Recursos humans

Recursos humans

5. Recursos humans

Nombre 5. Recursos humans Font Observacions

1

Paralització de la convocatòria de 455+50 places per al cos de Mossos d’Esquadra Fonts pròpies Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública del cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017

Durant el mes de gener s’han convocat 450 d’aquestes places

2

Trasllat de treballadors / noves tasques al Departament d’ Ensenyament Fonts pròpies Hem sol·licitat l’accés a la informació corresponent per determinar el nombre exacte de treballadors afectats (29/11/17)

3

Trasllat de treballadors / noves tasques al Departament de la  Vicepresidència Fonts pròpies Hem sol·licitat l’accés a la informació corresponent per determinar el nombre exacte de treballadors afectats (29/11/17)

4

Paralització de la implementació d’un Pla estratègic pels Agents Rurals Fonts pròpies La paralització en la tramitació Proposta d’acord del Govern en relació amb el Pla estratègic del Cos d’Agents Rurals per al període 2017-2025 comporta un greuge molt important

5

Paralització de la regulació per permetre als Agents Rurals  per portar armes Fonts pròpies La paralització en la tramitació del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament d’armes del Cos d’Agents Rurals posa en risc la seva seguretat

6

Pèrdua o desaprofitament de capital humà (El ministeri de l’Interior destina el major Trapero a tasques administratives) Diari Ara

7

Pèrdua o desaprofitament de capital humà, pel fet que diversos efectius sol·liciten la “segona activitat”

 

Diari Directe.cat Alts càrrecs dels mossos demanen la segona activitat

8

Necessitat de reubicar els becaris que realitzaven les seves pràctiques en les delegacions exteriors RD 945/2017, de 27 de octubre Malgrat la previsió de reubicar  als becaris i becàries les  seves expectatives i la seva formació han estat clarament  malmeses

9

Rescissió dels contractes laborals d’alta direcció dels delegats o representants del Govern RD 945/2017, de 27 de octubre

 

Comporta grans costos econòmics, a més de la pèrdua de capital humà i de l’afectació a les persones

10

Acomiadament de personal del territori de les Delegacions. RD 945/2017, de 27 de octubre Comporta, a més del patiment i la pèrdua de capital humà, grans costos econòmics i jurídics a l’hora de tramitar tots els acomiadaments, que resten subjectes a la normativa de l’Estat on es trobava emplaçada la Delegació

11

Cessament de la persona que ostentava la presidència de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en representació de la Generalitat de Catalunya RD 945/2017, de 27 de octubre Impossibilita la reunió de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes (atès que aquesta Subcomissió està formada pels presidents de cada una de les representacions i pels secretaris respectius)  la qual té atribuïda, entre altres funcions, la solució extraprocessal de controvèrsies no formalitzades davant el Tribunal Constitucional d’acord amb allò previst a l’article 33.2. de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional

12

Acomiadament de 20 persones que treballaven al DIPLOCAT. Fonts Pròpies Aquest acomiadament comporta una pèrdua de capital humà importantíssim i podria implicar el pagament d’indemnitzacions especialment elevades atesa l’antiguitat de molts dels seus treballadors ja que cal tenir en compte que aquesta entitat (abans Patronat Català Pro Europa) va ser creada l’any 1982

13

Censura als treballadors públics I amenaces disciplinàries I de possibles responsabilitats penals. Diari Vilaweb Els Mossos retiren cartells i llaços grocs de les conselleries: ‘Els arrencaven dels despatxos, un per un’

14

Amenaces als alts càrrecs de cessament i de possibles responsabilitats penals Fonts Pròpies Vulneració de drets fonamentals.

15

Recursos humans: Vet de l’Administració de l’Estat a cobrir llocs vacants amb les persones proposades pels òrgans catalans de selecció Fonts Pròpies Vegeu apartat “I. Persones afectades”, subapartat 1.5 “Persones no seleccionades”.

16

Endarreriment de les bases del concurs-oposició per la convocatòria per incorporar 150 bombers nous a la Generalitat Fonts Pròpies Presentada SAIP i pendent de la resposta de l’afectació concreta.