Plans i projectes

Plans i projectes

6. Plans i projectes

 

Nombre 6. Plans i projectes Font Observacions

1

Paralització projectes de recerca i investigació CERCA Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña Pendents de la confirmació del nombre i dels projectes exactes, via sol·licitud  d’accés a la información (29/11/17)

2

Paralització projectes de recerca i investigació ACUP Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, Pendents de la confirmació del nombre i dels projectes exactes, via sol·licitud d’accés a la información (29/11/17)

3

Paralització projectes de recerca i investigació ACER Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, Pendents de la confirmació del nombre i dels projectes exactes, via sol·licitud d’accés a la información (29/11/17)

4

Paralització projectes i iniciatives d’innovació Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre

 

Pendents de la confirmació del nombre i dels projectes exactes, via sol·licitud d’accés a la información (29/11/17)

5

Paralització del Pla sobre espais PEIN el Montseny i Cingles de Bertí. Fonts pròpies Projecte de decret sobre el Parc Natural del Montseny i sobre els espais del PEIN el Montseny i Cingles de Bertí. 16 d’octubre del 2017

6

Cancel·lació o suspensió de programes que estaven previstos en el marc de la Garantia Juvenil Fonts pròpies Garantia Juvenil és la principal eina per a millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral dels joves.

Informació pendent de confirmació, via sol·licitud  d’accés a la información (29/11/17)

7

Endarreriment de la posada en marxa del Recull de mesures per al retorn: Obrim les portes al retorn, per als joves que han emigrat per motius laborals. Fonts pròpies Informació pendent de confirmació, via sol·licitud  d’accés a la información (29/11/17)

8

Aturada l’aprovació del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals Fonts pròpies Projecte de decret sotmès  a CJA, però que no pot ser aprovat ni publicat com a conseqüència de la intervenció del Govern de la Generalitat

9

Paralització del projecte “escoles verdes” Fonts pròpies Informació pendent de confirmació, via sol·licitud  d’accés a la información (29/11/17)

10

Paralització del desenvolupament reglamentari del règim de la concertació territorial amb les administracions locals, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, i, si escau, les entitats representatives de cada territori, per assolir un desenvolupament de les polítiques d’ocupació vigents. Web Departament La concertació territorial per tal de facilitar l’encaix en el territori, la coordinació i la integració de les actuacions ocupacionals previstes al Pla de Desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació i a més el projecte preveia proveir d’assistència tècnica i financera per dur a terme els projectes i mesures previstos en les estratègies territorials

11

Aturada de la construcció de la nova biblioteca de Sort Diari Nació digital

12

Aturada del Pla de millora de la qualitat i la sostenibilitat de les residències de gent gran Fonts pròpies Aquest Pla havia de permetre la implementació dels concerts socials per al 2018 per dotar d’estabilitat i fortalesa al conjunt del sector o millorar progressivament les tarifes de Grau II.

El Pla també proposava estudiar altres mesures com l’augment dels concerts de l’atenció diürna, incrementar les ràtios de persona d’atenció directa per al personal de Grau II o recuperar el complement en el cas de les prestacions econòmiques vinculades per a les persones de Grau II.

 

13

Programa de visibilitat de la diversitat cultural: elaboració d’una guia per a la integració de la diversitat cultural en el món del treball

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya(SOC)

14

Programa de millora de l’ocupabilitat de les persones immigrades, refugiades i retornades: serveis ocupacionals de l’àmbit de l’orientació professional i serveis ocupacionals de l’àmbit de la qualificació professional

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya(SOC)

15

Programa de millora de l’ocupabilitat de les persones immigrades, refugiades i retornades:  desenvolupament d’estratègies formatives i d’acreditació adreçades a nínxols d’ocupació en els quals el coneixement de llengües d’origen sigui un factor d’avantatge.

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials.  Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya(SOC)

16

Programa de millora de l’ocupabilitat de les persones immigrades, refugiades i retornades: accions per a la millora de la gestió de les ofertes de treball de temporer agrícola

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials.

 

Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya(SOC)

17

Programa de lluita contra la irregularitat sobrevinguda: promoció de l’ús de recursos TIC de formació i capacitació laboral, especialment per a dones migrades amb càrregues familiars

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya(SOC)

18

Programa de suport als catalans en procés d’emigració i emigrats: manteniment i gestió del portal informatiu i de serveis Món Cat

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya(SOC)

19

Programa de suport als catalans en procés d’emigració i emigrats: assessorament i suport a les persones en processos d’intermediació a través de la xarxa EURES

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya(SOC)

20

Programa de suport als catalans en procés d’emigració i emigrats:  promoció i gestió dels programes de mobilitat internacional en el marc de la Garantia Juvenil

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya(SOC)

21

Programa de suport al retorn dels catalans emigrats i dels seus descendents: facilitació de la intermediació laboral a Catalunya per a catalanes i catalans  residents a l’exterior.

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya(SOC)

22

Programa de gestió de fluxos d’immigració cap a Catalunya: intermediació laboral i formació en origen

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya(SOC)

23

Programa de ciutadania activa contra les discriminacions, el racisme i les ideologies de l’odi: promoció de continguts i material formatius específics per a la no discriminació en la formació empresarial i en les escoles de negoci

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SUR)

24

Programa de l’exercici dels drets de ciutadania: informació sobre la igualtat de drets en els processos de selecció de treball

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SOC)

 

25

Programa d’accessibilitat als serveis públics i a les prestacions socials: actuacions d’accessibilitat de la pràctica, la competició i la dinamització esportives en l’àmbit escolar

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SGE)

26

Programa d’accessibilitat als serveis públics i a les prestacions socials: actuacions de prevenció de les dependències a través de l’esport

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SGE)

27

Programa d’accessibilitat als serveis públics i a les prestacions socials:  actuacions de formació de tècnics i dinamitzadors esportiusPrograma d’accessibilitat als serveis públics i a les prestacions socials: promoció de la participació de les noies i dones joves d’origen immigrat en la pràctica esportiva

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (SGE)

28

Programa d’accessibilitat als serveis públics i a les prestacions socials: suport a la xarxa de mediació per al lloguer socials a preus assequibles

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (AHC)

29

Programa d’accessibilitat als serveis públics i a les prestacions socials: Prestacions d’ajuda al pagament de lloguers
Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020
Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (AHC)

30

Programa d’accessibilitat als serveis públics i a les prestacions socials: assessorament sobre deute hipotecari (Ofideute)

Actuació dins del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020 aprovat per Acord GOV/130/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

Font: Treball i Afers Socials. Presentada SAIP per saber el detall de l’execució de de l’actuació, donada la intervenció econòmica de la Generalitat de Catalunya (AHC)

31

Paralització de la tramitació dels nous Contractes programa amb les 7 universitats de Catalunya Fonts pròpies. A causa l’Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre no s’ha pogut tramitar pel cessament del Conseller

32

Paralització del projecte de modificació dels estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya Fonts pròpies. A causa l’Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre no s’ha pogut tramitar pel cessament del Conseller

33

Paralització del Conveni de col·laboració en violència de gènere Fonts pròpies. A causa l’Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre no s’ha pogut tramitar pel cessament del Consellers competents