstos en el marc de la Garantia Juvenil Fonts pròpies Garantia Juvenil és la principal eina per a millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral dels joves.

Informació pendent de confirmació, via sol·licitud  d’accés a la información (29/11/17)

7

Endarreriment de la posada en marxa del Recull de mesures per al retorn: Obrim les portes al retorn, per als joves que han emigrat per motius laborals. Fonts pròpies Informació pendent de confirmació, via sol·licitud  d’accés a la información (29/11/17)

8

Aturada l’aprovació del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals Fonts pròpies Projecte de decret sotmès  a CJA, però que no pot ser aprovat ni publicat com a conseqüència de la intervenció del Govern de la Generalitat

9

Paralització del projecte “escoles verdes” Fonts pròpies Informació pendent de confirmació, via sol·licitud  d’accés a la información (29/11/17)

10

Paralització del desenvolupament reglamentari del règim de la concertació territorial amb les administracions locals, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, i, si escau, les entitats representatives de cada territori, per assolir un desenvolupament de les polítiques d’ocupació vigents. Web Departament La concertació territorial per tal de facilitar l’encaix en el territori, la coordinació i la integració de les actuacions ocupacionals previstes al Pla de Desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació i a més el projecte preveia proveir d’assistència tècnica i financera per dur a terme els projectes i mesures previstos en les estratègies territorials

11

Aturada de la construcció de la nova biblioteca de Sort Diari Nació digital

12

Aturada del Pla de millora de la qualitat i la sostenibilitat de les residències de gent gran Fonts pròpies Aquest Pla havia de permetre la implementació dels concerts socials per al 2018 per dotar d’estabilitat i fortalesa al conjunt del sector o millorar progressivament les tarifes de Grau II.

El Pla també proposava estudiar altres mesures com l’augment dels concerts de l’atenció diürna, incrementar les ràtios de persona d’atenció directa per al personal de Grau II o recuperar el complement en el cas de les prestacions econòmiques vinculades per a les persones de Grau II.